Thủ tục đóng mã số thuế (MST) doanh nghiệp mới nhất 2024

Thủ tục đóng mã số thuế

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với thách thức nặng nề khi phải đối diện với nguy cơ phá sản và giải thể, dẫn đến việc ngừng hoạt động. Do dó, thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp được thực hiện trong quá trình chấm dứt hoạt động của một doanh nghiệp đồng nghĩa với việc phải tiến hành các. Nhưng đóng mã số thuế là một quy trình khá phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng về quy định và pháp lý. Vậy thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Nếu các bạn vẫn chưa hoàn thành thủ tục đóng MST doanh nghiệp. Cùng AZTAX tìm hiểu về cách đóng mã số thuế ở bài viết dưới đây nhé!

Thủ tục đóng mã số thuế
Thủ tục đóng mã số thuế

1. Mã số thuế là gì?

Mã số thuế doanh nghiệp, một dãy số 10 chữ số, không chỉ là vật dụng chính để xác định mỗi doanh nghiệp khi chúng thành lập, mà còn là “bảng tên” quan trọng đối với việc đăng ký và nộp thuế tới cơ quan thuế. Nó không chỉ đơn thuần là một dãy số mà còn là sự liên kết vững chắc với việc tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Mã số thuế là gì? Thủ tục đóng mã số thuế có khó không?
Mã số thuế là gì? Thủ tục đóng mã số thuế công ty có khó không?

Các quy định liên quan đến mã số thuế doanh nghiệp cũng được thiết lập một cách cụ thể:

 • Mỗi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác đều được gán một Mã Số Thuế (MST) đặc biệt, được sử dụng từ quá trình đăng ký thuế cho đến khi MST không còn hiệu lực do chấm dứt hoạt động.
 • Trong trường hợp có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị phụ thuộc thực hiện trực tiếp nghĩa vụ thuế, MST phụ thuộc sẽ được cấp.
 • Nếu doanh nghiệp đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã hoặc đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông, MST sẽ được ghi rõ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Điều này giúp tạo ra một liên kết tự nhiên và liền mạch giữa mã số thuế và toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp

Thủ tục đóng mã số thuế cho doanh nghiệp là quá trình quan trọng khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc có các thay đổi quan trọng về cơ cấu tổ chức. Quy trình này yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thủ tục đóng mã số thuế nhanh chóng
Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp nhanh chóng

Bằng cách thực hiện đúng và đầy đủ các bước trong quy trình đóng mã số thuế, doanh nghiệp có thể đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế, tránh được các vấn đề pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giải thể hoặc thay đổi cấu trúc tổ chức.Thông qua việc hiểu rõ và thực hiện đúng quy trình, doanh nghiệp có thể đảm bảo hoàn thành thủ tục đóng MST doanh nghiệp một cách hiệu quả và minh bạch. Quy trình thủ tục đóng mã số thuế của doanh nghiệp sẽ được thực hiện qua 5 bước sau đây

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành kiểm tra các báo cáo đã nộp

Doanh nghiệp cần  tiến hành kiểm tra các Báo cáo đã nộp để xác định thiếu sót nào đến thời điểm đóng mã số thuế và thực hiện nộp bổ sung.

Bước 2: Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại khoản 1, điều 67 của Luật quản lý thuế 2019.

 • Điều 67: Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động hay phá sản.
  1. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, và các quy định khác liên quan.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đóng mã số thuế

A. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Đối với đơn vị chủ quản, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT
 • Một trong các giấy tờ sau: Bản sao quyết định giải thể, bản sao quyết định chia, bản sao hợp đồng hợp nhất, bản sao hợp đồng sáp nhập, bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan có thẩm quyền, bản sao thông báo chấm dứt hoạt động, bản sao quyết định chuyển đổi.

Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc đã được cấp mã số thuế 13 chữ số thì đơn vị chủ quản phải có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động gửi cho các đơn vị phụ thuộc để yêu cầu đơn vị phụ thuộc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

Trường hợp đơn vị phụ thuộc chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đơn vị chủ quản có văn bản cam kết chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ khoản nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc gửi cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc với cơ quan thuế quản lý các nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc sau khi mã số thuế của đơn vị phụ thuộc đã chấm dứt hiệu lực.

Đối với đơn vị phụ thuộc, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT
 • Một trong các giấy tờ sau: Bản sao quyết định hoặc thông báo chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc, bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị phụ thuộc của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí; nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thuộc trường hợp 5, 8 (trừ nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được cấp mã số thuế theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 5 Thông tư 105/2020/TT-BTC), hồ sơ là:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT
 • Bản sao bản thanh lý hợp đồng, hoặc bản sao văn bản về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tham gia hợp đồng dầu khí đối với nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí.

Đối với hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh; địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp 9, hồ sơ là:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT
 • Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

B. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và hợp tác xã trước khi nộp hồ sơ để chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã do bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất hoặc chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan tiếp nhận và xử lý

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ cho cơ quan thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) sẽ diễn ra như sau:

 • Nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan thuế
  • Nộp hồ sơ xác nhận không nợ thuế
  • Đầu tiên, bạn cần nộp hồ sơ xác nhận không nợ thuế tại cơ quan thuế theo quy định. Hồ sơ này cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ các thông tin liên quan đến tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp.
  • Tất toán tài khoản ngân hàng. Tiếp theo, thực hiện quy trình tất toán tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để đảm bảo rằng không có giao dịch tài chính chưa giải quyết.
  • Nộp hồ sơ giải thể tại Chi cục Thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Nộp hồ sơ giải thể chính thức tại Chi cục Thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp theo các quy định của cơ quan thuế. Hồ sơ cần bao gồm đầy đủ thông tin về giải thể, bảng lương, bảng cân đối kế toán, và các giấy tờ liên quan.
  • Nộp các báo cáo liên quan khác.

Ngoài hồ sơ chính, cần nộp các báo cáo liên quan khác như báo cáo thuế/quý, hồ sơ quyết toán thuế, đối chiếu nợ thuế, tờ khai lệ phí môn bài/thuế GTGT quý, đảm bảo rằng mọi trách nhiệm thuế đã được giải quyết.

 • Nộp hồ sơ giải thể cho Sở KH&ĐT
  • Nộp hồ sơ thông báo đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia. Bắt đầu quy trình giải thể bằng việc nộp hồ sơ thông báo đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia để thông tin được cập nhật đồng bộ.
  •  Nộp hồ sơ công bố doanh nghiệp đã giải thể. Tiếp theo, cung cấp hồ sơ công bố doanh nghiệp đã giải thể cho Sở KH&ĐT. Hồ sơ này cần chứa thông tin chi tiết về quyết định giải thể, thay đổi về cơ cấu tổ chức nếu có, và các thông tin khác liên quan.
  • Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Sở KH&ĐT và nhận kết quả giải thể. Cuối cùng, hoàn tất quy trình giải thể bằng cách nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Sở KH&ĐT và chờ nhận kết quả giải thể từ cơ quan này. Quá trình trên đảm bảo rằng cả cơ quan thuế và Sở KH&ĐT đều được thông tin đầy đủ và chính xác, giúp doanh nghiệp hoàn thành quy trình giải thể một cách suôn sẻ.

Bước 5: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ đóng mã số thuế

Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan thuế sẽ thông báo cho doanh nghiệp về việc ngừng hoạt động và thực hiện các thủ tục chấm dứt mã số thuế. Đồng thời, công ty cần hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với đơn vị trực thuộc nếu có.

Nếu đơn vị trực thuộc chưa chấm dứt mã số thuế, cơ quan thuế chủ quản sẽ thông báo để tiến hành thủ tục này trước khi chấm dứt mã số thuế của đơn vị chủ quản. Cuối cùng, nếu công ty tiếp tục hoạt động sau khi chấm dứt mã số thuế, cần đăng ký mã số thuế mới. Sử dụng mã số thuế sau khi chấm dứt mà không thực hiện đăng ký mới sẽ được xem xét là việc sử dụng không hợp pháp.

3. Nguyên tắc đóng mã số thuế doanh nghiệp

Quá trình đóng mã số thuế doanh nghiệp ngày nay đòi hỏi sự tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản, được đề cập tới trong khoản 3 của Điều 39 trong Luật Quản lý thuế năm 2019.

Nguyên tắc đóng mã số thuế
Nguyên tắc đóng mã số thuế

Những nguyên tắc này bao gồm:

 • Không sử dụng mã số thuế sau khi chấm dứt hiệu lực: Mã số thuế của doanh nghiệp không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ thời điểm cơ quan thuế thông báo về việc chấm dứt hiệu lực.
 • Không sử dụng lại mã số thuế đã chấm dứt: Mã số thuế của doanh nghiệp, khi đã chấm dứt hiệu lực, không được sử dụng lại, trừ khi có quy định khác trong Điều 40 của Luật.
 • Chấm dứt hiệu lực mã số thuế nộp thay: Khi doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời cần thực hiện chấm dứt hiệu lực đối với mã số thuế nộp thay.
 • Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị phụ thuộc: Trong trường hợp doanh nghiệp là đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế, các đơn vị phụ thuộc cũng phải được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Những nguyên tắc này không chỉ đảm bảo tính tuân thủ pháp luật mà còn giúp doanh nghiệp thực hiện quy trình đóng mã số thuế doanh nghiệp một cách có hiệu suất và minh bạch.

4. Các trường hợp nào cần đóng mã số thuế?

Các trường hợp đống mã số thuế
Các trường hợp đống mã số thuế

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp sẽ bị đóng mã số thuế trong những trường hợp sau đây:

Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:

 • Trường hợp người nộp thuế không hoạt động kinh doanh tại địa điểm đăng ký và không xác định được vị trí mới, cơ quan thuế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để lập biên bản xác nhận về tình trạng không hoạt động. Thông tin sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu đăng ký thuế và công bố công khai, đồng thời thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chấm dứt mã số thuế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức lại doanh nghiệp:

 • Trong trường hợp công ty không hiệu quả hoặc muốn chuyển nhượng tài sản cho công ty khác thông qua sáp nhập, hoặc thực hiện chia tách thành các công ty con, mã số thuế doanh nghiệp sẽ thay đổi theo tình hình thực tế. Thủ tục này liên quan đến chuyển giao tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp sang công ty sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn tại của công ty sáp nhập.

Giải thể doanh nghiệp:

 • Trong trường hợp giải thể doanh nghiệp, thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm việc chấm dứt mã số thuế với cơ quan quản lý thuế theo hướng dẫn của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 3/2/2020 về đăng ký thuế.

Các tình huống đóng mã số thuế thường xuất phát từ việc doanh nghiệp hoạt động ở địa điểm khác nơi đăng ký, sự thiếu hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp, hoặc việc không tuân thủ các quy định về thuế và kế toán, dẫn đến việc không nộp thuế đúng hạn hoặc không đáp ứng đúng thông báo từ chi cục thuế. Điều này đặt ra tình trạng sai phạm thuế và làm cho mã số thuế của công ty bị đóng.

5. Mẫu thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế ( Mẫu 24/ĐK-TCT)

Mẫu thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thường được sử dụng khi doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Thông báo này có mục đích thông báo đến cơ quan thuế về quyết định của doanh nghiệp để kết thúc hoạt động kinh doanh và yêu cầu chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Việc này giúp cập nhật thông tin về tình trạng thuế của doanh nghiệp trong hệ thống thuế, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thuế. Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế là mẫu 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

 

Mẫu thông báo đóng mã số thuế
Mẫu thông báo đóng mã số thuế công ty

6. Dịch vụ đóng mã số thuế – AZTAX

Bạn đang tìm kiếm một đối tác tin cậy để hỗ trợ quy trình thủ tục chấm dứt mã số thuế của doanh nghiệp bạn? Hãy đến với AZTAX – đơn vị chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong lĩnh vực đóng mã số thuế. AZTAX cam kết mang đến cho doanh nghiệp của bạn trải nghiệm dịch vụ thuận lợi và chất lượng cao. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan và sẽ hỗ trợ bạn từng bước trong cách  đóng mã số thuế.

AZTAX đơn vị cung cấp dịch vụ đóng mã số thuế
AZTAX đơn vị cung cấp dịch vụ đóng mã số thuế

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn chi tiết: AZTAX sẽ cung cấp tư vấn chi tiết về các bước cần thực hiện để đóng mã số thuế theo quy định của pháp luật.
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị hồ sơ cần thiết, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ theo quy định.
 • Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế: AZTAX sẽ đại diện cho doanh nghiệp của bạn để nộp hồ sơ đóng mã số thuế đến cơ quan thuế, giảm bớt gánh nặng công việc cho doanh nghiệp.

Với AZTAX, bạn có thể yên tâm rằng mọi thủ tục đóng MST doanh nghiệp sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. Hãy để chúng tôi là đối tác đáng tin cậy của bạn trong hành trình quản lý thuế, giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động một cách hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Như vậy AZTAX đã điểm qua một quy trình thủ tục đóng mã số thuê của doanh nghiệp cũng như các vấn đề liên quan. Hy vọng với những nội dung này, các bạn có thể ứng dụng vào để hoàn thành hồ sơ thủ tục đóng mã số thuế công ty của mình khi chưa hoàn thành cách đóng mã số thuế doanh nghiệp. Nếu các bạn có gì thắc mắc về những nội dung trên có thể liên hệ hotline: 0932.383.089 hay nhắn tin ở phần messager phía dưới để được hỗ trợ miễn phí nhé!

Xem thêm: Dịch vụ kế toán uy tín, giá rẻ tại AZTAX

4.4/5 - (5 bình chọn)
4.4/5 - (5 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon