Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chi tiết nhất

lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính là công việc vô cùng cần thiết. Một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm nhất chính là cách làm báo cáo tài chính như thế nào cho đúng và đầy đủ.

Dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết về phương pháp lập báo cáo tài chính do công ty AZTAX cung cấp.

1. Báo cáo tài chính là gì?

lập báo cáo tài chính
lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả; cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm; như nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng.

Một bộ báo cáo tài chính bao gồm những báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

2. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu quản lý của doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước để đưa ra các quyết định về kinh tế.

Tổng hợp một cách tổng quát và toàn diện tình hình hoạt động của doanh nghiệp, về tình hình tài sản cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh trong một năm tài chính.

Đánh giá tình hình của doanh nghiệp trong một năm vừa qua. Đồng thời đưa ra những dự đoán về tương lai.

3. Các công việc phải làm khi thực hiện lập báo cáo tài chính

3.1 Công việc hàng tháng của một người kế toán

Hàng ngày hạch toán toàn bộ hóa đơn mua hàng hóa; nguyên vật liệu; dịch vụ đầu vào; cũng như hóa đơn bán hàng hóa; thành phẩm, dịch vụ.

Lập tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý. Sắp xếp riêng hóa đơn đầu vào, đầu ra, chứng từ kế toán; gọn gàng, cẩn thận tránh kê khai sai.

Cân đối doanh thu, chi phí thường xuyên; để có phương hướng điều chỉnh chi phí làm giảm lợi nhuận.

Tính phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng.

Trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng.

Luôn cân đối hàng tồn kho để tránh việc xuất âm kho, tính sai giá vốn.

>>> Để hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính bạn có thể tham khảo thêm:

3.2 Cân đối số phát sinh tháng, quý và cuối năm – Lập báo cáo tài chính

lập báo cáo tài chính
lập báo cáo tài chính

Bước 1: Kiểm tra chỉ tiêu thuế GTGT

Căn cứ trên HTKK tháng, quý so với chỉ tiêu 40 so với dư có tài khoản 3331.

Căn cứ trên HTKK tháng, quý so với chỉ tiêu 43 so với dư có tài khoản 133.

Bước 2: Cân đối công cụ dụng cụ

Cân đối tài khoản 142, 242 trên bảng cân đối tài khoản so với giá trị còn lại của bảng phân bổ công cụ dụng cụ – về nguyên tắc số liệu phải trùng khớp nhau.

Bước 3: Cân đối tài sản cố định

Căn cứ số dư có trên TK 214 so với giá trị khấu hao luỹ kế trên bảng trích khấu hao tài sản cố định là phải khớp nhau.

Bước 4: Kiểm tra chi tiết các kho

 • Giá trị tồn kho trên báo cáo tồn kho nguyên vật liệu phải bằng dư nợ tài khoản 152.
 • Giá trị tồn kho trên báo cáo tồn kho hàng hoá phải bằng dư nợ tài khoản 156.
 • Giá trị tồn kho trên báo cáo tồn kho thành phẩm phải bằng dư nợ tài khoản 155.

Nếu lệch nhau có các nguyên nhân:

 • Khi khai báo kho là kho 155 còn định khoản thì ghi nhận vào TK 156. Nên kiểm tra điều chỉnh thống nhất.
 • Xuất bán hàng hóa trong khi hàng tồn kho hết. Nên điều chỉnh hàng về trước hóa đơn về sau.
 • Xuất nguyên vật liệu trong khi NVL tồn kho không còn. Nên lấy NVL khác thay thế.

Cần kiểm tra cột số lượng, giá trị các mặt hàng tồn kho để tránh các lỗi sai trên.

Bước 5: Kiểm tra lương trên TK 334

Kiểm tra chỉ tiêu 11 trên mẫu 05ABK-TNCN và mẫu 05BBK-TNCN phải trùng với phát sinh có của tài khoản 334.

Bước 6: Kiểm tra phận hệ giá thành

Kiểm tra chi tiết bảng tình hình lãi, lỗ theo từng mã sản phẩm; so sánh với tài khoản doanh thu trên bảng cân đối số phát sinh; so với giá vốn bán thành phẩm với công ty sản xuất.

Kiểm tra chi tiết TK 154 so với bảng tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ.

Bước 7: Kiểm tra tính hợp lý giữa tài khoản doanh thu và tài khoản chi phí

Xem chênh lệch doanh thu và giá vốn đã phù hợp chưa

Doanh thu lớn hơn giá vốn

Nếu vì lý do nào doanh thu nhỏ hơn giá vốn thì điều chỉnh lại định mức nguyên vật liệu; hoặc điều chỉnh lại mức khấu hao TSCĐ; hay phân bổ công cụ dụng cụ.

Bước 8: Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Đối với tiền mặt xem tại mỗi thời điểm phải luôn luôn dương. Nếu như âm tiền thì phải làm hợp đồng mượn tiền cá nhân và hạch toán.

Đối với tiền gửi ngân hàng; căn cứ sổ phụ kiểm tra ngược lại công nợ; và xem số dư Nợ TK 112; luôn trùng với số dư còn lại trên tài khoản ngân hàng của công ty do ngân hàng thông báo.

Bước 9: Cuối cùng kết chuyển tính lợi nhuận

Nếu lợi nhuận cao nên thêm chi phí như chi phí lương. Nhưng chi phí lương phải có hồ sơ nhân viên bản gốc có dấu của phường, xã làm căn cứ hồ sơ quyết toán.

Bước 10: Cân đối chỉ tiêu

Trước khi lập báo cáo tài chính cần cân đối hết các chỉ tiêu trên cân đối số phát sinh; rồi lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; xem sự chênh lệch số tiền thuế TNDN đã nộp hàng quý so với cuối năm:

 • Nếu như sau khi làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có số tiền thuế TNDN phải nộp lớn hơn các quý tạm tính đã nộp thì kế toán định khoản
 • Nếu như sau khi làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có số tiền thuế TNDN phải nộp bé hơn các quý tạm tính đã nộp thì kế toán định khoản.

>>> Bạn phải xem ngay nếu như muốn biết về báo cáo tài chính: Cách làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

4. Dịch vụ lập báo cáo tài chính từ công ty AZTAX

Trên đây là những kiến thức sơ bộ về cách làm báo cáo tài chính doanh nghiệp. Nếu như quý doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn và vướng mắc thì quý doanh nghiệp có thể tham khảo thêm dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm từ công ty AZTAX như một giải pháp an toàn mà vẫn hiệu quả.

Hoặc nếu như quý doanh nghiệp đang nghĩ đến biện pháp thuê kế toán làm báo cáo tài chính cuối năm thì công ty chúng tôi hiện đang có cung cấp dịch vụ nhận làm báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ.

Vui lòng liên hệ ngay qua Hotline  đ nhận được những tư vấn sớm nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon