Thay đổi thông tin Doanh Nghiệp

Thay Đổi Thông Tin Doanh Nghiệp - AZTAX
[:vi]Mỗi loại thông tin trên giấy đăng ký kinh doanh đều có các quy định riêng được pháp luật đề ra và cần những loại giấy tờ riêng biệt để có thể tiến hành điều chỉnh, thay đổi thông tin doanh nghiệp.

Sau đây là những thông tin mà Doanh Nghiệp có thể thay đổi:

1. Thay Đổi Thông Tin Doanh Nghiệp Trên Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP.
 • Đăng ký thay đổi TRỤ SỞ.
 • Đăng ký thay đổi VỐN.
 • Đăng ký thay đổi THÀNH VIÊN Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh.
 • Đăng ký thay đổi CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Một thành viên.
 • Đăng ký thay đổi CHỦ DOANH NGHIỆP.
 • Đăng ký thay đổi ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT.
 • Cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thông Báo Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp

Thông báo thay đổi NGÀNH NGHỀ KINH DOANH.

Thông báo thay đổi VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN.

Thông báo thay đổi CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP.

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân.

Thông báo thay đổi thông tin ĐĂNG KÝ THUẾ.

3. Thay Đổi Nội Dung Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh – Văn Phòng Đại Diện

 

4. Báo Cáo Thông Tin Người Quản Lý Doanh Nghiệp

 


Do thủ tục phức tạp, giấy tờ khác nhau cho mỗi loại thông tin nên AZTAX không thể nào liệt kê chi tiết cách thức thay đổi cho từng loại. Trong trường hợp cần tư vấn hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với AZTAX để nhận được dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.[:en]Mỗi loại thông tin trên giấy đăng ký kinh doanh đều có các quy định riêng được pháp luật đề ra và cần những loại giấy tờ riêng biệt để có thể tiến hành điều chỉnh, thay đổi thông tin doanh nghiệp.

Sau đây là những thông tin mà Doanh Nghiệp có thể thay đổi:

1. Thay Đổi Thông Tin Doanh Nghiệp Trên Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.

 • Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP.
 • Đăng ký thay đổi TRỤ SỞ.
 • Đăng ký thay đổi VỐN.
 • Đăng ký thay đổi THÀNH VIÊN Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh.
 • Đăng ký thay đổi CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Một thành viên.
 • Đăng ký thay đổi CHỦ DOANH NGHIỆP.
 • Đăng ký thay đổi ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT.
 • Cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thông Báo Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp.

Thông báo thay đổi NGÀNH NGHỀ KINH DOANH.

Thông báo thay đổi VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN.

Thông báo thay đổi CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP.

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân.

Thông báo thay đổi thông tin ĐĂNG KÝ THUẾ.

3. Thay Đổi Nội Dung Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh – Văn Phòng Đại Diện – Địa Điểm Kinh Doanh.

 

4. Báo Cáo Thông Tin Người Quản Lý Doanh Nghiệp.

 


Do thủ tục phức tạp, giấy tờ khác nhau cho mỗi loại thông tin nên AZTAX không thể nào liệt kê chi tiết cách thức thay đổi cho từng loại. Trong trường hợp cần tư vấn hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với AZTAX để nhận được dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

1. Thay Đổi Thông Tin Doanh Nghiệp Trên Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.

 • Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP.
 • Đăng ký thay đổi TRỤ SỞ.
 • Đăng ký thay đổi VỐN.
 • Đăng ký thay đổi THÀNH VIÊN Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh.
 • Đăng ký thay đổi CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Một thành viên.
 • Đăng ký thay đổi CHỦ DOANH NGHIỆP.
 • Đăng ký thay đổi ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT.
 • Cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thông Báo Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp.

Thông báo thay đổi NGÀNH NGHỀ KINH DOANH.

Thông báo thay đổi VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN.

Thông báo thay đổi CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP.

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân.

Thông báo thay đổi thông tin ĐĂNG KÝ THUẾ.

3. Thay Đổi Nội Dung Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh – Văn Phòng Đại Diện – Địa Điểm Kinh Doanh.

 

4. Báo Cáo Thông Tin Người Quản Lý Doanh Nghiệp.

 


Do thủ tục phức tạp, giấy tờ khác nhau cho mỗi loại thông tin nên AZTAX không thể nào liệt kê chi tiết cách thức thay đổi cho từng loại. Trong trường hợp cần tư vấn hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với AZTAX để nhận được dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post