Luật trợ cấp thất nghiệp 2024

Trợ cấp thất nghiệp

Trong tình hình xã hội phát triển như hiện nay, vấn đề liên quan đến trợ cấp thất nghiệp 2024 luôn là thông tin được chú ý nhiều nhất. Hiểu được vấn đề này, AZTAX sẽ cung cấp cho người lao động những thông tin cần thiết qua nội dung bài viết dưới đây.

1. Trợ cấp thất nghiệp 2024 được hiểu như thế nào?

Trợ cấp thất nghiệp 2024 là phần trợ cấp dành cho cá nhân người lao động khi họ rơi vào tình trạng thất nghiệp. Đây có thể là phần trợ cấp giải quyết được những khó khăn nhất thời của họ; hỗ trợ tìm kiếm việc làm, duy trì việc làm và hỗ trợ học nghề dựa trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Cũng như các trợ cấp về bảo hiểm thai sản của chồng, tai nạn,…thì khi tham gia trợ cấp này người lao động sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của bảo hiểm.

Trợ cấp thất nghiệp 2022
Trợ cấp thất nghiệp 2024

2. Trợ cấp thất nghiệp 2024 và những điều nên biết về luật trợ cấp thất nghiệp

Luật trợ cấp thất nghiệp mới nhất được quy định trong bộ Luật lao động 2012. Người lao động cần lưu ý các quy định được nêu dưới đây về trợ cấp thất nghiệp 2024, cũng như các quy định về gộp 2 sổ Bảo hiểm Xã hội mà AZTAX đã cung cấp ở các bài trước.

2.1 Điều kiện về chấm dứt hợp đồng lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp 2024

Người lao động phải tìm hiểu về luật trợ cấp thất nghiệp để đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 2024:

a. Điều kiện hưởng trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

– Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật lao động;

– Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Hai bên thỏa thuận đầy đủ về chấm dứt hợp đồng lao động; 

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động;

– Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật lao động; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

b. Điều kiện hưởng trong các trường hợp khác

– Người lao động đủ về điều kiện tham gia bảo hiểm và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật lao động; 

– Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

– Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

– Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết;

– Người lao động bị kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật lao động.

2.2 Thời gian đóng bảo hiểm hưởng trợ cấp thất nghiệp 2024

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định cụ thể là người lao động phải tham gia tối thiểu 12 tháng, thì mới hưởng đầy đủ các trợ cấp về thất nghiệp. Nếu không tham gia đúng thời gian quy định sẽ không được hưởng.

AZTAX sẽ cung cấp thông tin cụ thể về quy định thời gian tham gia trợ cấp thất nghiệp 2024 như sau:

+ Đối với hợp đồng làm việc, lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 đến dưới 36 tháng. Thì phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc.

+ Với những hợp đồng theo mùa vụ hoặc hợp đồng dưới 12 tháng thì phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Thời gian quy định
Thời gian quy định

3. Đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp TPHCM

Để đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp TPHCM, người dân phải đáp ứng được các điều kiện trên trong luật trợ cấp thất nghiệp và chuẩn bị các hồ sơ sau:

– Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

– Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động;

– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân bản gốc hoặc bản sao có chứng thực;

– Sổ Bảo hiểm Xã hội.

Đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp 2020 tại TP HCM
Đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp 2024 tại TP HCM

Người lao động cũng nên tìm hiểu về các hồ sơ, biên bản hay đơn trình báo mất sổ Bảo hiểm Xã hội để không gây ảnh hưởng đến quá trình nhận trợ cấp thất nghiệp nếu không may mất sổ. Vì sổ bảo hiểm có liên quan trực tiếp đến hồ sơ nhận trợ cấp về thất nghiệp.

4. Trợ cấp thất nghiệp tối đa bao nhiêu tháng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2024 được quy định cụ thể để người lao động để không bị ảnh hưởng quyền lợi bản thân. 

4.1 Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2024

 Mức hưởng được tính cụ thể như sau:

4.2 Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2024 tối thiểu

Mức hưởng tối thiểu về trợ cấp thất nghiệp 2024 của người lao động là không thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng theo quy định. Với mức tiền lương tối thiểu vùng quy định là: 

Mức lương tối thiểu vùng năm 2024 (dành cho người làm công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện làm việc bình thường).

Vùng I 4.420.000 đồng/ tháng
Vùng II 3.920.000 đồng/ tháng
Vùng III 3.430.000 đồng/tháng
Vùng IV 3.070.000 đồng/ tháng

Ví dụ: Ông B tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm 3 tháng, vào ngày 1/5/2024 ông nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ( đóng bảo hiểm thất nghiệp ở vùng 1). Ông B làm công việc với chức danh đơn giản nhất, điều kiện làm việc bình thường. Giả định lương ông B bằng lương tối thiểu vùng.

Trong trường hợp này ông sẽ được hưởng trợ cấp trong thời hạn 3 tháng với mức lương tham gia là 4.420.000 đồng. 

Mức trợ cấp ông B nhận = 60% x 4.420.000 = 2.652.000 đồng/tháng.

Đây là mức tối thiểu người lao động nhận được, không được ít hơn nếu ít hơn thì phải thông báo lên cơ quan để được giải quyết. 

4.3 Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2024 tối đa

Mức trợ cấp tối đa mà người lao động nhận được hằng tháng không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động. Người lao động có thể tìm hiểu về mức lương tối thiểu vùng ở bảng được đề cập ở phần trên. 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

5. Trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc và những lưu ý

Người lao động cần phân biệt rõ 2 loại trợ cấp này để tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân:

Đặc điểm Trợ cấp thôi việc 2024 Trợ cấp thất nghiệp 2024

Đối tượng chi trả

Người sử dụng lao động Cơ quan Bảo hiểm Xã hội

Mức hưởng

Mỗi năm làm việc, người lao động nhận trợ cấp bằng ½ (một nửa) tháng tiền lương 60% mức tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp

Điều kiện

– Hết hạn hợp đồng lao động;

– Hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động ;

– Người lao động bị kết án tù, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

– Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết;

– Doanh nghiệp dừng hoạt động;

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp ;

– Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp .

Đã nêu trong phần 2, mục 2.2 những điều kiện về trợ cấp thất nghiệp.

AZTAX đã cung cấp đầy đủ cho người lao động về trợ cấp thất nghiệp 2024 mà người lao động nên lưu ý. Hãy thường xuyên cập nhật những bài viết mà công ty đăng tải để kịp thời nắm bắt những thay đổi mới. Liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ về dịch vụ bảo hiểm tốt nhất.

5/5 - (20 bình chọn)
5/5 - (20 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon