Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần mới nhất hiện nay

Thủ tục giải thể chi nhánh của công ty cổ phần đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đối với các khía cạnh pháp lý và tài chính. Bài viết dưới đây không chỉ cung cấp chi tiết rõ ràng về quá trình này mà còn hứa hẹn hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục một cách suôn sẻ và hiệu quả. Hãy khám phá thêm thông tin cùng AZTAX qua bài viết dưới đây.

1.Chi nhánh là gì

Chi nhánh là gì?
Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là tổ chức con thuộc sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, được uỷ quyền thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp mẹ, kể cả nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền. Việc kinh doanh của chi nhánh phải tương ứng với ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp mẹ, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, hoạt động của doanh nghiệp.

2. Đặc điểm của chi nhánh

Đặc điểm của chi nhánh
Đặc điểm của chi nhánh

Chi nhánh, mặc dù là một đơn vị được thành lập hợp pháp và sở hữu con dấu, tài khoản riêng, nhưng vẫn không độc lập hoàn toàn về tài sản và phải thực hiện các quan hệ pháp luật nhân danh của trụ sở chính thay vì nhân danh bản thân chi nhánh.

Có thể khẳng định rằng chi nhánh công ty là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và không có tư cách pháp nhân. Chức năng và hoạt động của chi nhánh giống như một công ty thu nhỏ, đảm nhận toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong và ngoài nước, cũng có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp mẹ. Chi nhánh có thể đăng ký số lượng ngành nghề ít hơn hoặc bằng với số lượng ngành nghề kinh doanh của công ty, nhưng tuyệt đối phải đúng với những ngành nghề mà công ty đã đăng ký. Chi nhánh không được phép đăng ký những ngành nghề mà công ty chưa đăng ký.

Có sự giống và khác nhau giữa chi nhánh phụ thuộc và chi nhánh độc lập:

Giống nhau:

 • Bộ máy nhân sự do công ty mẹ tổ chức.
 • Vốn kinh doanh là của công ty.
 • Hiệu suất sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế.
 • Hoạt động của chi nhánh phải theo chủ trương hoặc theo ủy quyền của công ty.
 • Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty.

Khác nhau:

 • Chi nhánh phụ thuộc phải chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty. Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty và đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.
 • Chi nhánh độc lập xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế, chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp độc lập và không liên quan đến hiệu suất kinh doanh của công ty hoặc các chi nhánh khác. Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính, và phòng kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

3. Các trường hợp giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp

Có 2 tình huống chấm dứt hoạt động của chi nhánh:

Giải thể chi nhánh theo quyết định của doanh nghiệp: Trong trường hợp này, quyết định giải thể chi nhánh được doanh nghiệp đưa ra, thường liên quan đến chiến lược kinh doanh, tổ chức lại hoặc các yếu tố nội bộ khác. Quyết định giải thể này thường được đưa ra sau quá trình xem xét kỹ lưỡng về hiệu suất và đóng góp của chi nhánh đối với doanh nghiệp.

Giải thể chi nhánh do bị cơ quan nhà nước ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh: Trong trường hợp này, cơ quan nhà nước, dựa trên các lý do như vi phạm pháp luật, không tuân thủ các quy định, hay vi phạm các điều kiện đăng ký, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh. Quyết định này có thể xuất phát từ kiểm tra định kỳ, đánh giá hoặc các sự cố ngoại lệ.

4. Quy trình giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Quy trình giải thể chi nhánh công ty cổ phần
Quy trình giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Quy trình chấm dứt hoạt động của chi nhánh được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Hoàn thành các nghĩa vụ thuế và nộp hồ sơ chấm dứt mã số thuế:

Công ty cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế của chi nhánh và soạn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Hồ sơ này được gửi đến cơ quan thuế trong vòng 2 ngày làm việc, và cơ quan này sẽ cập nhật trạng thái của doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký thuế.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh:

Doanh nghiệp soạn hồ sơ giải thể chi nhánh để nộp tại Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh hoạt động.

Bước 3. Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh của công ty cổ phần:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, công ty nộp hồ sơ đến Phòng ĐKKD.

Công ty có thể lựa chọn nộp trực tiếp, qua hệ thống online hoặc qua đường bưu điện.

Bước 4. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

Trong 2 ngày làm việc, Phòng ĐKKD và cơ quan thuế sẽ trao đổi và xác nhận về tình trạng nộp thuế của chi nhánh.

Bước 5. Nhận kết quả:

Nếu không có ý kiến từ chối của cơ quan thuế, Phòng ĐKKD thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh và thông báo trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 6. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ chấm dứt mã số thuế:

 • Văn bản Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).
 • Loại giấy tờ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (bản sao Quyết định chấm dứt, Thông báo chấm dứt, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động).
 • Đối với hoạt động xuất-nhập khẩu: Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải quan.
 • Công văn xác nhận không nợ thuế.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh:

 • Thông báo giải thể chi nhánh.
 • Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị.
 • Hồ sơ của người được ủy quyền: Giấy ủy quyền và Giấy tờ chứng thực cá nhân.
 • Cả quy trình được thực hiện mà không có phí hoặc lệ phí nào.

5. Lưu ý khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Lưu ý khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh
Lưu ý khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Quá trình giải thể chi nhánh công ty đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật. Dưới đây là những điểm cần lưu ý:

Thông Báo Cho Bên Liên Quan: Doanh nghiệp cần gửi thông báo về quá trình giải thể chi nhánh đến khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác.

Trách Nhiệm Của Người Đại Diện và Người Đứng Đầu Chi Nhánh: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Quy Định Về Hợp Đồng và Nợ Thuế: Doanh nghiệp phải thực hiện các hợp đồng và thanh toán các khoản nợ, bao gồm nợ thuế của chi nhánh đã chấm dứt hoạt động.

Cần tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Hậu Quả Pháp Lý Cho Việc Không Thông Báo: Trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chi nhánh mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, có thể sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ theo quy định tại Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

6. Một số câu hỏi thường gặp khi giải thể chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập như thế nào?

Quy trình giải thể chi nhánh hạch toán độc lập gồm 5 bước sau đây:

Bước 1: Đăng bố Cáo Thông Tin trên Cổng Thông Tin Quốc Gia

Doanh nghiệp thông báo việc giải thể chi nhánh bằng cách đăng tải thông tin trên Cổng thông tin quốc gia, đảm bảo tính minh bạch và công khai.

Bước 2: Xin Công Văn Xác Nhận Không Nợ Thuế tại Cơ Quan Hải Quan

Xin cấp công văn xác nhận từ cơ quan hải quan về việc không còn nợ thuế, đảm bảo rằng tất cả các nghĩa vụ với cơ quan này đã được thực hiện đầy đủ.

Bước 3: Thực Hiện Thủ Tục Đóng Mã Số Thuế tại Cơ Quan Thuế

Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan thuế, bao gồm việc kê khai tất cả các nghĩa vụ thuế và giải quyết mọi vấn đề liên quan.

Bước 4: Trả Lại Con Dấu Chi Nhánh cho Cơ Quan Công An

Trả lại con dấu của chi nhánh cho cơ quan Công an, đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề an ninh, đảm bảo sự hoàn chỉnh và an toàn của thông tin.

Bước 5: Thực Hiện Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh tại Sở KHĐT

Hoàn tất các thủ tục giải thể chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm việc nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận giải thể, đánh dấu kết thúc quá trình giải thể độc lập của chi nhánh.

Hồ sơ giải thể chi nhánh nộp cơ quan thuế gồm những gì?

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 • Văn Bản Đề Nghị Chấm Dứt Hiệu Lực Mã Số Thuế: Nội dung chi tiết về việc đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh.
 • Bản Sao Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh: Bản sao của quyết định giải thể chi nhánh, ký bởi chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.
 • Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Của Chi Nhánh: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, có thể phụ thuộc vào quận/huyện nơi chi nhánh đóng tại.
 • Danh Sách Chủ Nợ và Nợ Chưa Thanh Toán: Danh sách chi tiết về chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, bao gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 • Danh Sách Người Lao Động và Quyền Lợi Hiện Hành: Danh sách người lao động và quyền lợi hiện hành của họ tại chi nhánh.
 • Công Văn Cam Kết Không Có Tài Sản Thanh Lý: Công văn cam kết không có tài sản thanh lý, đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong quá trình giải thể.
 • Công Văn Cam Kết Không Xin Hoàn Bất Kỳ Khoản Thuế Nộp Thừa nào: Cam kết không xin hoàn bất kỳ khoản thuế nộp thừa nào từ cơ quan thuế.
 • Công Văn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế của Tổng Cục Hải Quan: Công văn xin xác nhận không nợ thuế từ Tổng Cục Hải Quan, đảm bảo rằng không còn nghĩa vụ thuế với cơ quan này.

Trên đây là thông tin đầy đủ về thủ tục giải thể chi nhánh mà AZTAX muốn chia sẻ với quý độc giả. Chúng tôi tin rằng bài viết sẽ mang đến thông tin hữu ích. Đừng ngần ngại liên hệ với AZTAX để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và chi tiết nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)