Phương pháp hạch toán kế toán công ty nội thất chi tiết nhất

Hạch toán kế toán công ty nội thất

Kế toán công ty nội thất là một lĩnh vực đầy thách thức với các nhân viên kế toán do có nhiều công việc phát sinh trong quá trình thực hiện. Nó đòi hỏi không chỉ sự am hiểu về quy trình kế toán cơ bản mà còn kiến thức chuyên sâu về ngành nghề nội thất. Để hiểu rõ hơn về công việc và cách hạch toán trong lĩnh vực này, hãy cùng AZTAX khám phá bài viết dưới đây.

1. Kế toán công ty nội thất là gì?

Kế toán công ty nội thất là gì?
Kế toán công ty nội thất là gì?

Kế toán công ty nội thất đòi hỏi sự linh hoạt và tỉ mỉ do nhiều công việc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Việc bóc tách công trình cũng làm kế toán tốn nhiều thời gian và công sức. Dưới đây là những nhiệm vụ chính của kế toán trong ngành nội thất.

Các đặc trưng của ngành kế toán công ty sản xuất nội thất bao gồm:

 • Phụ thuộc vào đặc tính riêng của từng bản vẽ từ các chủ đầu tư, bao gồm các loại công trình như nhà dân dụng, công nghiệp, hoặc xưởng sản xuất công ty. Điều này đòi hỏi kế toán phải xác định chi phí và định giá hàng hóa dựa trên từng hợp đồng cụ thể.
 • Khác biệt hoàn toàn so với công ty xây dựng, trong khi công ty xây dựng thường tính giá thành dựa trên các dự án lớn và chi phí dự toán, thì trong ngành thiết kế nội thất, giá thành thường được tính dưới dạng dịch vụ, tuân theo hợp đồng cụ thể thay vì dự án toàn bộ.
 • Với tâm huyết trong việc thiết kế, giá thành sản phẩm thường phản ánh các hoạt động liên quan đến quá trình thiết kế, bao gồm cả chi phí cho việc lập bản vẽ, lương của nhân viên thiết kế và kỹ sư, cũng như các chi phí khác như phục vụ cho quá trình thiết kế. Do đó, giá thành sản phẩm phản ánh cả chi phí sản xuất và lao động.

2. Công việc của kế toán công ty nội thất

Công việc của kế toán công ty nội thất
Công việc của kế toán công ty nội thất

Trong lĩnh vực kế toán của ngành nội thất, ngoài những nhiệm vụ cơ bản, việc ghi chép, theo dõi, tiếp nhận và xử lý thông tin tài chính là rất quan trọng. Công việc này tương tự như kế toán trong ngành xây dựng, bao gồm:

 • Thực hiện kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của giám đốc.
 • Đối chiếu và kiểm tra số liệu giữa các đơn vị nội bộ, từ chi tiết đến tổng hợp.
 • Xuất hóa đơn GTGT, theo dõi và kiểm tra tất cả các hóa đơn khai thuế hàng tháng.
 • Theo dõi và kiểm tra kỹ lưỡng mọi khoản thanh toán trước khi thực hiện chúng.
 • Kiểm tra và so sánh số liệu trong sổ sách thu – chi để đảm bảo sự khớp nhau.Theo dõi và quản lý từng hợp đồng xây dựng, nắm rõ chi tiết từng hợp đồng.
 • Lập dự toán công trình để xác định chính xác định mức chi phí, đảm bảo việc xuất vật tư phù hợp với dự toán của từng công trình.
 • Theo dõi chi phí máy móc và nhân công theo từng công trình.
 • Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, nhân công, máy móc và các chi phí dự toán khác, kịp thời phát hiện các khoản chênh lệch, chi phí ngoài kế hoạch, thiệt hại và mất mát. Báo cáo kịp thời tình trạng thực tế so với định mức trong dự án.
 • Áp dụng đúng giá cho từng hạng mục tại các địa phương khác nhau.
 • Mỗi hạng mục, công trình đi kèm một dự toán riêng, do đó cần chú ý hạch toán chi phí dựa trên giá trị từng công trình.
 • Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế, nhật ký thi công máy móc để xác định mức tiêu hao nhiên liệu cụ thể cho các máy phục vụ công trình.
 • Tập hợp và phân bổ chi phí cho từng công trình.
 • Quản lý và theo dõi tiến độ thi công công trình để giảm thiểu sai sót và rủi ro.
 • Lập báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành công trình.
 • Lập báo cáo hàng tháng, quý và báo cáo cuối năm.

Những công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng để đảm bảo hiệu quả và minh bạch trong quản lý tài chính của công ty.

3. Phương pháp hạch toán kế toán công ty nội thất

Phương pháp hạch toán kế toán trong công ty nội thất
Phương pháp hạch toán kế toán trong công ty nội thất

Trong ngành sản xuất nội thất, việc tính toán giá thành sản phẩm đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến việc tập hợp các loại chi phí, bao gồm chi phí lao động, chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất chung.

3.1 Hạch toán doanh thu tư vấn, thiết kế

 • Nợ tài khoản 131
 • Có tài khoản 5113
 • Có tài khoản 3331
 • Nợ tài khoản 632
 • Có tài khoản 154

3.2 Hạch toán chi phí tạo ra giá vốn của hợp đồng tư vấn thiết kế

Chi phí dịch vụ liên quan

 • Nợ tài khoản 627 và tài khoản 133
 • Có tài khoản 111, 112 và 331

Chi phí khấu hao TSCĐ

 • Nợ tài khoản 6274 nếu tài sản cố định được sử dụng cho việc đo đạc và tạo ra doanh thu.
 • Nợ tài khoản 6424 nếu tài sản cố định được sử dụng cho bộ phận quản lý.
 • Có tài khoản 214.

Chi phí phân bổ CCDC

 • Nợ tài khoản 6273 nếu Các công cụ, dụng cụ được sử dụng cho việc đo đạc và tạo ra doanh thu dịch vụ.
 • Nợ tài khoản 6423 nếu Các công cụ, dụng cụ được sử dụng cho bộ phận quản lý.
 • Có tài khoản 214.

Trong công ty thiết kế không phát sinh nguyên vật liệu

Cuối tháng, khi kết chuyển chi phí vào giá thành:

 • Nợ tài khoản 154
 • Có tài khoản 621, 622 và 627.

3.3 Hạch toán giảm giá hàng bán theo Thông tư 200

Đối với bên bán:

 • Khi lập hóa đơn: Giá ghi trên hóa đơn là giá đã giảm.
 • Khi hạch toán: Kế toán phản ánh doanh thu theo giá đã giảm (doanh thu thuần) và không phản ánh riêng số giảm giá.
  • Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số tiền thanh toán.
  • Có TK 511: Doanh thu thuần (đã giảm).
  • Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra (nếu có).

Đối với bên mua:

Ghi nhận hàng mua vào như hàng mua thông thường (không ghi nhận giảm giá).

 • Nếu thuế đầu vào được khấu trừ:
  • Nợ TK 152, 153, 156, …: Giá mua chưa có thuế GTGT.
  • Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ.
  • Có TK 111, 112, 331,…: Tổng giá thanh toán.
 • Nếu thuế đầu vào không được khấu trừ:
  • Nợ TK 152, 153, 156, …: Giá mua đã có thuế GTGT.
  • Có TK 111, 112, 331,…: Tổng giá thanh toán.

3.4 Hạch toán giảm giá hàng bán theo Thông tư 133

Đối với bên bán:

Theo Thông tư 133, không có các tài khoản giảm trừ doanh thu như Thông tư 200, vì vậy khi phát sinh khoản giảm giá hàng bán, kế toán hạch toán vào Bên Nợ của tài khoản 511. Cụ thể, khi phát sinh giảm giá hàng bán, kế toán thực hiện như sau:

Bút toán ghi nhận:

 • Nợ TK 511: Giảm giá hàng bán (theo giá bán chưa có thuế GTGT)
 • Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311) (số thuế GTGT của hàng bán phải giảm giá)
 • Có TK 111, 112, 131,…: Tổng giá trị thanh toán

Hoặc nếu hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT:

 • Nợ TK 511: Giảm giá hàng bán
 • Có TK 111, 112, 131,…: Tổng giá trị thanh toán

Đối với bên mua:

Khi nhận được giảm giá hàng bán, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 111, 112, 331: Tổng giá trị được giảm
 • Có TK 152, 153, 156, 621, 623, 627, 154, 241, 632: Giảm giá trị hàng mua tương ứng
 • Có TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ tương ứng với số tiền được giảm

4.  Một số lưu ý với kế toán công ty nội thất

Lưu ý với kế toán công ty nội thất
Lưu ý với kế toán công ty nội thất

Xuất hóa đơn

Theo quy định tại Điều 16, Khoản 2, Điểm a của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, ngày lập hóa đơn không phân biệt giữa việc thu tiền và không thu tiền trước khi cung ứng dịch vụ. Trong trường hợp thu tiền trước hoặc trong quá trình cung ứng dịch vụ, ngày lập hóa đơn được xác định là ngày thu tiền.

Thuế GTGT

Theo quy định tại Điều 8, Khoản 2 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thời điểm tính thuế GTGT là thời điểm cung ứng dịch vụ hoặc lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt thời gian thu.

Thuế TNDN

Theo quy định tại Điều 3, Khoản b của Thông tư 96/2015-BTC ngày 22/06/2015, bổ sung Khoản 2 của Điều 5 của Thông tư 78/2014/TT-BTC, thời điểm tính tiền thuế TNDN là thời điểm hoàn thành cung ứng dịch vụ hoặc từng phần theo quy định tại Khoản 3 của Điều 5 của Thông tư 78/2014/TT-BTCKhoản 1 của Điều 6 của Thông tư 119/2014-BTC.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan về công việc kế toán công ty nội thất. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho quý khách. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn thêm, đừng ngần ngại liên hệ với AZTAX ngay. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ quý khách một cách nhanh chóng và tận tâm.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon