Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần mới nhất hiện nay

Thủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc của công ty cổ phần đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đối với các khía cạnh pháp lý và tài chính. Bài viết dưới đây không chỉ cung cấp chi tiết rõ ràng về quá trình này mà còn hứa hẹn hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục một cách suôn sẻ và hiệu quả. Hãy khám phá thêm thông tin cùng AZTAX qua bài viết dưới đây.

1.Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là tổ chức con thuộc sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, được uỷ quyền thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp mẹ, kể cả nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền. Việc kinh doanh của chi nhánh phải tương ứng với ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp mẹ, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, hoạt động của doanh nghiệp.

Chi nhánh là gì? Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần ra sao?
Chi nhánh là gì? Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần ra sao?

2. Đặc điểm của chi nhánh

Chi nhánh, mặc dù là một đơn vị được thành lập hợp pháp và sở hữu con dấu, tài khoản riêng, nhưng vẫn không độc lập hoàn toàn về tài sản và phải thực hiện các quan hệ pháp luật nhân danh của trụ sở chính thay vì nhân danh bản thân chi nhánh.

Có thể khẳng định rằng chi nhánh công ty là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và không có tư cách pháp nhân. Chức năng và hoạt động của chi nhánh giống như một công ty thu nhỏ, đảm nhận toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp.

Đặc điểm của chi nhánh
Đặc điểm của chi nhánh

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong và ngoài nước, cũng có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp mẹ. Chi nhánh có thể đăng ký số lượng ngành nghề ít hơn hoặc bằng với số lượng ngành nghề kinh doanh của công ty, nhưng tuyệt đối phải đúng với những ngành nghề mà công ty đã đăng ký. Chi nhánh không được phép đăng ký những ngành nghề mà công ty chưa đăng ký.

Có sự giống và khác nhau giữa chi nhánh phụ thuộc và chi nhánh độc lập:

Giống nhau:

 • Bộ máy nhân sự do công ty mẹ tổ chức.
 • Vốn kinh doanh là của công ty.
 • Hiệu suất sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế.
 • Hoạt động của chi nhánh phải theo chủ trương hoặc theo ủy quyền của công ty.
 • Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty.

Khác nhau:

 • Chi nhánh phụ thuộc phải chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty. Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty và đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.
 • Chi nhánh độc lập xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế, chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp độc lập và không liên quan đến hiệu suất kinh doanh của công ty hoặc các chi nhánh khác. Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính, và phòng kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

3. Các trường hợp giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp

Có 2 tình huống chấm dứt hoạt động của chi nhánh:

Giải thể chi nhánh theo quyết định của doanh nghiệp: Trong trường hợp này, quyết định giải thể chi nhánh được doanh nghiệp đưa ra, thường liên quan đến chiến lược kinh doanh, tổ chức lại hoặc các yếu tố nội bộ khác. Quyết định giải thể này thường được đưa ra sau quá trình xem xét kỹ lưỡng về hiệu suất và đóng góp của chi nhánh đối với doanh nghiệp.

Giải thể chi nhánh do bị cơ quan nhà nước ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh: Trong trường hợp này, cơ quan nhà nước, dựa trên các lý do như vi phạm pháp luật, không tuân thủ các quy định, hay vi phạm các điều kiện đăng ký, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh. Quyết định này có thể xuất phát từ kiểm tra định kỳ, đánh giá hoặc các sự cố ngoại lệ.

4. Quy trình giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Quy trình giải thể chi nhánh công ty cổ phần
Quy trình giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Quy trình chấm dứt hoạt động của chi nhánh được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Hoàn thành các nghĩa vụ thuế và nộp hồ sơ chấm dứt mã số thuế:

Công ty cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế của chi nhánh và soạn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Hồ sơ này được gửi đến cơ quan thuế trong vòng 2 ngày làm việc, và cơ quan này sẽ cập nhật trạng thái của doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký thuế.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh:

Doanh nghiệp soạn hồ sơ giải thể chi nhánh để nộp tại Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh hoạt động.

Bước 3. Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh của công ty cổ phần:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, công ty nộp hồ sơ đến Phòng ĐKKD.

Công ty có thể lựa chọn nộp trực tiếp, qua hệ thống online hoặc qua đường bưu điện.

Bước 4. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

Trong 2 ngày làm việc, Phòng ĐKKD và cơ quan thuế sẽ trao đổi và xác nhận về tình trạng nộp thuế của chi nhánh.

Bước 5. Nhận kết quả:

Nếu không có ý kiến từ chối của cơ quan thuế, Phòng ĐKKD thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh và thông báo trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 6. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ chấm dứt mã số thuế:

 • Văn bản Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).
 • Loại giấy tờ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (bản sao Quyết định chấm dứt, Thông báo chấm dứt, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động).
 • Đối với hoạt động xuất-nhập khẩu: Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải quan.
 • Công văn xác nhận không nợ thuế.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh:

 • Thông báo giải thể chi nhánh.
 • Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị.
 • Hồ sơ của người được ủy quyền: Giấy ủy quyền và Giấy tờ chứng thực cá nhân.
 • Cả quy trình được thực hiện mà không có phí hoặc lệ phí nào.

5. Lưu ý khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Lưu ý khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh
Lưu ý khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Quá trình giải thể chi nhánh công ty đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật. Dưới đây là những điểm cần lưu ý:

 • Thông Báo Cho Bên Liên Quan: Doanh nghiệp cần gửi thông báo về quá trình giải thể chi nhánh đến khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác.
 • Trách Nhiệm Của Người Đại Diện và Người Đứng Đầu Chi Nhánh: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Quy Định Về Hợp Đồng và Nợ Thuế: Doanh nghiệp phải thực hiện các hợp đồng và thanh toán các khoản nợ, bao gồm nợ thuế của chi nhánh đã chấm dứt hoạt động.
 • Cần tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Hậu Quả Pháp Lý Cho Việc Không Thông Báo: Trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chi nhánh mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, có thể sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ theo quy định tại Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

5. Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại uy tín-rẻ-đúng luật.

AZTAX là địa chỉ đáng tin cậy cho dịch vụ giải thể chi nhánh công ty, cam kết mang đến sự uy tín, giá cả hợp lý và tuân thủ đúng luật. Chúng tôi hiểu rằng việc giải thể có thể là một quá trình phức tạp, vì vậy AZTAX đã tập trung vào việc cung cấp một dịch vụ đáng tin cậy và chất lượng, nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo mọi thủ tục đóng chi nhánh công ty được thực hiện một cách mạch lạc và hiệu quả. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về pháp lý, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ và tư vấn cho quý khách hàng trong mọi bước đi, từ khởi đầu đến kết thúc. Hãy để AZTAX đồng hành cùng bạn trong việc giải thể chi nhánh công ty một cách dễ dàng và an tâm nhất.

Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại uy tín-rẻ-đúng luật
Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại uy tín-rẻ-đúng luật

Khác với việc tìm kiếm giải pháp giá rẻ mà không đảm bảo chất lượng, AZTAX đặt sự hài lòng và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu cam kết dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại uy tín-rẻ-đúng luật . Chúng tôi hiểu rằng mỗi doanh nghiệp có nhu cầu và điều kiện riêng biệt, vì vậy chúng tôi cam kết cung cấp một dịch vụ giải thể công ty linh hoạt và cá nhân hóa, phản ánh đầy đủ nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực pháp lý và quản lý doanh nghiệp, chúng tôi tự tin rằng sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ toàn diện và chuyên nghiệp nhất trong quá trình giải thể. Hãy để AZTAX đồng hành cùng bạn, giúp bạn vượt qua mọi thách thức và đạt được mục tiêu kinh doanh của mình một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Trên đây là thông tin đầy đủ về thủ tục giải thể chi nhánh mà AZTAX muốn chia sẻ với quý độc giả. Chúng tôi tin rằng bài viết sẽ mang đến thông tin hữu ích. Đừng ngần ngại liên hệ với AZTAX để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và chi tiết nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon