Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất hiện nay

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất hiện nay

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là một trong các tài liệu pháp lý cần thiết khi tiến hành quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Bạn quan tâm về mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất hiện nay như thế nào? Dưới đây là mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu được AZTAX cung cấp, kèm theo hướng dẫn điền thông tin một cách chi tiết và đầy đủ nhất.

1. Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Tài liệu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một phần cần thiết và bắt buộc trong bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Mẫu tờ khai Đăng ký nhãn hiệu được chuẩn theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A, được quy định trong Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Kế hoạch và Công nghệ, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ.

Xem chi tiết Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN

2. Nội dung chính trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Nội dung chính trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Nội dung chính trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Biểu mẫu đăng ký nhãn hiệu bao gồm năm trang:

Trang 1: Thông tin cơ bản về nhãn hiệu như mẫu, loại, mô tả về màu sắc, chủ sở hữu và đại diện của chủ sở hữu.

Trang 2: Thông tin về yêu cầu ưu tiên nếu có, cũng như các lệ phí và chi phí cần nộp.

Trang 3: Danh sách các tài liệu đi kèm, bao gồm cả tài liệu bắt buộc và tài liệu phụ.

Trang 4: Danh mục và phân loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đại diện, mô tả tóm tắt về đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ, và cam kết từ chủ sở hữu.

Trang 5: Thông tin về các chủ sở hữu khác (nếu có) ngoài chủ sở hữu chính được nêu ở trang 1, cũng như bất kỳ tài liệu bổ sung nào.

3. Hướng dẫn cách điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Hướng dẫn cách điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Hướng dẫn cách điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Trang thứ 01: Dấu nhận đơn và thông tin cơ bản

 • Dấu nhận đơn: Người nộp đơn đặt dấu này để phục vụ cơ quan đăng ký.
 • Nhãn hiệu:
  • Mẫu nhãn hiệu: Dán mẫu nhãn hiệu có kích thước không vượt quá 80 x 80 mm và trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ. Nếu không, trình bày mẫu nhãn hiệu dưới dạng đen trắng.
  • Loại nhãn hiệu: Đánh dấu (X) nếu là nhãn hiệu của tổ chức tập thể, nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu khác đã được đăng ký, hoặc nhãn hiệu chứng nhận.
 • Mô tả nhãn hiệu: Mô tả cụ thể về màu sắc, các yếu tố cấu thành, vị trí trên sản phẩm.
 • Chủ đơn: Thông tin về tổ chức hoặc cá nhân nộp đơn, bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc. Đánh dấu (X) và ghi tên, địa chỉ nếu là người lập tờ khai.

Trang thứ 02: Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và phí, lệ phí

 • Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: Đánh dấu (X) và điền thông tin nếu có yêu cầu.
 • Phí, lệ phí: Tích vào các ô phí và lệ phí tương ứng dựa trên số lượng nhóm sản phẩm/dịch vụ trong đơn đăng ký.

Trang thứ 03: Các tài liệu có trong đơn

 • Đánh dấu (X) và điền thông tin cho các tài liệu có trong hồ sơ đăng ký.

Trang thứ 04: Danh mục và phân loại hàng hóa, dịch vụ

 • Liệt kê hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu và phân loại theo quy định.

Trang thứ 05: Thông tin về chủ đơn khác và tài liệu bổ trợ

 • Nếu có nhiều chủ đơn, ghi rõ thông tin của các chủ đơn khác và tài liệu bổ trợ.
 • Ký tên xác nhận ở cuối trang.

Đảm bảo rằng mọi thông tin được điền đúng và đầy đủ trước khi nộp tờ khai.

4. Thời hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực

Thời hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực
Thời hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực

Theo quy định của Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ, văn bằng bảo hộ được công nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn hiệu lực là 10 năm tính từ ngày nộp đơn. Chủ sở hữu có thể yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận này để duy trì quyền sở hữu công nghiệp, mỗi lần gia hạn kéo dài thêm 10 năm.

Theo quy định của điểm C khoản 19 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, để được gia hạn, chủ sở hữu phải nộp đơn yêu cầu trong vòng 06 tháng tính từ ngày hết hiệu lực. Đơn yêu cầu gia hạn cần đồng kèm các khoản phí như phí thẩm định, lệ phí, phí sử dụng, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn. Đơn cũng có thể được nộp muộn nhưng không quá 06 tháng, nếu nộp muộn, chủ sở hữu phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng trễ so với thời hạn quy định.

5. Yêu cầu đối với tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Yêu cầu đối với tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Yêu cầu đối với tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, các tài liệu và mẫu vật xác định nhãn hiệu cần được bảo hộ bao gồm:

 • Mẫu nhãn hiệu và danh sách hàng hoá, dịch vụ được gắn nhãn hiệu;
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Mẫu nhãn hiệu cần được mô tả chi tiết để làm rõ các thành phần cấu thành và ý nghĩa tổng thể (nếu có). Nếu nhãn hiệu chứa từ hoặc ngôn ngữ tượng hình, cần có phiên âm; nếu là từ ngoại ngữ, phải được dịch ra tiếng Việt; nếu là âm thanh, cần có tệp âm thanh và biểu hiện dưới dạng đồ họa.

Các sản phẩm, dịch vụ trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải được phân loại theo bảng phân nhóm của Thoả ước Ni-xơ về hàng hoá và dịch vụ, được công bố bởi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm các điểm chính sau:

 • Thông tin về tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Tiêu chuẩn thành viên của tổ chức;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân được sử dụng nhãn hiệu;
 • Điều kiện và biện pháp xử lý vi phạm sử dụng nhãn hiệu.

Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận bao gồm:

 • Thông tin về tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
 • Các đặc tính của sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận;
 • Phương pháp đánh giá và kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;
 • Chi phí liên quan đến việc chứng nhận và bảo vệ nhãn hiệu.

Bài viết này cung cấp cho bạn mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất cùng hướng dẫn điền chi tiết từng mục. Nhờ đó, bạn có thể tự tin hoàn thành thủ tục đăng ký một cách nhanh chóng và chính xác. Nếu bạn còn vướng mắc trong việc đăng ký nhãn hiệu, hãy liên hệ ngay đến AZTAX để nhận được sự tư vấn đầy đủ nhất!

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon