Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính mới nhất năm 2024

mau cong van xin gop bao cao tai chinh

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính là mẫu được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong việc kinh doanh. Qua bài viết sau đây AZTAX muốn cung cấp đến quý khách các thông tin liên quan về mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính mới nhất năm 2024.

1. Mẫu công văn gộp báo cáo tài chính năm 2024

mau cong van gop bao cao tai chinh
Mẫu công văn gộp báo cáo tài chính

Hiện nay, pháp luật không quy định mẫu văn bản xin gộp báo cáo tài chính do đây là công văn doanh nghiệp có nhu cầu gửi cơ quan thuế. Doanh nghiệp, kế toán tham khảo mẫu công văn gộp báo cáo tài chính của năm 2024 dưới đây:

Thời hạn nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính là trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, trước thời hạn nộp báo cáo tài chính hàng năm.

Thông tin trên báo cáo tài chính năm 2024:
Căn cứ khoản 1 Điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định báo cáo tài chính năm bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán – Mẫu số B 01 – DN
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số B 02 – DN
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu số B 03 – DN
  • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính – Mẫu số B 09 – DN

Lưu ý: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể áp dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình, hoặc áp dụng quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC.

2. Điều kiện xin gộp báo cáo tài chính

dieu kien xin gop bao cao tai chinh
Điều kiện xin gộp báo cáo tài chính

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC về việc gộp kỳ quyết toán thuế TNDN:

Phương pháp tính thuế

2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Căn cứ theo khoản 4, Điều 12 của Luật Kế toán 2015 quy định cụ thể về việc gộp kỳ kế toán cũng được áp dụng dưới điều kiện tương tự.

Trong trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc cuối cùng có thời gian dưới 90 ngày, doanh nghiệp được phép cộng dồn này với kỳ kế toán của năm liền kề để tạo thành một kỳ kế toán năm đầy đủ, với tổng thời gian không vượt quá 15 tháng.

Tóm lại, để gộp báo cáo tài chính năm 2024, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng:

  • Trong trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập có thời gian ngắn hơn 03 tháng, nó sẽ được kết hợp với kỳ tính thuế của năm tiếp theo.
  • Đối với kỳ tính thuế năm cuối cùng của doanh nghiệp mới sau khi thực hiện chuyển đổi loại hình, sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc phá sản và có thời gian ngắn hơn 03 tháng, nó sẽ được kết hợp với kỳ tính thuế của năm trước đó.

3. Báo cáo tài chính năm 2024 gồm những gì?

Theo Điều 100, Thông tư 200/2014/TT-BTC, các doanh nghiệp cần báo cáo tài chính năm bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 – DN)
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 – DN)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 – DN)
  • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 – DN)

Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp dụng Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC để thực hiện kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

4. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm

thoi han nop bao cao tai chinh nam
Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm

Căn cứ theo khoản 1 Điều 80 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính như sau:

Điều 80. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính

1.Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính:

a) Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

b) Ngoài việc lập báo cáo tài chính năm, các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, thời hạn gửi báo cáo tài chính sẽ được áp dụng tùy theo quy mô và loại hình của doanh nghiệp như đã được quy định chậm nhất là 90 ngày đối với tất cả các loại doanh nghiệp lập báo cáo tài chính năm

5. Không phát sinh doanh thu có phải nộp báo cáo tài chính không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 của Luật Kế toán năm 2015, được quy định như sau:

Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Khoản 4 Điều 6 của Luật Kế toán năm 2015 cũng nhấn mạnh rằng BCTC cần phải được soạn thảo và gửi tới cơ quan quản lý liên quan một cách đầy đủ, chính xác và đúng hạn.

Đồng thời, nguyên tắc kế toán tại khoản 4, Điều 6 của Luật Kế toán 2015 cũng chỉ rõ rằng Báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Ngoài ra, tại Điều 99 của Thông tư 200/2014/TT-BTC, quy định rằng Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế.

Như vậy, báo cáo tài chính áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp Báo cáo tài chính dù có phát sinh doanh thu, chi phí hay không (trừ những trường hợp không phải lập và nộp báo cáo tài chính).

Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính mới nhất. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho quý khách. Trong quá trình tìm hiểu nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với AZTAX để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ.

5/5 - (17 bình chọn)
5/5 - (17 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon