[DOWNLOAD] Phụ lục hợp đồng mẫu

phu luc hop dong lao dong mau

Phụ lục hợp đồng lao động là văn bản được xác lập khi nội dung của hợp đồng lao động có sự thay đổi. Vậy, lập phụ lục hợp đồng cần tuân thủ những yêu cầu nào? Hình thức trình bày phụ lục hợp đồng lao động mẫu như thế nào? Xem bài viết sau để được hướng dẫn chi tiết soạn thảo hợp đồng lao động.

1. Tìm hiểu về phụ lục hợp đồng lao động

tim hieu ve phu luc hop dong lao dong
Tìm hiểu về phụ lục hợp đồng lao động

1.1. Các dạng phụ lục hợp đồng lao động phổ biến

Có 02 loại phụ lục hợp đồng lao động phổ biến được áp dụng hiện nay:

  • Phụ lục là phần bổ sung cho hợp đồng chính thức: Phụ lục này sẽ được thực hiện cùng lúc khi làm hợp đồng chính. Nó sẽ làm rõ thông tin của hợp đồng lao động như giai đoạn, thời gian thực hiện,… .
  • Phụ lục được bổ sung trong khi thực hiện hợp đồng lao động: Loại phụ lục này được lập ra sau hợp đồng lao động nhằm chỉnh sửa, bổ sung điều khoản, thời hạn hay hạng mục làm việc,… .

1.2.  Nguyên tắc làm phụ lục hợp đồng lao động

Nguyên tắc chính của phụ lục hợp đồng lao động là nội dung của phụ lục thống nhất với hợp đồng lao động. Phụ lục chỉ điều chỉnh nội dung theo thỏa thuận mới và không được thay đổi thời hạn hợp đồng lao động.

Bộ luật Lao động hiện hành đã quy định nội dung của phụ lục hợp trái với điều khoản trong hợp đồng thì phụ lục không có hiệu lực. Vì thế khi lập phụ lục cần đảm bảo nội dung phải thống nhất không trái ý nhau.

Cụ thể quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 nêu nội dung phụ lục hợp đồng lao động như sau:

Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

1.3. Phụ lục được lập bao nhiều lần?

Phụ lục hợp đồng lao động có thể được lập nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng, bởi số lần lập phụ lục không được đề cập rõ ràng trong luật định. Tuy nhiên, số lần chỉnh sửa thời hạn hợp đồng vẫn được quy định rõ ràng bên dưới.

Căn cứ quy định được nêu tại Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

Điều 5. Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, chỉ được sửa đổi 01 lần thời hạn giao kết bằng phụ lục. Việc này không thay đổi tính chất của loại hợp đồng. Nếu công ty dùng phụ lục để thay đổi hợp động quá 01 lần thì vi phạm pháp luật.

2. Phụ lục hợp đồng lao động mẫu

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng số (1) …………………………)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Địa chỉ:………………………………………………………….………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số:………………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà):……………………………….Sinh năm:……………………….………………………………….

Chức vụ:………………………. làm đại diện.

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông/Bà:………………………..  Quốc tịch:……………………………….…………………………………….

Sinh ngày……… tháng ……. năm ……… tại……………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Số CCCD: ……………….. cấp ngày…../…../…… tại

Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày……./……/……… tại

Căn cứ Hợp đồng lao động số ……………………………… ký ngày …./…./…. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

  1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…..):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số …………………………… , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

                                Người lao động                                                        Người sử dụng lao động

                                    (Ký tên)                                                                    (Ký tên, đóng dấu)

                               Ghi rõ Họ và Tên                                                             Ghi rõ Họ và tên

Nhấp vào liên kết dưới đây để tải:

3. Kết luận

Phụ lục hợp đồng tưởng chừng như chỉ là một văn bản đính kèm hợp đồng lao động nhưng lại có nhiều vấn đề pháp lý liên quan. Cụ thể, phụ lục hợp đồng cũng là một trong những hồ sơ lao động cần được xem xét mỗi đợt thanh tra lao động. Vậy nên, việc rà soát lại tất cả các phụ lục hợp đồng trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp rà soát hồ sơ một cách toàn diện hơn, AZTAX thân tặng doanh nghiệp Bảng Rà Soát Nghiệp Vụ C&B toàn diện. Với bảng rà soát này, doanh nghiệp sẽ nắm rõ hơn căn cứ pháp lý, đồng thời áp dụng được khi vận hành bộ phận C&B sau này:

Hơn thế nữa, AZTAX còn đang triển khai chương trình tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp chưa vững nghiệp vụ C&B. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết về hiện trạng C&B của doanh nghiệp để đưa ra lời khuyên hữu ích nhất. Tất cả những gì doanh nghiệp cần làm là thực hiện nhanh khảo sát tại link bên dưới:

Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp chưa có bộ phận C&B chuyên trách, AZTAX có cung cấp Giải Pháp C&B trọn gói, hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ với phí chỉ từ 1.000.000đ/tháng. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí:

Xem thêm: Dịch vụ work permit cho người nước ngoài

5/5 - (4 bình chọn)
5/5 - (4 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon