Công việc của kế toán bảo hiểm y tế là gì?

kế toán bảo hiểm y tế

Kế toán bảo hiểm y tế là nhân sự trong phòng ban kế toán của doanh nghiệp vừa và lớn, phụ trách mảng bảo hiểm của doanh nghiệp. Vậy kế toán bảo hiểm y tế  và công việc của kế toán bảo hiểm y tế là gì? Hãy cùng AZTAX tìm hiểu sâu hơn dựa trên những nội dung dưới đây nhé!

1. Kế toán bảo hiểm y tế là gì?

Kế toán bảo hiểm y tế là gì?
Kế toán bảo hiểm y tế là gì?

Kế toán bảo hiểm là người chịu trách nhiệm ghi chép và lưu trữ thông tin, thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và thai sản cho nhân viên trong công ty, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền.

Kế toán bảo hiểm y tế là một phần quan trọng trong lĩnh vực kế toán, chuyên nghiên cứu và quản lý các giao dịch tài chính liên quan đến hệ thống bảo hiểm y tế. Nó tập trung vào việc theo dõi, ghi chép và phân tích các thông tin tài chính liên quan đến các chi phí và thanh toán trong lĩnh vực y tế.

Kế toán bảo hiểm y tế đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính, đồng thời hỗ trợ quyết định chiến lược trong quản lý chi phí và cung cấp dịch vụ y tế. Các chuyên gia kế toán trong lĩnh vực này thường xuyên phải làm việc với các yếu tố như các khoản thanh toán từ bảo hiểm y tế, chi phí tự trả của người tham gia và các giao dịch tài chính liên quan đến hệ thống bảo hiểm y tế. Điều này giúp duy trì sự minh bạch và hiệu suất tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

2. Công việc của kế toán bảo hiểm y tế là gì?

Công việc của kế toán bảo hiểm y tế là gì?
Công việc của kế toán bảo hiểm y tế là gì?

Công việc của kế toán bảo hiểm y tế liên quan đến việc quản lý và xử lý các giao dịch tài chính liên quan đến bảo hiểm y tế. Thêm vào đó dưới đây là một số nhiệm vụ chính của kế toán trong lĩnh vực này:

Ghi sổ kế toán:

Theo dõi và ghi chép các giao dịch liên quan đến bảo hiểm y tế bao gồm cả các khoản thanh toán, chi trả, thu nhập và các sự kiện tài chính khác.

Kiểm soát và phân loại chi phí:

Phân loại các chi phí liên quan đến bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí y tế, chi phí quản lý và hoạt động để đảm bảo sự minh bạch và theo dõi nguồn thu nhập và chi phí.

Thực hiện bảo hiểm y tế cho nhân viên:

Xử lý các hồ sơ bảo hiểm y tế cho nhân viên bao gồm cả việc đăng ký, cập nhật thông tin và quản lý các yêu cầu liên quan đến bảo hiểm y tế.

Báo cáo và theo dõi tài chính:

Chuẩn bị báo cáo tài chính định kỳ về tình hình tài chính của tổ chức trong lĩnh vực bảo hiểm y tế bao gồm cả báo cáo thu chi, báo cáo lợi nhuận và lỗ và các chỉ số tài chính khác.

Tuân thủ các quy định pháp luật:

Đảm bảo rằng các hoạt động kế toán liên quan đến bảo hiểm y tế tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành.

Hỗ trợ thanh tra và kiểm toán:

Cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các quá trình thanh tra và kiểm toán tài chính liên quan đến bảo hiểm y tế.

Quản lý hệ thống thông tin kế toán:

Quản lý và duy trì hệ thống thông tin kế toán để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong việc lưu trữ và truy cập thông tin tài chính.

3. Những yêu cầu nghiệp vụ của kế toán bảo hiểm y tế như thế nào?

Những yêu cầu nghiệp vụ của kế toán bảo hiểm y tế như thế nào?
Những yêu cầu nghiệp vụ của kế toán bảo hiểm y tế như thế nào?

Kế toán bảo hiểm y tế cần đáp ứng nhiều yêu cầu nghiệp vụ để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quản lý tài chính của tổ chức. Dưới đây là một số yêu cầu nghiệp vụ quan trọng:

3.1 Yêu cầu về kiến thức nghề nghiệp

Để thực hiện tốt công việc của kế toán bảo hiểm, bạn cần đáp ứng các yêu cầu về kiến thức nghề nghiệp như sau:

 • Kế toán bảo hiểm cần nắm vững kiến thức về hạch toán kế toán, lao động, bảo hiểm xã hội, và các quy định liên quan đến tiền lương và bảo hiểm;
 • Có khả năng áp dụng những kiến thức về tiền lương, bảo hiểm xã hội và pháp luật bảo hiểm hiện hành trong quá trình thực hiện công việc;
 • Hiểu biết cơ bản về chế độ kế toán hiện hành, các nghiệp vụ kế toán, và các quy định liên quan đến kế toán bảo hiểm.

3.2 Yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp

 • Kỹ năng xử lý công việc cụ thể là rất quan trọng, đòi hỏi kế toán phải có những kỹ năng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả;
 • Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán và các thiết bị hỗ trợ công việc kế toán;
 • Khả năng phân loại, xử lý, lập và kiểm tra các chứng từ kế toán;
 • Có khả năng lập báo cáo kế toán bảo hiểm cũng như các loại báo cáo thuế khác, chẳng hạn như thuế thu nhập cá nhân;
 • Tổ chức hạch toán công tác kế toán bảo hiểm xã hội phù hợp với quy định của tổ chức, doanh nghiệp;
 • Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu kế toán;
 • Đặc biệt, nghề kế toán, bao gồm kế toán bảo hiểm, đòi hỏi sự tỉ mỉ, trung thực và khả năng chịu được áp lực cao.

4. Hạch toán các khoản bảo hiểm trích theo lương

Cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt
Cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt

4.1 Khi tính trích các khoản bảo hiểm và kinh phí công đoàn từ chi phí doanh nghiệp

Các khoản bảo hiểm và kinh phí công đoàn (KPCĐ) phải chi tiết theo từng bộ phận như bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý, v.v.

 • Nợ TK 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642…: (Tiền lương tham gia BHXH x 23.5%)
 • Có TK 3383 (BHXH): (Tiền lương tham gia BHXH x 17.5%)
 • Có TK 3384 (BHYT): (Tiền lương tham gia BHXH x 3%)
 • Có TK 3386 (BHTN): (Tiền lương tham gia BHXH x 1%)
 • Có TK 3382 (KPCĐ): (Tiền lương tham gia BHXH x 2%)

4.2 Khi trích khoản bảo hiểm từ lương nhân viên

 • Nợ TK 334: (Tiền lương tham gia BHXH x 10.5%)
 • Có TK 3383: (Tiền lương tham gia BHXH x 8%)
 • Có TK 3384: (Tiền lương tham gia BHXH x 1.5%)
 • Có TK 3386: (Tiền lương tham gia BHXH x 1%)

4.3 Khi nộp tiền bảo hiểm

 • Nợ TK 3383: (Số tiền đã trích BHXH x 25.5%)
 • Nợ TK 3384: (Số tiền đã trích BHYT x 4.5%)
 • Nợ TK 3386 (hoặc 3385): (Số tiền đã trích BHTN x 2%)
 • Nợ TK 3382: (Số tiền đóng KPCĐ x 2%)
 • Có TK 1111, 1121: (Tổng số tiền phải nộp x 34%)

Cụ Thể:

 • Nộp cho Cơ quan BHXH: 32%
 • Nộp cho Liên đoàn Lao động Quận/Huyện: 2%

Dưới đây là số lượng công việc và những yêu cầu về nghiệp vụ của kế toán bảo hiểm y tế cần có. Nếu quý khách hàng có thắc mắc và muốn được tư vấn cũng như hỗ trợ hoặc có nhu cầu sử dụng các gói dịch vụ liên quan đến kế toán thuế thì hãy liên hệ với AZTAX ngay để được tư vấn nhé!

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon