Mức lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất hiện nay

bảo hiểm xã hội mới nhất

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2018 được thực hiện theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cụ thể mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào, Công ty AZTAX sẽ thông tin đến bạn trong bài viết dưới đây:

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt buộc

bảo hiểm xã hội mới nhất
Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có xác định thời hạn.
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động đươc ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
 • Từ ngày 1/1/2018 thì những người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải tham gia.
 • Người lao động có 2 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng bảo hiểm xã hội theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Lưu ý:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ.

2. Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất

bảo hiểm xã hội mới nhất
Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017

 • Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.
 • Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
 • Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

Các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất:

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như:

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh
 • Phụ cấp trách nhiệm
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
 • Phụ cấp thâm niên
 • Phụ cấp khu vực
 • Phụ cấp lưu động
 • Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự

Các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất:

 • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bô luật lao động, tiền thưởng sáng kiến
 • Tiền ăn giữa ca
 • Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.
 • Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động
 • Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Từ ngày 01/01/2018 trở đi

 • Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.
 • Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung.

Cách xác định mức lương đóng bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 • Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
 • Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%.
 • Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
 • Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội mới nhất tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở:

Căn cứ theo Quyết định 1916/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018:

 • Từ ngày 01/5/2016 mức lương cơ bản là 1.210.000 đồng/tháng.
 • Từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở sẽ là: 1.300.000 đồng/tháng.
 • Từ ngày 1/7/2018 mức lương cơ sở sẽ là: 1.390.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng:

Mức lương tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu dành cho những người lao động làm công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.

bảo hiểm xã hội mới nhất

Mức lương của người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề):

bảo hiểm xã hội mới nhất

 Thời hạn đóng tiền bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất

Đóng hàng tháng:

 • Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • Trích từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước.

Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần:

 • Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá nhân, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần.
 • Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Đóng theo địa bàn:

Căn cứ theo Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH

 • Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của bảo hiểm xã hội tỉnh.
 • Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn đó.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Với những thông tin về mức lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất mà Công ty AZTAX chia sẻ đến bạn ở trên. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết hay có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

 

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon