Những điểm mới về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020

mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Liệu mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, có tăng theo như nhiều loại trợ cấp, phụ cấp khác khi tăng lương cơ cở lên 1,6 triệu đồng/ tháng từ 01/07/2020. Câu trả lời sẽ được giải đáp ngay trong bài viết dưới đây.

1. Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Theo quy định tại Điều 50 Luật việc làm 2013, người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp với mức như sau:

mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong đó, thời gian hưởng trợ cấp phụ thuộc vào số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp: Cứ đóng đủ 12 – 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp; sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Đặc biệt, Điều 50 quy định: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng mạnh vào năm 2020. Cụ thể

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở.

  • Từ 01/01/2020, người thất nghiệp được nhận 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.
  • Từ 01/07/2020, số tiền này lên tới 5 x 1,6 triệu đồng/tháng = 8 triệu đồng/tháng.

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Dù chưa có thông tin chính thức nhưng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đang trình Chính phủ tăng 5,5% so với năm 2019.

Do đó, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2020 mà người lao động sẽ nhận là:

mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng tương ứng

Tương tự như mức hưởng tối đa, mức lương tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng có sự khác nhau giữa người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và do người sử dụng lao động quyết định.

Điều 58 Luật việc làm 2013 nêu rõ:

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương cơ cở thì mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Do đó, trong năm 2020, những lao động này sẽ đóng:

  • Từ 01/01/2020, tối đa 20 x 1,49 triệu đồng/tháng = 29,8 triệu đồng/tháng.
  • Từ 01/07/2020, tối đa 20 x 1,6 triệu đồng/tháng = 32 triệu đồng/tháng.

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Có thể thấy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020 không phải nhiều nhưng cũng không quá ít; đủ để người lao động trang trải trong thời gian thất nghiệp, tìm kiếm công việc mới.

Đừng bỏ lỡ: Cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội mới nhất

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon