Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt được không?

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt được không?

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt được không? Những đối tượng nhà đầu tư nước ngoài nào có quyền góp vốn? Câu hỏi này sẽ phần nào được giải đáp thông qua bài viết sau. Bài viết này hy vọng mang lại những thông tin hữu ích về vấn đề trên. Mời quý doanh nghiệp cùng AZTAX tham khảo bài viết này!

1. Nhà đầu tư nước ngoài gồm những đối tượng nào?

Căn cứ khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 61/2020/QH14 quy định về đối tượng nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập. Căn cứ theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài gồm những đối tượng nào?
Nhà đầu tư nước ngoài gồm những đối tượng nào?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định về đối tượng nhà đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp nhà đầu tư muốn mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp gồm những đối tượng như:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định.
 • Nhà đầu tư nước ngoài có tham gia hợp đồng BCC.
 • Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP đối với trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.

2. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt được không?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn đầu tư bằng tiền mặt (ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam) theo tỷ lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy phép thành lập, tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài).
Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt được không?
Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt được không?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 06/2019/TT-NHNN  quy định về việc góp vốn bằng tiền mặt. Cụ thể quy định về các điều kiện như sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam có thể thực hiện việc góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam. Căn cứ theo mức góp vốn được quy định tại các giấy tờ pháp lý.
 • Người cư trú là nhà đầu tư Việt Nam có thể sử dụng nguồn tài chính ngoại tệ cá nhân của họ để góp vốn đầu tư.
 • Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam phải được thực hiện thông qua việc chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Mọi hoạt động liên quan đến các khoản vay nước ngoài ngắn, trung, và dài hạn của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (bao gồm thu tiền rút vốn, chi trả tiền gốc, lãi, phí, và tài khoản vay, trả nợ nước ngoài) phải tuân thủ các quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
 • Việc sử dụng lợi nhuận được chia của nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối và các quy định có liên quan của pháp luật.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng tiền mặt. Cụ thể là bằng các mệnh giá ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư. Mức này được căn cứ tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành).

Lưu ý: Quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài đóng vốn theo Điều 48 của Luật doanh nghiệp 2014 là một điểm quan trọng. Theo quy định này, trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cần đảm bảo rằng cả hai thành viên là người nước ngoài phải thực hiện việc đóng đủ số vốn mà họ đã cam kết khi thành lập doanh nghiệp. Trong trường hợp sau 90 ngày mà các thành viên không thực hiện việc này, thì trong vòng 60 ngày tính từ ngày cuối cùng của thời hạn cam kết, công ty phải tiến hành đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ và điều chỉnh tỷ lệ vốn đóng góp của các thành viên trong công ty.

3. Hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài
Hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ theo Điều 25 Luật đầu tư 61/2020/QH14 quy định về hình thức góp vốn. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo nhiều hình thức. Cụ thể gồm các hình thức sau:

 • Đầu tư bằng cách mua cổ phần trong các đợt phát hành lần đầu hoặc cổ phần được phát hành thêm của công ty cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông trong công ty cổ phần.
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư nước ngoài trở thành thành viên trong công ty TNHH hoặc công ty hợp danh.
 • Góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác.

Tuy nhiên, các hình thức mua cổ phần góp vốn của công ty Việt Nam theo các hình thức sau:

 • Gia nhập công ty cổ phần thông qua việc mua cổ phần từ công ty hoặc các cổ đông.
 • Trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn bằng cách mua phần vốn góp của các thành viên công ty này.
 • Điều kiện trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên góp vốn.
 • Gia nhập công ty hợp danh bằng cách mua phần vốn góp của các thành viên tổ chức kinh tế khác, ngoại trừ các trường hợp đã nêu trên.

4. Nhà đầu tư nước ngoài có được kinh doanh ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường không?

Nhà đầu tư nước ngoài có được kinh doanh ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường không?
Nhà đầu tư nước ngoài có được kinh doanh ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường không?

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 16 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định về các ngành nghề cấm kinh doanh gồm:

 • Thực hiện các hành vi sai trái với quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu thêm giấy tờ không hợp lệ, gây cản trở quá trình đăng ký doanh nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Ngăn cản các chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 • Tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc trong thời gian doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.
 • Cung cấp thông tin không trung thực hoặc không chính xác trong quá trình đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi thông tin đăng ký.
 • Góp vốn không đúng theo quy định hoặc định giá tài sản góp vốn không chính xác.
 • Thực hiện kinh doanh trong các ngành, nghề bị cấm đầu tư, ngành, nghề chưa được mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài, hoặc trong các ngành, nghề có điều kiện mà không đáp ứng đủ các yêu cầu quy định.
 • Tiến hành các hành vi lừa đảo, rửa tiền hoặc tài trợ cho hoạt động khủng bố.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài không được kinh doanh ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

5. Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền dưới đây đã được soạn thảo theo các quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và các quy định pháp luật liên quan. Hợp đồng này cần được lập thành văn bản và ký kết bởi tất cả các bên tham gia, có đóng dấu theo quy định. Không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực.

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt
Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt

6. Có thể gửi tiền từ tài khoản đồng Việt Nam để đầu tư trực tiếp vào công ty nước ngoài không?

Có thể gửi tiền từ tài khoản đồng Việt Nam để đầu từ trực tiếp vào công ty nước ngoài không?
Có thể gửi tiền từ tài khoản đồng Việt Nam để đầu từ trực tiếp vào công ty nước ngoài không?

Dựa trên quy định của Điều 6, Điều 7 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ta có như sau:

Điều 6. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

1. Các giao dịch thu:

a) Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP;

Điều 7. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam

1. Các giao dịch thu:

a) Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP;

Dựa trên các quy định nêu trên, người nước ngoài có thể chuyển tiền từ tài khoản đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại để đầu tư trực tiếp vào tài khoản của công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt là hình thức được doanh nghiệp ứng dụng đầu tư hiện nay. Hy vọng bài viết sẽ góp phần mang đến những thông tin hữu ích cho doanh nghiệp về vấn đề trên. AZTAX tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp nhất với chi phí hợp lý nhất và thời gian thực hiện nhanh nhất.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon