Kế toán bệnh viện là gì? Nhiệm vụ của kế toán bệnh viện

Kế toán bệnh viện nhà nước so với kế toán doanh nghiệp có khác nhau không? Tuy cùng theo học ngành kế toán nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về công việc của kế toán bệnh viện nhà nước. Thậm chí, ngay cả những người có năng lực cao và trình độ tốt khi bước vào môi trường này cũng có thể mất một khoảng thời gian để làm quen và thích nghi với công việc. Hãy cùng AZTAX tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé!

1. Kế toán bệnh viện là gì?

Kế toán bệnh viện là gì?
Kế toán bệnh viện là gì?

Kế toán bệnh viện là một chuyên ngành trong lĩnh vực kế toán tài chính, tập trung vào quản lý và ghi chép số liệu tài chính liên quan đến hoạt động của các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh viện và tổ chức y tế tương tự. Ngành này áp dụng các nguyên tắc kế toán tiêu chuẩn để theo dõi và báo cáo tài chính cho các cơ sở y tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu đặc thù của ngành y tế.

2. Vai trò và trách nhiệm kế toán bệnh viện là gì?

Vai trò và trách nhiệm kế toán bệnh viện là gì?
Vai trò và trách nhiệm kế toán bệnh viện là gì?

2.1 Vai trò của kế toán bệnh viện

Trong lĩnh vực y tế và bệnh viện, vai trò của kế toán vượt xa việc chỉ xử lý số liệu và con số. Kế toán đóng vai trò then chốt trong việc duy trì và quản lý tài chính của các cơ sở y tế, đảm bảo rằng họ có đủ nguồn lực để cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho cộng đồng.

Kế toán bệnh viện không chỉ liên quan đến việc theo dõi thu chi, mà còn bao gồm phân tích dữ liệu tài chính để hỗ trợ quyết định chiến lược. Quản lý nguồn lực tài chính, dự báo thu nhập, và đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính của ngành y tế là những nhiệm vụ cốt lõi của kế toán trong bệnh viện.

2.2 Trách nhiệm của kế toán bệnh viện

Kế toán bệnh viện chịu trách nhiệm quản lý số liệu tài chính và báo cáo, đảm bảo rằng mọi số liệu đều được ghi chép chính xác và tuân thủ các quy định và nguyên tắc kế toán đặc thù của ngành y tế.

Việc tạo ra các báo cáo tài chính chính xác và thường xuyên là rất quan trọng, giúp lãnh đạo bệnh viện có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của tổ chức. Điều này hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược, dự báo nguồn tài chính và thực hiện các biện pháp kiểm soát tài chính để đảm bảo sự bền vững và phát triển của bệnh viện.

3. Mô tả công việc của kế toán bệnh viện nhà nước

Công việc của kế toán bệnh viện nhà nước
Công việc của kế toán bệnh viện nhà nước

3.1 Kế toán bệnh viện họ làm gì?

Kế toán bệnh viện có trách nhiệm đảm bảo rằng bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác có hồ sơ tài chính chính xác. Họ thường làm việc với các quản trị viên bệnh viện để đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ.

 • Kế toán bệnh viện là người đóng vai trò chủ chốt trong quản lý tài chính, chịu trách nhiệm trực tiếp về hạch toán chi phí, theo dõi các tài khoản chi phí phát sinh và tính toán lãi lỗ cho mỗi giao dịch của bệnh viện.
 • Như kế toán tại các tổ chức khác, kế toán bệnh viện cần thấu hiểu rõ về vai trò của mình trong quản lý tài chính. Cần sử dụng kiến thức và kinh nghiệm tích lũy để hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3.2  Lập dự toán thu – chi khoản ngân sách Nhà nước

Vị trí kế toán xuất hiện rộng rãi ở nhiều đơn vị, từ các tổ chức hành chính đến doanh nghiệp tư nhân, với quy mô khác nhau.

Kế toán bệnh viện thường được phân thành hai loại: kế toán hành chính sự nghiệp, đối với các bệnh viện công của Nhà nước, và kế toán doanh nghiệp, là những người làm việc tại các bệnh viện tư nhân hoặc các cơ sở y tế không thuộc sự quản lý trực tiếp của Nhà nước.

Kế toán bệnh viện có nhiệm vụ đặc thù như lập dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước, quản lý tài chính theo quy định y tế, theo dõi thanh toán từ bảo hiểm y tế, xử lý giao dịch y tế, và báo cáo cho cơ quan quản lý và kiểm toán.

Hạch toán chi tiết và phân bổ chi phí từ Nhà nước là quan trọng để minh bạch, theo dõi chi phí chính xác, và đảm bảo tuân thủ quy định ngành y tế.

Kế toán trong bệnh viện không chỉ hạch toán và phân bổ chi phí, mà còn là người chịu trách nhiệm toàn bộ báo cáo tài chính, với sự hiểu biết sâu sắc về từng khoản thu và chi phí

3.3 Làm nhiệm vụ chuyên ngành kế toán tại bệnh viện.

Dù làm việc ở đơn vị nào, kế toán luôn đối mặt với trách nhiệm chuyên môn là hạch toán mọi chi phí phát sinh trong doanh nghiệp. Tại bệnh viện, nhiệm vụ của kế toán không chỉ là lập dự toán ngân sách Nhà nước mà còn bao gồm việc chi tiết hóa và tính toán các khoản chi phí cụ thể. Điều này đòi hỏi họ phải quản lý tiền công của nhân viên, các khoản phụ cấp, trợ cấp người lao động, và các chi phí bảo hiểm đối với cán bộ và nhân viên y tế.

Kế toán viên trong bệnh viện không chỉ hạch toán mà còn xây dựng quy chế tiêu xài nội bộ. Họ thường xuyên kiểm tra và quản lý tình hình thu – chi để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính.

Mỗi định kỳ, kế toán bệnh viện lập báo cáo tài chính bao gồm kiểm kê tài sản, quyết toán kinh phí, báo cáo thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, cùng báo cáo thu viện phí để đảm bảo minh bạch và quản lý tài chính hiệu quả.

3.4 Thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản khác

Ngoài các nhiệm vụ được đề cập trước đó, kế toán trong bệnh viện còn phải thực hiện các công việc quan trọng khác như tổ chức quản lý vốn của bệnh viện theo quy định hiện hành; triển khai việc lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán, sổ sách theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn từ quản lý cấp trên nhằm đạt được hiệu quả công việc cao hơn.

4. Những yêu cầu đặt thù ngành kế toán bệnh viện

Những yêu cầu tuyển dụng dành cho kế toán bệnh viện
Những yêu cầu tuyển dụng dành cho kế toán bệnh viện

4.1 Về kiến thức y tế và dịch vụ y tế

Hiểu biết về thuật ngữ y học: Trong vai trò kế toán bệnh viện, nắm vững các thuật ngữ y học là vô cùng quan trọng. Các thuật ngữ như “chẩn đoán” (diagnose), “tiên lượng” (prognosis), “mã ICD-10” (ICD-10 codes), và “hồ sơ y tế điện tử” (EMR – Electronic Medical Record) cần được hiểu rõ để ghi chép chính xác các thông tin tài chính liên quan đến dịch vụ y tế.

Hiểu biết về hệ thống chăm sóc sức khỏe: Để quản lý tài chính liên quan đến hoạt động y tế, kế toán bệnh viện cần có kiến thức sâu rộng về cách hoạt động của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Điều này bao gồm các quy trình tiếp nhận bệnh nhân, điều trị và chăm sóc, cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác.

4.2 Hiểu biết về quy định kế toán y tế

Nguyên tắc kế toán đặc thù trong ngành y tế: Ngành y tế có những nguyên tắc kế toán riêng biệt do tính chất phức tạp của các hoạt động y tế. Kế toán bệnh viện cần hiểu rõ việc ghi nhận doanh thu và chi phí y tế, cùng với cách xử lý các khoản chi phí không trực tiếp liên quan đến việc cung cấp dịch vụ y tế.

Quy định về báo cáo tài chính y tế: Báo cáo tài chính trong ngành y tế thường phải tuân theo các quy định đặc thù, bao gồm việc tách biệt các dòng thu chi liên quan đến dịch vụ y tế và các hoạt động không thuộc lĩnh vực y tế. Kế toán bệnh viện cần nắm vững các quy định này để đảm bảo báo cáo tài chính tuân thủ đúng các yêu cầu pháp lý.

4.3 Thách thức của ngành kế toán y tế

Xử lý thông tin nhạy cảm về bệnh nhân: Kế toán bệnh viện phải đối mặt với dữ liệu sức khỏe và lịch sử bệnh của bệnh nhân, đòi hỏi sự bảo mật nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân. Kế toán phải đảm bảo rằng thông tin này được bảo vệ an toàn, không bị rò rỉ, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đối mặt với thay đổi quy định y tế và tài chính: Lĩnh vực y tế không ngừng thay đổi do sự phát triển công nghệ, các quy định y tế mới và sự thay đổi chính sách. Kế toán bệnh viện phải luôn cập nhật và áp dụng những thay đổi này vào quá trình ghi chép tài chính. Điều này đòi hỏi khả năng thích ứng và học hỏi liên tục để đảm bảo thông tin tài chính tuân thủ đúng các quy định và pháp lý mới nhất.

Quản lý tài chính hiệu quả trong môi trường y tế biến đổi: Kế toán bệnh viện cần có khả năng quản lý tài chính hiệu quả trong môi trường đa dạng và liên tục biến đổi. Điều này bao gồm kỹ năng lập kế hoạch tài chính, dự báo nguồn thu và chi phí, và tạo ra các chiến lược tài chính để đối phó với những biến đổi không thể tránh khỏi.

5. Mức lương của kế toán bệnh viện

Mức lương của kế toán bệnh viện
Mức lương của kế toán bệnh viện

kế toán bệnh viện có 2 loại: 1 là kế toán hành chính sự nghiệp và 2 là kế toán tư nhân.

 • Đối với kế toán làm việc tại các bệnh viện công, mức lương hay thu nhập bạn nhận được sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quy định của Nhà nước. Những người đã trở thành công chức, viên chức sẽ được xác định ngạch lương dựa trên các quy định áp dụng cho công chức, viên chức tại bệnh viện.
 • Đối với kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân, mức lương thường nằm trong khoảng từ 9 đến 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, con số cụ thể sẽ phụ thuộc vào vị trí công việc mà bạn đang giữ. Hệ thống thưởng cũng được áp dụng, với việc xét thưởng 6 tháng 1 lần nếu bạn có hiệu suất làm việc xuất sắc và phát huy được vai trò cùng năng lực của bản thân.

6. Những thuận lợi và khó khăn trong công việc

Những thuận lợi và khó khăn trong công việc
Những thuận lợi và khó khăn trong công việc

6.1 Những thuận lợi trong công việc

kế toán nhà nước không hề đơn giản mà còn đầy thách thức và đòi hỏi sự cố gắng. Để trở thành một thành viên trong bộ phận này tại bệnh viện công, đòi hỏi đầu tư lớn về công sức và thời gian. Tuy nhiên, công việc này cũng mang lại những lợi ích đặc biệt cho người làm, đánh giá qua những thành tựu và đóng góp của họ.

 • Công việc kế toán mang lại cuộc sống ổn định và vị thế trong xã hội.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp với đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.
 • Hưởng đầy đủ chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước.
 • Có cơ hội nhận hoa hồng khi làm việc trong các kho hàng và nhập máy móc kỹ thuật.
 • Thực hiện chính sách tăng lương và nhận các khoản chi phí phụ cấp.
 • Xây dựng mối quan hệ tốt với nhân viên bệnh viện, có thể nhận sự hỗ trợ trong trường hợp cần điều trị

6.2 Những khó khăn trong công việc

Bên cạnh những lợi ích khi trở thành kế toán tại bệnh viện nhà nước thì các kế toán viên còn phải đối mặt với không ít những thách thức trong công việc như:

 • Áp lực công việc lớn, thường xuyên làm thêm giờ và tăng ca.
 • Ít thời gian dành cho gia đình và bản thân.
 • Dễ mắc bệnh do tiếp xúc với nhiều người trong môi trường y tế.
 • Hạn chế cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
 • Đối mặt với nhiều loại công việc như kế toán kho, bảo hiểm, thu ngân, viện phí, lương, gây tăng áp lực và đa dạng công việc.

7. Những kỹ năng cần thiết cho kế toán bệnh viện

7.1 Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin

Kế toán bệnh viện cần có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để nắm bắt chính xác hoạt động tài chính của cơ sở y tế.

Phân tích số liệu tài chính giúp xác định xu hướng chi phí, thu nhập và hiệu suất tài chính. Từ những dữ liệu này, kế toán có thể đưa ra các quyết định quan trọng, như đầu tư vào các dự án cải thiện dịch vụ y tế hoặc điều chỉnh chiến lược tài chính.

7.2 Tính chính xác và tỉ mỉ trong công việc

Kế toán bệnh viện phải làm việc với sự tỉ mỉ và chính xác cao khi ghi chép và xử lý số liệu tài chính. Đảm bảo tính chính xác là điều cần thiết để thông tin tài chính được nhập vào hệ thống phản ánh đúng hoạt động thực tế của cơ sở y tế.

7.3 Kỹ năng làm việc với số liệu y tế phức tạp

Dữ liệu y tế thường phức tạp, bao gồm chi phí dịch vụ, chi phí thuốc, các khoản thanh toán từ bảo hiểm y tế và nhiều yếu tố khác. Kế toán bệnh viện cần có khả năng làm việc hiệu quả với những số liệu này và hiểu rõ cách chúng tương tác với nhau.

Điều này đòi hỏi kỹ năng phân tích và xử lý số liệu phức tạp để đảm bảo thông tin tài chính được ghi chép chính xác và phản ánh đúng tình hình thực tế.

Trên đây là những mô tả về công việc kế toán bệnh viện nhà nước, những yêu cầu cũng như kỹ năng kế toán nhà nước. Hy vọng rằng bài viết đã mang lại thông tin hữu ích cho bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với AZTAX ngay hôm nay để nhận được sự hỗ trợ tận tâm và nhanh chóng.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon