Thông tin chi tiết về mức hưởng lương hưu tối đa 2020

Mức hưởng lương hưu tối đa hiện nay được rất nhièu người lao động quan tâm đến. Cơ quan BHXH cũng đã quy định rất cụ thể về vấn đề này. Căn cứ theo quy định, người tham gia BHXH sẽ nhận được lương khi về hưu như thế nào? Bài viết sẽ cung cấp chi tiết thông tin mà bạn đọc thắc mắc.

Thông tin về mức hưởng lương hưu 2020 mới nhất.
Thông tin về mức hưởng lương hưu 2020 mới nhất.

1. Lương hưu là gì?

Lương hưu là khoản tiền trợ cấp từ BHXH dành cho người quá độ tuổi lao động. Người lao động đóng đủ BHXH qua các năm sẽ được hưởng mức lương hưu khác nhau.Mức lương hưu tối đa là mức lương hưu cao nhất mà người tham gia BHXH trong độ tuổi nghỉ hưu nhận được. Căn cứ điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014, độ tuổi về hưu ở nam và nữ đối với lao động thông thường cụ thể như sau: Nữ 55 tuổi và nam đủ 60 tuổi.

2. Điều kiện được hưởng lương hưu khi đủ 35 tuổi

Những điều kiện để hưởng lương hưu khi mới 35 tuổi:

– Đóng BHXH đủ 20 năm.

– Mỗi năm đều đóng đủ BHXH và làm việc từ năm 15 tuổi.

– Môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 15 năm trở lên.

– Suy giảm khả năng lao động tối thiểu là 61%.

3. Điều kiện để áp dụng mức lương hưu thông thường

Căn cứ theo điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện được hưởng lương hưu như sau:

– Nam từ 60 tuổi, nữ từ 55 tuổi.

– Nếu môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm và đủ 15 năm làm nghề thì nam từ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ 50 tuổi đến 55 tuổi.

– Có đủ 15 năm làm việc khai thác than và đóng đủ BHXH 20 năm thì độ tuổi được hưởng lương hưu từ 50 tuổi đến 55 tuổi.

Điều kiện áp dụng mức hưởng lương hưu.
Điều kiện áp dụng mức hưởng lương hưu.

4. Mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động

Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 chỉ ra rõ mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động như sau:

– Trước 01/01/2018: Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, mỗi năm tăng 3% với nữ và 2% với nam. Mức tăng lương hưu tối đa là 75%.

– Từ 01/01/2018:  Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tiền lương tháng đóng BHXH.Sau đó, mỗi năm tăng thêm 2%. Mức tăng lương hưu tối đa là 75%. Số năm đóng BHXH tương ứng như sau:

  • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
  • Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2028 là 16 năm, 2019 là 17 năm, 2020 là 18 năm, 2021 là 19 năm, 2020 trở đi là 20 năm.
Mức hưởng lương hưu của người lao động.
Mức hưởng lương hưu của người lao động.

5. Số năm tham gia BHXH để đạt mức hưởng lương hưu tối đa

Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội quy định số năm tham gia BHXH như sau:

– Đối với nữ: Người lao động nữ phải đóng đủ BHXH trong 30 năm trở đi.

– Đối với nam: số năm tham gia BHXH của người lao động nam cụ thể như sau:

+ Nghỉ hưu từ năm 2020: 33 năm.

+ Nghỉ hưu từ năm 2021: 34 năm.

+ Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: 35 năm.

Số năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu cao nhất.
Số năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu cao nhất.

6. Trường hợp đóng quá số năm để nhận lương hưu tối đa

Người lao động sẽ được nhận mức trợ cấp một lần nếu người lao động quá BHXH quá số năm nhận mức tối đa. Mức trợ cấp một lần được tính bằng 0,5 bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm để nhận lương hưu tối đa 75%.

Lương hưu hỗ trợ rủi ro mà người hưu trí gặp phải trong cuộc sống. Người lao động sẽ được nhận mức lương hưu mỗi năm tăng thêm 2% nếu đóng đủ BHXH theo quy định. Theo đó 75% là mức tối đa mà người lao động nhận được khi tham gia BHXH.

Công ty AZTAX có các dịch vụ làm BHXH trọn gói như: