Thủ tục và thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024

Thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 là một yếu tố quan trọng mà người nộp thuế cần lưu ý trong quá trình quản lý thuế. Thời hạn này không chỉ ảnh hưởng đến việc hoàn trả số tiền thuế thừa, mà còn liên quan đến các điều kiện và thủ tục cụ thể cần tuân thủ. Vậy hoàn thuế thu nhập cá nhân có thời hạn không? Hãy cùng AZTAX khám phá bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn và giải đáp những thắc mắc về thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024.

1. Tổng quan về hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?
Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

1.1 Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là quá trình mà người nộp thuế TNCN có thể nhận lại một phần số tiền đã nộp thuế trong năm dựa trên quyết toán từ Cơ quan thuế, miễn là đáp ứng các điều kiện được quy định bởi Pháp luật.

1.2 Trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 8 của Luật thuế TNCN năm 2007, cá nhân được miễn hoặc hoàn thuế trong các trường hợp sau:

 • Khi số tiền thuế đã nộp vượt quá số thuế phải nộp
 • Khi cá nhân đã nộp thuế nhưng thu nhập chịu thuế chưa đạt đến mức phải nộp
 • Trong các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Người đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế
 • Người nộp thuế yêu cầu hoàn thuế thay vì để cơ quan thuế tự động hoàn trả

1.3 Điều kiện để hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo các quy định về thuế thu nhập cá nhân, việc hoàn thuế chỉ áp dụng cho những cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế vào thời điểm nộp hồ sơ quyết toán. Do đó, hai điều kiện cần thiết để cá nhân hoặc tổ chức được hưởng quyền hoàn thuế là:

 • Phải có mã số thuế thu nhập cá nhân riêng.
 • Phải có đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân: Đơn này có thể được cá nhân tự viết hoặc tổ chức được ủy quyền thực hiện.

Ngoài ra, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện khác như:

 • Nếu cá nhân ủy quyền cho tổ chức quyết toán thuế, việc hoàn thuế của cá nhân sẽ được thực hiện thông qua tổ chức này.
 • Cá nhân có quyền tự quyết định giữa việc hoàn thuế trực tiếp hoặc bù trừ vào kỳ thuế sau tại cơ quan thuế mà mình đang kết nối.

2. Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024

Thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân là bao lâu?
Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 là bao lâu?

Căn cứ tại Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định về thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 được quy định như sau:

Điều 75. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

3. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Như vậy, theo Điều 75 của Luật Quản lý thuế năm 2019, thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024, nếu hồ sơ thuộc diện hoàn thuế TNCN trước là không quá 06 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế TNCN thì không quá 40 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ.

3. Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân
Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo mẫu 02/QTT-TNCN, được công bố cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC và theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn trả theo cách tính thuế thu nhập cá nhân 2024 như sau:

Số tiền thuế TNCN nộp thừa = Số tiền thuế TNCN đã nộp – Số tiền thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế.

Trong đó:

 • Số tiền thuế TNCN đã nộp sẽ được tính dựa trên số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước hoặc trên các chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Số tiền thuế TNCN phải nộp được tính như sau:

Số tiền thuế TNCN phải nộp = [(Tổng thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ) / 12 tháng] x Thuế suất x 12 tháng.

4. Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế cá nhân 2024

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế TNCN cho người lao động có thể khác nhau tùy thuộc vào việc họ ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện hay tự quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN. Dưới đây là chi tiết về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 và quy trình thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN trong từng trường hợp cụ thể:

4.1 Ủy quyền cho doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế TNCN

Trong trường hợp người lao động ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN, người đó cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN và gửi cho công ty nơi chi trả thu nhập của mình.

4.2 Người lao động trực tiếp làm thủ tục hoàn thuế TNCN

Người lao động có thể tự làm thủ tục hoàn thuế TNCN với cơ quan quản lý thuế thông qua việc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hình thức nộp hồ sơ online. Các bước thực hiện như sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 thông qua Cổng thông tin Tổng cục thuế

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 bao gồm:

 • Phiếu quyết toán thuế TNCN cá nhân (mẫu 02/QTT-TNCN)
 • Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN).
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (doanh nghiệp cấp cho nhân viên)
 • Bản sao công chứng của sổ hộ khẩu/sổ tạm trú nếu người lao động quyết toán tại cơ quan thuế nơi cư trú.
 • Bản sao chụp hợp đồng lao động.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của Chi cục Thuế quản lý hoặc Chi cục Thuế nơi cư trú.

Cách 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 trực tuyến

Quy trình nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN trực tuyến như sau:

 • Bước 1: Truy cập trang web https://canhan.gdt.gov.vn/ và đăng nhập vào tài khoản (nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký trực tiếp trên trang web này).
 • Bước 2: Tiến hành kê khai trực tuyến tờ khai quyết toán theo mẫu 02/QTT-TNCN (theo hướng dẫn của Thông tư TT80/2021). Sau đó, bạn có thể kết xuất file XML từ hệ thống hoặc nộp trực tiếp file XML đã kê khai được xuất từ phần mềm HTKK.
 • Bước 3: Chọn “Nộp tờ khai” và nhập “Mã kiểm tra” để xác nhận việc nộp tờ khai.
 • Bước 4: Đính kèm hồ sơ phụ lục như chứng từ khấu trừ thuế, hợp đồng lao động và các tài liệu liên quan.
 • Bước 5: Chờ đợi thông báo phản hồi từ cơ quan thuế sau khi hồ sơ được nộp thành công.

Lưu ý:

 • Người lao động cần xuất trình CMND/CCCD khi nộp hồ sơ hoàn thuế.
 • Trong trường hợp người lao động thực hiện kê khai trên Cổng dịch vụ công, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang https://canhan.gdt.gov.vn/.
 • Cá nhân có phát sinh hoàn thuế có thể nộp hồ sơ bất cứ lúc nào kể từ ngày kết thúc năm tính thuế. Ví dụ, yêu cầu hoàn thuế TNCN năm 2022 có thể nộp sau thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế vào ngày 30/03/2023.

5. Cách tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024

Tra cứu tình trạng hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân
Tra cứu tình trạng hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tra cứu tình trạng hồ sơ giúp bạn kiểm tra và phát hiện những sai sót, nhầm lẫn, giúp bạn có thể khắc phục chúng kịp thời và dễ dàng theo dõi tình trạng của hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của mình.

Để kiểm tra giấy đề nghị hoàn thuế TNCN của bạn đã được gửi thành công đến cơ quan thuế hay chưa, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế TNCN

 • Bước 1: Truy cập trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và nhập các thông tin đăng nhập như tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó chọn “Đăng nhập”.
 • Bước 2: Tiếp theo, chọn mục “Hoàn thuế” và sau đó chọn “Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế”.
 • Bước 3: Điền đầy đủ thông tin tại màn hình tra cứu bao gồm:
  • Mã giao dịch điện tử: Bạn có thể điền thông tin hoặc bỏ trống.
  • Giấy đề nghị hoàn: Hệ thống sẽ mặc định sẵn.
  • Ngày nộp: Bạn có thể điền thông tin hoặc bỏ trống.
  • Kỳ hoàn thuế: Chọn từ kỳ đến kỳ theo giấy đề nghị hoàn thuế TNCN.
  • Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn “Tra cứu” và hệ thống sẽ hiển thị kết quả tra cứu theo điều kiện nhập.
 • Bước 4: Chọn giấy đề nghị hoàn thuế cần tra cứu và hệ thống sẽ hiển thị kết quả bao gồm:
  • Kỳ hoàn thuế.
  • Loại giấy đề nghị.
  • Lần nộp.
  • Ngày và nơi nộp.
  • Trạng thái.

Tra cứu hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn thuế TNCN

Để kiểm tra tình trạng hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn thuế TNCN, bạn có thể thực hiện theo các bước sau giống như khi tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế TNCN. Sau đó, chọn mục “Hồ sơ gửi kèm đề nghị hoàn thuế” để xem tình trạng của hồ sơ.

Tra cứu kết quả hoàn thuế TNCN

Để tra cứu kết quả hoàn thuế TNCN, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và điền thông tin giống như khi tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế TNCN.
 • Bước 2: Chọn mục “Thông báo” tại phần giấy đề nghị hoàn thuế.
 • Bước 3: Tiếp theo, chọn “Mã giao dịch điện tử” để tải các thông báo về máy và xem thông báo

Hy vọng rằng thông tin bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ về thời hạn hoàn thuế TNCN cũng như các vấn đề liên quan đến câu hỏi hoàn thuế TNCN có thời hạn không, từ đó giúp bạn chuẩn bị và thực hiện các thủ tục một cách hiệu quả và nắm bắt được thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN để tránh bị phạt. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào hoặc cần tư vấn, hãy liên hệ ngay với AZTAX để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.

6. Một số thắc mắc khi hoàn thuế thu nhập cá nhân

6.1 Làm thế nào để biết liệu bạn có được hoàn thuế thu nhập cá nhân hay không?

Để xác định xem liệu bạn có được hoàn thuế thu nhập cá nhân hay không, bạn cần chính xác nhớ số tiền thuế TNCN đã tạm nộp và so sánh số tiền thuế TNCN phải nộp. Nếu số tiền thuế TNCN tạm nộp lớn hơn số tiền thuế TNCN phải nộp, bạn sẽ được hoàn thuế.

Trong trường hợp thu nhập của bạn chưa đến mức phải nộp thuế, hãy xác định thu nhập tính thuế của mình dựa trên tổng thu nhập và mức giảm trừ gia cảnh.

6.2 Thu nhập bao nhiêu mới được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại Điều 8 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Nếu tổng thu nhập trong năm (sau khi trừ các khoản thu nhập miễn thuế) từ 132 triệu đồng trở xuống, bạn sẽ không phải nộp thuế TNCN. Nếu bạn có người phụ thuộc, mỗi người sẽ được giảm trừ 4,4 triệu đồng mỗi tháng.

6.3 Hoàn thuế thu nhập cá nhân vào tháng mấy?

Hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể thời gian nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN, do đó các cá nhân đủ điều kiện có thể làm thủ tục hoàn thuế vào bất kỳ thời điểm nào sau khi kết thúc năm tính thuế.

Thực tế, thời gian hoàn thuế thường trùng với thời gian quyết toán thuế. Cụ thể như sau:

 • Đối với cá nhân tự kê khai trực tiếp với cơ quan thuế: Hạn cuối là ngày 30/04 của năm sau khi kết thúc năm dương lịch. Nếu ngày 30/04 rơi vào ngày lễ, thời hạn có thể dời đến ngày làm việc tiếp theo sau kỳ nghỉ lễ.
 • Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế: Hạn cuối là ngày 31/03 của năm sau khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

6.4 Nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN sau thời hạn quyết toán thuế có bị xử phạt không?

Sau khi kết thúc thời hạn quyết toán thuế năm 2024, nếu cá nhân mới nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN và thực tế có phát sinh hoàn thuế TNCN, họ sẽ không bị xử phạt vì chậm nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Nếu nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN sau thời hạn quyết toán thuế năm 2024 và bị cơ quan thuế xác định còn nợ thuế, cá nhân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính vì khai quyết toán thuế muộn.

6.5 Thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hiện tại, không có quy định cụ thể về thời hạn làm hoàn thuế thu nhập cá nhân trong pháp luật. Nếu cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện để được hoàn thuế, họ có thể thực hiện thủ tục vào bất kỳ thời điểm nào sau khi kết thúc năm tính thuế.Thực tế thì quá trình làm thủ tục hoàn thuế thường diễn ra đồng thời với thời gian quyết toán thuế TNCN.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán uy tín chất lượng của AZTAX

5/5 - (4 bình chọn)
5/5 - (4 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon