Kế toán ngành dịch vụ là gì? Công việc và nghiệp vụ kế toán dịch vụ

Kế toán ngành dịch vụ và những công việc cần làm là gì?

Kế toán ngành dịch vụ là một loại hình kế toán phổ biến trong nhiều doanh nghiệp hiện nay. Nhiệm vụ của kế toán dịch vụ tập trung vào việc đo lường và tối ưu hóa giá trị các dịch vụ, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh và thu hút khách hàng. Vậy kế toán ngành dịch vụ là gì? Công việc và các nghiệp vụ của kế toán dịch vụ bao gồm những gì? Hãy cùng AZTAX tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Tổng quan về kế toán ngành dịch vụ

Kế toán ngành dịch vụ là kế toán thực hiện các công việc tạm thời theo yêu cầu của đơn vị thuê, thường là các tổ chức nhỏ, công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kế toán dịch vụ sẽ hỗ trợ các công việc như lập sổ sách, quyết toán, in và bàn giao sổ, báo cáo tài chính, thuế, và các nhiệm vụ khác theo đúng thỏa thuận.

Khái niệm kế toán dịch vụ
Khái niệm kế toán dịch vụ

1.1 Kế toán ngành dịch vụ là gì?

Kế toán ngành dịch vụ là kế toán có những hoạt động đặc thù riêng cho ngành kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh những nhiệm vụ chung thì kế toán doanh nghiệp dịch vụ phải theo dõi, kiểm tra đảm bảo an toàn đủ số lượng tài sản của doanh nghiệp.

Kế toán dịch vụ là một phần của hoạt động kế toán được thực hiện bởi các công ty dịch vụ kế toán, đặc biệt được thiết kế cho các ngành nghề và hình thức kinh doanh cụ thể. Công việc này yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về các yếu tố đặc thù của từng lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ.

Các công ty dịch vụ kế toán phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh kế toán dịch vụ, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của từng ngành nghề mà họ phục vụ.

1.2 Đặc điểm của kế toán dịch vụ

Ngoài những công việc kế toán thông thường, kế toán trong lĩnh vực dịch vụ cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Người làm kế toán phải sở hữu kiến thức chuyên môn vững chắc để có thể cung cấp các gói dịch vụ và ngành nghề đa dạng.
 • Cần nắm vững các nghiệp vụ liên quan đến ngành nghề để có thể phản ánh kịp thời chi phí và các nghiệp vụ phát sinh. Việc tính toán giá thành sản phẩm và dịch vụ phải chính xác nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh đúng đắn.
 • Có khả năng quản lý hiệu quả lượng nguyên liệu sử dụng, từ đó thúc đẩy năng suất và chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1.3 Yêu cầu công việc của kế toán dịch vụ

Ngoài các yêu cầu như kế toán thông thường, kế toán dịch vụ cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Cung cấp đa dạng các gói dịch vụ phù hợp với nhiều ngành nghề, đòi hỏi người làm kế toán phải có kiến thức chuyên môn vững chắc.
 • Hiểu rõ và thành thạo các nghiệp vụ của ngành nghề để phản ánh kịp thời chi phí, xử lý các nghiệp vụ phát sinh, và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ một cách chính xác, đảm bảo kết quả kinh doanh đúng đắn.
 • Quản lý hiệu quả nguyên liệu sử dụng, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ để đạt hiệu quả kinh doanh cao.

1.4 Các tài khoản kế toán dịch vụ thường sử dụng

Các tài khoản sử dụng bao gồm:

 • Tài khoản 156 – Đối với Hàng hóa
 • Tài khoản 151 – Đối với Hàng mua đang đi đường
 • Tài khoản 157 – Đối với Hàng gửi bán
 • Tài khoản 5111 – Đối với Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Tài khoản 5211 – Đối với Chiết khấu thương mại
 • Tài khoản 5212 – Đối với Giảm giá hàng bán
 • Tài khoản 5213 – Đối với Hàng bán bị trả lại
 • Tài khoản 632 – Đối với Giá vốn hàng bán

2. Công việc của kế toán ngành dịch vụ

Công việc của kế toán dịch vụ là công việc kế toán thời vụ thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của đơn vị thuê, thường là các tổ chức nhỏ, công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Họ hỗ trợ lập sổ sách, quyết toán, in ấn và bàn giao sổ sách, báo cáo tài chính, thuế, và các công việc liên quan khác theo đúng thỏa thuận.

Nhiệm vụ của kế toán dịch vụ là gì?
Nhiệm vụ của kế toán dịch vụ là gì?

2.1 Công việc hằng ngày

Công việc hằng ngày của kế toán dịch vụ là quản lý và theo dõi các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả bằng cách:

 • Theo dõi các khoản chi tiêu không quảng cáo dựa trên hóa đơn đến trong tài khoản.
 • Tạo phiếu thu và chi, cùng với việc theo dõi nhập xuất tồn kho để đảm bảo bạn luôn nắm bắt được tình hình hàng hóa trong kho.
 • Tạo hóa đơn bán hàng cho khách hàng.
 • Xác minh thông tin khách hàng và tra cứu thông tin doanh nghiệp dựa trên Mã số thuế (MST) để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình giao dịch.
 • Tạo phiếu gửi tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán ngay lập tức.
 • Cung cấp biên nhận chi tiết để theo dõi các giao dịch tiền mặt một cách chính xác.
 • Lập danh sách theo dõi các loại thuế phải nộp, số tiền phải nộp và thời hạn nộp.
 • Thực hiện các giao dịch ngân hàng như nhận và thanh toán các giao dịch như UNC, séc, gửi và rút tiền.
 • Theo dõi công nợ chi tiết với nhà cung cấp và khách hàng, phản ánh kịp thời các chi phí liên quan.
 • Tính toán giá sản phẩm, giá vốn, giá bán, chi phí vận hành và sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, v.v., để lập báo cáo, phản ánh và xác nhận kết quả kinh doanh.

2.2 Công việc hàng tháng

Công việc hàng tháng của kế toán dịch vụ bao gồm các công việc sau:

 • Lập báo cáo về tình trạng xuất, nhập, tồn kho và kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Tập hợp, phân loại, kiểm tra tính hợp lệ và lập báo cáo sử dụng hóa đơn, chứng từ hàng tháng.
 • Chuẩn bị bảng lương và các biểu mẫu liên quan đến người lao động cho đơn vị thuê.
 • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, và thuế giá trị gia tăng.
 • Lập và nộp báo cáo thuế, bao gồm biểu mẫu phân bổ, khấu hao, sổ cái tài khoản, sổ nhật ký chung, sổ chi tiết giá thành sản phẩm, sổ kho, chứng từ nhập, xuất, thu, chi.
 • Tính toán và nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên đơn vị thuê.
 • Hạch toán số liệu vào phần mềm kế toán.
 • Phối hợp với doanh nghiệp để cân đối và xử lý các vấn đề liên quan đến kế hoạch doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
 • Giao dịch và trình bày với cơ quan thuế.
 • Cất giữ các chứng từ kế toán và chứng từ gốc theo quy định.

2.2 Công việc hàng quý

Sau mỗi 3 tháng kế toán dịch vụ sẽ tiến hành các công việc sau:

 • Lập báo cáo tạm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên sổ sách hàng tháng và kế hoạch của doanh nghiệp, sau đó nộp lên cơ quan thuế.
 • Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp kê khai theo quý.
 • Lập tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý.
 • Nhận sổ phụ và phiếu thu từ ngân hàng.
 • Hoàn thiện các sổ sách, chứng từ trong quý và bàn giao lại cho doanh nghiệp.

2.3 Công việc cuối năm

Cuối năm kế toán dịch vụ thực hiện các công việc sau:

 • Lập báo cáo thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm.
 • Chuẩn bị sổ sách kế toán và báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo thống kê và nộp cho cơ quan thống kê đúng tiến độ.
 • In sổ sách kế toán như sổ cái và sổ chi tiết tài khoản.
 • In báo cáo tổng hợp và chi tiết về hàng hóa, công cụ, dụng cụ tồn kho và phân bổ.
 • Sắp xếp sổ sách theo thứ tự, phân loại và lưu trữ theo danh mục.

3. Các nghiệp vụ kế toán ở công ty dịch vụ

Các nghiệp vụ kế toán ở công ty dịch vụ
Các nghiệp vụ kế toán ở công ty dịch vụ

Kế toán trong công ty dịch vụ thường thực hiện năm nghiệp vụ chính sau:

3.1 Tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Kế toán dịch vụ sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán:

Khi xuất kho vật liệu:

 • Nợ TK chi phí nguyên vật liệu
 • Có TK 152 (nguyên vật liệu)

Khi sử dụng nguyên vật liệu ngay hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ:

 • Nợ TK 621 (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp)
 • Nợ TK 1331 (thuế GTGT được khấu trừ)
 • Có TK 111, 112, 331 (tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải trả người bán, v.v.)

Cuối tháng, nếu còn nguyên vật liệu chưa sử dụng hết và nhập lại kho:

 • Nợ TK 152 (nguyên vật liệu)
 • Có TK 621 (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp)

Nếu nguyên vật liệu thừa được sử dụng cho tháng sau:

 • Nợ TK 621 (ghi bút toán đỏ để giảm chi phí)
 • Có TK 152 (nguyên vật liệu)

Tháng sau, tăng chi phí nguyên vật liệu:

 • Nợ TK 621
 • Có TK 152

3.2 Tổng hợp chi phí nhân công

Khi tổng hợp chi phí nhân công, kế toán dịch vụ sẽ ghi sổ kế toán như sau:

 • Nợ TK 622 (chi phí nhân công trực tiếp)
 • Có TK 334 (phải trả công nhân viên)
 • Có TK 3382 (kinh phí công đoàn),
 • TK 3383 (bảo hiểm xã hội),
 • TK 3389 (bảo hiểm thất nghiệp).

3.3 Phản ánh doanh thu dịch vụ

Kế toán dịch vụ ghi nhận doanh thu và giá vốn như sau:

Doanh thu dịch vụ:

 • Có TK 5113 (doanh thu cung cấp dịch vụ)
 • Có TK 3331 (thuế GTGT phải nộp)
 • Nợ TK 111, 112, 131

Phản ánh giá thành sản phẩm, dịch vụ:

 • Nợ TK 632 (giá vốn hàng bán)
 • Có TK 153 (chi phí sản xuất kinh doanh dở dang)

Kết chuyển chi phí và giá vốn:

 • Nợ TK 911 (xác định kết quả kinh doanh)
 • Có TK 632, TK 642 (chi phí quản lý doanh nghiệp)

Kết chuyển doanh thu:

 • Nợ TK 5113
 • Có TK 911

Kết chuyển lãi:

 • Nợ TK 421 (lợi nhuận chưa phân phối)
 • Có TK 911

Kết chuyển lỗ:

 • Nợ TK 911
 • Có TK 421

3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất chung

Kế toán ghi nhận chi phí sản xuất chung như sau:

Bình thường:

 • Nợ TK 627
 • Có TK 334, TK 338, TK 152, TK 153, TK 214, TK 141, TK 111, 112

Phân bổ chi phí trả trước:

 • Nợ TK 627
 • Có TK 142, 242

Trích trước chi phí theo dự toán:

 • Nợ TK 627
 • Có TK 335

Hóa đơn sản xuất chung:

 • Nợ TK 627
 • Nợ TK 1331
 • Có TK 111, 112, 331

Phát sinh giảm chi phí:

 • Có TK 627
 • Nợ TK 152, TK 111, 112

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí:

 • Có TK 627
 • Nợ TK 154

3.5 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung

Kế toán kết chuyển chi phí để tính giá thành dịch vụ:

 • Nợ TK 154 (chi phí sản xuất kinh doanh dở dang)
 • Có TK 621 (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp)
 • Có TK 622 (chi phí nhân công trực tiếp)
 • Có TK 627 (chi phí sản xuất chung)

Tính toán chi phí sản xuất và giá thành dịch vụ là một trong những nghiệp vụ chính của kế toán trong công ty dịch vụ.

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp duy trì sổ sách, kê khai và nộp thuế đúng luật, nhanh chóng. Chủ doanh nghiệp có thể tập trung vào kế hoạch kinh doanh mà không cần lo lắng về vấn đề kế toán.

Lợi ích khi sử dụng kế toán dịch vụ là gì
Lợi ích khi sử dụng kế toán dịch vụ là gì

Dưới đây là các lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán:

Tiết kiệm thời gian

Quản lý sổ sách kế toán và nộp thuế định kỳ là trọng trách quan trọng trong kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp mới hoặc nhỏ, việc thiếu bộ phận kế toán chuyên nghiệp có thể gây ra nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian. May mắn thay, sử dụng dịch vụ kế toán giúp giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả, đảm bảo các quy trình được thực hiện đúng thời hạn và tuân thủ pháp luật. Điều này giúp doanh nghiệp tập trung vào phát triển kế hoạch kinh doanh mà không cần lo lắng về các vấn đề kế toán phức tạp. Tóm lại, sử dụng dịch vụ kế toán là giải pháp thông minh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tập trung vào mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả.

Hiệu quả và đúng luật

Đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ và chứng từ kế toán, cùng việc nộp tờ khai thuế đúng hạn, là nhiệm vụ cơ bản mà các dịch vụ kế toán thực hiện. Các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thường có kinh nghiệm dày dặn trong việc xử lý và hỗ trợ các công việc kế toán – thuế cho khách hàng. Họ là những chuyên gia am hiểu về luật pháp và có khả năng xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các kế toán nội bộ.

Tiết kiệm chi phí

Sử dụng dịch vụ kế toán mang lại lợi ích tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc thuê kế toán cố định. Doanh nghiệp không phải chi trả cho việc đào tạo kế toán viên, cũng như không phát sinh các chi phí lương, bảo hiểm và khen thưởng. Không có chi phí mua máy tính, bàn ghế, văn phòng phẩm hoặc phần mềm kế toán phát sinh. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc vừa và nhỏ, khi nguồn lực tài chính còn hạn chế và công việc kế toán – thuế chưa nhiều, việc lựa chọn dịch vụ kế toán là sự lựa chọn tối ưu nhất để tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hiệu suất.

Bảo mật thông tin và số liệu

Hiện nay, hầu hết các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán đều sử dụng phần mềm để xử lý công việc cho khách hàng. Quan trọng là các tệp của doanh nghiệp được mã hóa và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào, đảm bảo tính bảo mật của thông tin. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, nên lựa chọn dịch vụ từ các đơn vị cam kết bảo mật dữ liệu hoàn toàn và có chính sách đền bù cho doanh nghiệp trong trường hợp thông tin bị rò rỉ. Điều này giúp doanh nghiệp yên tâm và tập trung vào hoạt động kinh doanh mà không lo lắng về vấn đề bảo mật thông tin.

5. Kế toán ngành dịch vụ tại AZTAX

Công ty TNHH dịch vụ kế toán thuế AZTAX
Công ty TNHH dịch vụ kế toán thuế AZTAX

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán thuế và đã phục vụ hơn 1500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, AZTAX tự tin khẳng định mình là một trong những công ty dịch vụ kế toán thuế hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết trở thành đối tác tin cậy đối với mọi doanh nghiệp, mang lại giải pháp kế toán thuế chất lượng và hiệu quả nhất để hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của khách hàng.

Để hỗ trợ khách hàng dễ dàng hơn, AZTAX đã tiêu chuẩn hóa quy trình dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp trọn gói theo các bước sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ khách hàng gửi thông tin yêu cầu qua điện thoại, email hoặc trang web. Tư vấn viên sẽ liên hệ để thảo luận chi tiết
 • Bước 2: Khảo sát và báo giá nắm bắt tình hình công ty khách hàng để đề xuất gói dịch vụ phù hợp và báo giá. Giới thiệu quy trình làm việc và các điều khoản thỏa thuận
 • Bước 3: Ký hợp đồng thống nhất mọi điều khoản và ký kết hợp đồng
 • Bước 4: Triển khai và báo cáo kết quả kiểm tra hệ thống giấy tờ, số liệu và chứng từ kế toán theo thỏa thuận hợp đồng Giao tiếp thường xuyên để giải quyết công việc nhanh chóng và thuận tiện. Nếu cần, thảo luận và tư vấn để tuân thủ đúng pháp luật
 • Bước 5: Lưu trữ hồ sơ thiết lập và lưu trữ hồ sơ trên phần mềm kế toán

Dịch vụ kế toán thuế tại AZTAX không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đáng kể. Chúng tôi đã phát triển các gói dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, tối ưu hóa chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu suất cao trong quá trình làm việc. Do đó, việc lựa chọn dịch vụ kế toán thuế tại AZTAX sẽ là một quyết định đúng đắn cho doanh nghiệp của quý vị.

Kế toán dịch vụ là một phần không thể thiếu trong ngành dịch vụ, giúp doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả, tuân thủ pháp luật, ra quyết định thông minh, tối ưu hóa chi phí và tăng lợi nhuận, cũng như thu hút vốn đầu tư để phát triển bền vững.

6. Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ kế toán

Dưới đây là một số lưu ý dành cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán:

Thứ nhất, sau khi kết thúc năm tài chính (ngày 31/12 hàng năm), thời hạn nộp báo cáo tài chính là 90 ngày kể từ ngày 31/12. Vì vậy, dịch vụ kế toán thuế cần bàn giao cho công ty các hồ sơ sau:

 • Cung cấp ID và mật khẩu đăng nhập cho trang web của Tổng cục Thuế.
 • In và bàn giao toàn bộ báo cáo tài chính cho Phòng Thống kê quận/huyện, nơi mà trụ sở của công ty bạn đặt tại.

Dịch vụ kế toán thuế tiếp theo cần bàn giao một loạt tài liệu quan trọng như sổ sách kế toán, bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho, bảng chi tiết, phiếu thu – chi, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt, sổ khấu hao tài sản cố định, sổ phân bổ công cụ dụng cụ,… Các tài liệu này cần được bàn giao ở cả định dạng file mềm excel và file giấy trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo tài chính hàng năm, để doanh nghiệp có thể lưu trữ.

Qua bài viết về kế toán ngành dịch vụ là gì?  Yêu cầu, công việc, các nghiệp vụ kế toán dịch vụ. Hy vọng rằng AZTAX đã giải đáp và cung cấp được cho mọi người những thông tin hữu ích. Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc hãy liên hệ đến AZTAX để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng nhất có thể nhé.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon