Kế toán công ty in ấn quảng cáo chuyên sâu

Khóa học tổng hợp về kế toán công ty in ấn quảng cáo

Chương trình học kế toán công ty in ấn quảng cáo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực này. Bởi vì đây là một lĩnh vực đặc thù mà mỗi bước tiến trong quá trình sản xuất đều tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Chính vì vậy, việc nắm vững kiến thức và áp dụng chúng một cách hiệu quả thông qua chương trình học này là điều không thể phủ nhận. Hãy cùng AZTAX khám phá chi tiết hơn trong bài viết dưới đây.

1. Số dư đầu kỳ kế toán công ty in ấn quảng cáo

Số dư đầu ký kế toán công ty in ấn quảng cáo
Số dư đầu ký kế toán công ty in ấn quảng cáo

Trong lĩnh vực in ấn quảng cáo, việc xác định số dư đầu kỳ kế toán là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát và quản lý tài chính. Để kế toán có thể quản lý tài chính hiệu quả trong công ty in ấn quảng cáo, việc thiết lập số dư đầu kỳ kế toán là bước đầu tiên vô cùng quan trọng. Sau đây là những yếu tố cần chú ý và các hướng dẫn chi tiết liên quan:

 • Xây dựng cơ sở ban đầu cho kế toán trong lĩnh vực sản xuất yêu cầu sự khéo léo và hệ thống.
 • Giải thích các chỉ số trên số dư cuối năm cần chú ý trong doanh nghiệp sản xuất, cũng như ý nghĩa của các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán so với các báo cáo tài chính liên quan.
 • Nhập chi tiết các báo cáo, bao gồm báo cáo phân bổ dụng cụ và thiết bị cho từng bộ phận sản xuất và quản lý, cũng như báo cáo chi tiết về khấu hao tài sản cố định cho từng bộ phận trong công ty sản xuất.
 • Hướng dẫn về việc tạo mã sản phẩm và xây dựng định mức nguyên vật liệu.
 • Hướng dẫn về việc theo dõi công nợ phải thu và phải trả, đồng thời giải thích mối quan hệ ý nghĩa của số dư công nợ.
 • Cập nhật báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh cho giai đoạn đầu kỳ, và giải thích ý nghĩa của báo cáo này.
 • Cập nhật hệ thống tài khoản lên phần mềm kế toán để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác.

2. Phát sinh trong kỳ kế toán công ty in ấn quảng cáo

Phát sinh trong kỳ kế toán công ty in ấn quảng cáo
Phát sinh trong kỳ kế toán công ty in ấn quảng cáo

2.1 Về nguyên vật liệu kế toán công ty in ấn quảng cáo

Việc quản lý nguyên vật liệu trong kế toán của công ty in ấn quảng cáo, cần tuân thủ các hướng dẫn và quy trình sau đây:

 • Hiểu rõ về các quy trình công nghệ in ấn đặc trưng, bao gồm phun kỹ thuật số, in offset, in UV, in lưới, và các đặc điểm riêng của từng loại.
 • Phân loại các sản phẩm in ấn, như in bạt hiflex, sách, báo, catalogue, folder, brochure, biển quảng cáo chữ nổi, theo từng danh mục cụ thể.
 • Phân loại các chất liệu in ấn, bao gồm bạt, kim loại, giấy PP, nhựa PVC, vải canvas, decal, giấy nhựa synthetic, standee cuốn nhôm, hộp giấy, để hiểu rõ về các đặc tính và ứng dụng của chúng.
 • Hướng dẫn tạo mã Nguyên vật liệu đúng, vì việc tạo mã NVL đúng sẽ giúp đảm bảo tính chính xác trong quản lý và theo dõi.
 • Hướng dẫn quy đổi đơn vị tính của mỗi nguyên vật liệu để làm cho quy trình tính toán dễ dàng hơn.
 • Hướng dẫn về quy trình nhập mua nguyên vật liệu qua kho, đặc biệt trong trường hợp hàng về trước hóa đơn.
 • Hướng dẫn lập lệnh sản xuất và xuất kho nguyên vật liệu theo lệnh, theo các quy định từ các thông tư 133 và 200.
 • Các phương pháp xử lý âm kho vật tư trong trường hợp cần thiết.
 • Hướng dẫn lập các mẫu mua NVL không có hóa đơn và hồ sơ chứng minh nguồn gốc của NVL, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Quy trình xử lý các hợp đồng nguyên tắc, bảng kê, và các chứng từ liên quan trong quá trình xử lý nguyên vật liệu.

2.2 Về công cụ dụng cụ, chi phí trả trước kế toán công ty in ấn quảng cáo

Để thực hiện việc quản lý công cụ dụng cụ và chi phí trả trước trong kế toán của công ty in ấn quảng cáo một cách hiệu quả, cần áp dụng các hướng dẫn và quy trình sau đây:

 • Phân loại các công cụ dụng cụ và tài sản cố định cho mảng sản xuất và quản lý.
 • Thực hiện hạch toán và ghi tăng tài sản cố định, phân bổ chúng cho mảng sản xuất và quản lý. Xác định tỷ lệ phân bổ phù hợp và cơ sở phân bổ chi phí dựa trên tiêu chí nào là hợp lý nhất cho công ty sản xuất. Ngoài ra, tăng cường kiến thức về cách phân bổ chi phí cho công cụ dụng cụ vào từng phân xưởng sản xuất khác nhau.
 • Hạch toán các chi phí trả trước cho công ty sản xuất dựa trên các hợp đồng liên quan và phân bổ chi phí này cho sản xuất, quản lý, và các dịch vụ khác liên quan (nếu có).

2.3 Về tài sản cố định

Trong việc quản lý tài sản cố định, các hoạt động quan trọng bao gồm:

 • Phân loại tài sản cố định và TSCĐ cho mảng sản xuất và quản lý, bao gồm các thiết bị như máy móc, máy in, máy cắt, máy ép nhũ, máy cán màng, máy đóng cuốn, máy phủ UV, máy dán hộp, máy bế thùng, máy làm bìa cứng, máy cắt laser, và nhiều thiết bị khác.
 • Thực hiện hạch toán và ghi tăng tài sản cố định, phân bổ chúng cho mảng sản xuất và quản lý.
 • Xác định tỷ lệ phân bổ phù hợp và cơ sở trích khấu hao dựa trên tiêu chí nào là hợp lý nhất cho công ty sản xuất. Đồng thời, tăng cường kiến thức về phân bổ TSCĐ cho các phân xưởng khác nhau trong doanh nghiệp in ấn.
 • Xác định cơ sở trích khấu hao cho TSCĐ theo các quy định và tiêu chuẩn hiện hành.
 • Xử lý hồ sơ và thủ tục liên quan đến thanh lý TSCĐ, bao gồm các thủ tục và cơ sở pháp lý cần thiết.

2.4 Về định mức nguyên vật liệu

Để đảm bảo quản lý hiệu quả chi phí và tính toán chính xác giá thành sản phẩm, việc thiết lập định mức nguyên vật liệu là một bước quan trọng không thể bỏ qua.

 • Phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp sản xuất có yêu cầu về định mức và những loại không áp dụng định mức khi tính giá thành.
 • Thiết lập quy trình tạo mã và định mức cho các sản phẩm trên phần mềm, tuân theo các nguyên tắc khoa học và logic.
 • Chi tiết về cách xây dựng định mức vật tư cho quá trình sản xuất.
 • Tạo hồ sơ chi phí định mức cho việc tính toán chi phí xăng và vận chuyển sản phẩm.

Trong trường hợp công ty sản xuất các sản phẩm in ấn, việc xây dựng định mức nguyên vật liệu cho từng sản phẩm có thể gặp khó khăn, nhưng vẫn cần thiết để đảm bảo sự cân đối trong quá trình tính toán giá thành.

2.5 Về tính giá thành

Đây là bước cuối cùng quan trọng trong quá trình kế toán doanh nghiệp in ấn, là sự kết hợp cuối cùng sau khi hoàn thành các bước trước đó.

 • Thiết lập và xóa bỏ quy trình tính giá thành theo từng tháng.
 • Tập hợp các chi phí trực tiếp liên quan đến sản phẩm.
 • Phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm in ấn.
 • Đánh giá chi phí dở dang theo các tiêu chuẩn khác nhau.
 • Tính toán giá thành của từng sản phẩm.
 • Xác định tỷ lệ, hệ số phù hợp với doanh nghiệp in ấn (do sản phẩm in ấn có sự đa dạng và không tuân theo quy cách cụ thể).

CHÚ Ý: Quan trọng nhất là kiểm tra và sửa lỗi trong quá trình tính giá thành, so sánh hệ thống doanh thu và giá vốn của từng sản phẩm in ấn để đảm bảo doanh thu luôn cao hơn giá vốn và tỷ lệ phù hợp nhất.

2.6 Về kho kế toán

Để đảm bảo tính chính xác của thông tin kế toán, việc tạo và kiểm tra báo cáo tồn kho là một quy trình quan trọng. Nó bao gồm các hoạt động quan trọng sau đây:

 • Tạo và kiểm tra báo cáo tồn kho, so sánh với báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác.
 • Sắp xếp báo cáo tồn kho theo các nhóm, loại sản phẩm, theo yêu cầu của quản lý, tuân thủ các tiêu chuẩn và đặc điểm cụ thể.
 • Theo dõi báo cáo tồn kho sản phẩm thành phẩm, so sánh với báo cáo tài chính để đảm bảo sự nhất quán và minh bạch.

2.7 Về tiền lương & các loại bảo hiểm

Để quản lý tiền lương và các loại bảo hiểm hiệu quả, công ty cần thực hiện các hoạt động như:

 • Tạo tỷ lệ trích lương và các khoản trích bảo hiểm xã hội.
 • Lập bảng lương và sử dụng các công thức trong Excel để tạo bảng lương nhanh chóng. Hướng dẫn về việc hạch toán lương theo từng bộ phận.
 • Tạo các hợp đồng lao động một cách hiệu quả và khoa học.
 • Phân bổ tiền lương cho từng bộ phận trong công ty sản xuất.
 • Hạch toán trích BHXH cho mỗi bộ phận dựa trên lương.
 • Đảm bảo sự cân đối giữa các chỉ tiêu liên quan đến việc hạch toán BHXH so với thông báo từ Bảo hiểm Xã hội.
 • Đối chiếu số tiền lương với báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tờ khai thuế TNCN hàng tháng hoặc hàng quý.

2.8 Về Thuế trong kế toán công ty in ấn quảng cáo

Về thuế GTGT

 • Lập tờ khai thuế GTGT và bảng kê bán ra – mua vào.
 • Hướng dẫn cách điều chỉnh thuế GTGT trong mọi tình huống sai sót và sửa lỗi.
 • Theo dõi và đối soát thuế GTGT qua mỗi lần điều chỉnh bằng hệ thống theo dõi hàng năm cho doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn cách khấu trừ thuế GTGT theo tháng và quý.
 • Giải quyết các tình huống điều chỉnh sai sót của các tờ khai trong quá khứ và cách điều chỉnh cho đúng, sửa lỗi trong quá trình kê khai thuế.

Về thuế TNDN

 • Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế TNDN cuối năm và đưa ra tờ khai HTKK, bao gồm việc điền thêm các chỉ tiêu cần thiết.
 • Giải thích và hướng dẫn thêm về các phụ lục miễn giảm thuế trong các trường hợp đặc biệt.
 • Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai thuế TNDN cho việc lập lại Báo cáo tài chính (BCTC), đặc biệt là trong trường hợp cần lập lại BCTC thì cần phải lập tờ khai điều chỉnh thuế TNDN tương ứng.

Về thuế TNCN

 • Hướng dẫn quy trình đăng ký Mã số thuế (MST) cá nhân
 • Hướng dẫn các thủ tục và quy trình để làm các thủ tục giảm trừ gia cảnh
 • Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế TNCN theo từng tháng, quý
 • Hướng dẫn cách lập Quyết toán thuế TNCN cuối năm, kèm theo việc lập bộ Báo cáo tài chính (BCTC)
 • Chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp cân đối, đối chiếu thông tin thuế TNCN

3. Nội dung cuối kỳ kế toán công ty in ấn quảng cáo

Nội dung cuối kỳ kế toán công ty in ấn quảng cáo
Nội dung cuối kỳ kế toán công ty in ấn quảng cáo

Trong nội dung cuối kỳ kế toán của công ty in ấn quảng cáo, một loạt các hoạt động cơ bản và quan trọng đã được thực hiện một cách cẩn thận và chuyên nghiệp, bao gồm những việc sau:

 • Thực hiện việc cân đối tài khoản kế toán, đảm bảo tính chính xác và cân đối giữa các chỉ tiêu trên sổ sách.
 • Lập các báo cáo kế toán theo yêu cầu của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tính chính xác và đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện việc lập lịch sử lưu chuyển tiền tệ, phân biệt giữa lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và trực tiếp để quản lý tài chính hiệu quả.
 • Hướng dẫn về quy trình in và kết xuất sổ sách kế toán một cách có hệ thống và khoa học nhất, nhằm chuẩn bị cho quyết toán thuế về sau.
 • Chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp trong việc thanh tra các vấn đề liên quan đến công nợ và giá thành trong công ty sản xuất in ấn.
 • Hướng dẫn về các thông tư quan trọng cần phải đọc và hiểu rõ trong lĩnh vực công ty in ấn.
 • Chia sẻ kinh nghiệm soạn hồ sơ cho công ty sản xuất, đặc biệt là loại hình in ấn một cách khoa học và hiệu quả nhất.

4. Lợi ích từ khóa học kế toán tổng hợp công ty sản xuất in ấn quảng cáo

Lợi ích từ khóa học kế toán công ty in ấn quảng cáo
Lợi ích từ khóa học kế toán công ty in ấn quảng cáo

Lợi ích từ khóa học này không chỉ giới hạn ở việc hiểu rõ công việc kế toán sản xuất in ấn mà còn mở ra một loạt các cơ hội và tiềm năng, bao gồm:

 • Bạn sẽ có kiến thức chuyên sâu về nhiệm vụ và trách nhiệm của một kế toán trong ngành sản xuất in ấn.
 • Với kiến thức và kỹ năng đã học, bạn có thể dễ dàng ứng tuyển vào vị trí kế toán sản xuất in ấn và tìm được công việc phù hợp.
 • Bạn sẽ biết cách thực hiện hạch toán chi tiết cho các tài khoản liên quan đến sản xuất in ấn.
 • Được hướng dẫn cách lập báo cáo thuế hàng tháng và hàng quý, cũng như tận dụng công nghệ để nộp báo cáo thuế qua mạng một cách hiệu quả nhất.
 • Nắm vững quy trình tính toán các loại chi phí và giá thành trong công ty sản xuất in ấn.
 • Bạn sẽ phát triển khả năng tư duy logic và hoàn thiện kỹ năng lập báo cáo tài chính cho công ty, một kỹ năng mà nhiều kế toán chưa thể thực hiện được.
 • Bạn sẽ được trải nghiệm và chuẩn bị cho các tình huống thực tế trong công việc, từ phân tích hư hỏng nhà máy đến giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ.
 • Hiểu rõ về quy trình và thực hiện các bước cần thiết để làm sổ sách kế toán trong ngành sản xuất in ấn.
 • Bạn sẽ trở thành chuyên gia trong việc hoàn thiện và kiểm tra sổ sách chứng từ, giúp doanh nghiệp hoạt động một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Bạn sẽ tích lũy được nhiều kỹ năng và kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực kế toán sản xuất in ấn.
 • Với kiến thức và kỹ năng đã học, bạn sẽ tự tin và vững vàng khi thực hiện quyết toán với cơ quan thuế, tránh được các sai sót và rủi ro phạt pháp luật.

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết về kế toán công ty in ấn quảng cáo đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực này. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn được tư vấn cụ thể hơn, đừng ngần ngại liên hệ ngay với AZTAX. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn một cách tốt nhất có thể.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon