Hợp đồng vay vốn nước ngoài mới nhất 2024

hop-dong-vay-von-nuoc-ngoai

Hợp đồng vay vốn nước ngoài là một công cụ tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn quốc tế để mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc tìm hiểu và nắm vững bản chất của hợp đồng này không phải là điều đơn giản. Vậy hợp đồng vay vốn nước ngoài là gì? Cần lưu ý những gì trong loại hợp đồng này. Cùng theo dõi bài viết để tìm hiểu ngay!

1. Hợp đồng vay vốn nước ngoài là gì?

Hợp đồng vay vốn nước ngoài là thỏa thuận được ký kết giữa Bên đi vay và Bên cho vay, trong đó Bên cho vay là người không cư trú. Thỏa thuận này có hiệu lực rút vốn và làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ của Bên đi vay. Ngoài ra, các công cụ nợ do người cư trú phát hành cho người không cư trú cũng nằm trong phạm vi của hợp đồng này.

hop-dong-vay-von-nuoc-ngoai-la-gi
Hợp đồng vay vốn nước ngoài là gì?

Hợp đồng vay vốn nước ngoài, hay còn được gọi là thỏa thuận vay vốn nước ngoài, là một cam kết quan trọng giữa các bên liên quan, được thể hiện bằng một hoặc một bộ văn bản pháp lý. Trong đó, bên cho vay (thường là tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài) đồng ý cung cấp cho bên đi vay (có thể là doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân trong nước) một khoản tiền hoặc tài sản cụ thể.

Khoản vay này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh đến thực hiện các dự án phát triển. Điểm đặc biệt của hợp đồng vay vốn nước ngoài là bên cho vay và bên đi vay không cùng quốc tịch, và khoản vay thường có giá trị lớn, thời hạn dài và lãi suất cạnh tranh.

Hợp đồng vay vốn nước ngoài không chỉ đơn thuần là việc trao đổi tiền bạc, mà còn là một công cụ tài chính quan trọng, có khả năng tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh và phát triển của bên đi vay. Đồng thời, nó cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định, đặc biệt là liên quan đến biến động tỷ giá hối đoái và các quy định pháp luật liên quan đến vay vốn nước ngoài.

2. Nội dung trong hợp đồng vay vốn nước ngoài

Hợp đồng cũng quy định quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên, cùng với các biện pháp bảo đảm an toàn tài chính. Nội dung trong hợp đồng vay vốn nước ngoài bao gồm các điều khoản về các yếu tố như sau: Bên vay, bên cho vay, các bên liên quan khác, thông tin về mục đích vay, thông tin khoản vay.

noi-dung-trong-hop-dong-vay-von-nuoc-ngoai
Nội dung trong hợp đồng vay vốn nước ngoài

Hợp đồng vay vốn nước ngoài cần bao gồm các nội dung chính sau đây:

2.1 Bên vay

 • Tên: Tên đầy đủ của bên vay
 • Loại hình: Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH, Công ty Cổ phần,…
 • Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở chính
 • Liên hệ: Số điện thoại, số fax (nếu có)
 • Mã số thuế: Mã số thuế của doanh nghiệp
 • Đại diện theo pháp luật: Họ và tên người đại diện, chức vụ của người đại diện
 • Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các giấy tờ pháp lý khác liệt kê các giấy tờ khác nếu có
 • Phạm vi hoạt động: Ngành nghề kinh doanh chính
 • Tổng vốn đầu tư dự án (nếu có): Tổng vốn đầu tư (USD), vốn góp số tiền vốn góp (USD), vốn vay số tiền vốn vay (USD)
 • Tình hình dư nợ tín dụng (USD): Ngắn hạn nước ngoài, ngắn hạn trong nước, trung, dài hạn nước ngoài, trung, dài hạn trong nước
 • Số khoản vay nước ngoài trung, dài hạn hiện tại: Số lượng khoản vay

2.2 Bên cho vay

 • Tên (hoặc tên đại diện)
 • Quốc gia thành lập (hoặc quốc gia của đại diện)
 • Loại hình tổ chức (hoặc loại hình của đại diện)

2.3 Các bên liên quan khác

 • Bên Bảo lãnh (nếu có): Tên đơn vị bảo lãnh, quốc gia của bên bảo lãnh
 • Bên Bảo hiểm (nếu có): tên đơn vị bảo hiểm, quốc gia của bên bảo hiểm
 • Ngân hàng Cung ứng Dịch vụ Tài khoản: Tên ngân hàng, địa chỉ ngân hàng, số tài khoản, loại tiền tệ
 • Các Bên Liên quan Khác (nếu có): Tên bên liên quan, địa chỉ bên liên quan, vai trò trong khoản vay

2.4 Thông tin về mục đích vay

 • Mục đích: Nêu rõ mục đích vay
 • Dự án (nếu có): Tên dự án
 • Căn cứ pháp lý: Liệt kê các tài liệu kèm số hiệu, ngày và cơ quan ban hành
 • Địa điểm: Địa chỉ sử dụng vốn

2.5 Thông tin khoản vay

 • Ngày ký kết
 • Ngày có hiệu lực
 • Giá trị khoản vay: Bằng số, bằng chữ
 • Loại tiền tệ: Tiền vay, tiền giải ngân, tiền trả nợ
 • Hình thức vay: Ghi rõ hình thức vay, ví dụ: Vay một lần, Vay nhiều lần
 • Phương thức trả nợ: Ghi rõ phương thức trả nợ

Ví dụ: Trả góp đều hàng tháng, trả theo dư nợ giảm dần, trả một lần khi đáo hạn

 • Thời hạn vay: Số năm, trong đó thời gian ân hạn là [Số tháng]
 • Lãi suất: Loại lãi suất, mức lãi suất (Nếu lãi suất thả nổi, cần ghi rõ cơ sở tính lãi suất và biên độ lãi suất)
 • Các loại phí: Liệt kê các loại phí liên quan, ví dụ: Phí cam kết, Phí quản lý, Phí trả nợ trước hạn, v.v.
 • Lãi phạt
 • Tổng chi phí vay
 • Bảo đảm khoản vay: Ghi rõ hình thức bảo đảm, ví dụ: Bảo lãnh ngân hàng, Cầm cố tài sản, Thế chấp bất động sản, v.v.
 • Kế hoạch giải ngân: Mô tả chi tiết kế hoạch giải ngân, bao gồm thời gian và số tiền giải ngân từng đợt
 • Kế hoạch trả nợ: Nợ gốc mô tả chi tiết kế hoạch trả nợ gốc, bao gồm thời gian và số tiền trả nợ gốc từng đợt, lãi vay mô tả chi tiết kế hoạch trả lãi vay, bao gồm thời gian và số tiền trả lãi từng đợt
 • Điều kiện khác (nếu có): Ghi rõ các điều kiện khác liên quan đến khoản vay
 • Phương án sử dụng ngoại tệ (nếu có): Tỷ lệ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng, mục đích sử dụng số ngoại tệ còn lại, tỷ lệ mua ngoại tệ từ tổ chức tín dụng để trả nợ

Lưu ý: Các thông tin trên được quy định chi tiết tại các Điều khoản [Số điều khoản] của Hợp đồng vay.

3. Trách nhiệm Bộ Tài chính thực hiện nghiệp vụ về bảo đảm tiền vay được quy định như thế nào?

trach-nhiem-bo-tai-chinh-thuc-hien-nghiep-vu
Trách nhiệm Bộ Tài chính thực hiện nghiệp vụ về bảo đảm tiền vay được quy định như thế nào?

Vốn vay nước ngoài của Chính phủ, do Bộ Tài chính trực tiếp cho vay lại, được quy định theo những trường hợp như sau:

Ký kết Hợp đồng bảo đảm và Phụ lục Hợp đồng trong trường hợp Bộ Tài chính cho vay lại trực tiếp: Để ký kết hợp đồng dịch vụ thực hiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay: Nếu Bộ Tài chính chấp thuận đề xuất của Bên bảo đảm về Tổ chức thay mặt Bộ Tài chính thực hiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay, cả hai bên sẽ ký Hợp đồng dịch vụ với Tổ chức này theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư. Nếu Bộ Tài chính không chấp thuận đề xuất, Bộ sẽ có văn bản trả lời Bên bảo đảm và yêu cầu lựa chọn một tổ chức khác.

4. Các khoản vay nước ngoài phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng mở rộng quy mô hoạt động và tận dụng nguồn vốn nước ngoài để phát triển. Việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng quốc tế không chỉ giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính mà còn tiếp cận với những điều kiện vay ưu đãi, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý hiện đại.

cac-khoan-vay-nuoc-ngoai-phai-dang-ky-voi-ngan-hang-nha-nuoc
Các khoản vay nước ngoài phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước

Dưới đây là nội dung đã được điều chỉnh để đảm bảo tính độc đáo:

 • Khoản vay nước ngoài có kỳ hạn trung hạn và dài hạn.
 • Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc, làm cho tổng thời gian vay vượt quá 01 năm.
 • Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng vẫn còn dư nợ gốc (bao gồm cả lãi nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ khi bên vay hoàn thành thanh toán dư nợ gốc trong vòng 30 ngày làm việc từ thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

5. Thời hạn khoản vay nước ngoài để xác định nghĩa vụ đăng ký

thoi-han-khoan-vay-nuoc-ngoai-de-xac-dinh-nghia-vu-dang-ky
thoi-han-khoan-vay-nuoc-ngoai-de-xac-dinh-nghia-vu-dang-ky

Theo quy định mới nhất hiện nay, thời hạn của các khoản vay nước ngoài để xác định nghĩa vụ đăng ký được quy định như sau:

 • Thời hạn khoản vay được xác định từ ngày dự kiến rút vốn đầu tiên đến ngày dự kiến hoàn trả nợ gốc cuối cùng, dựa theo thỏa thuận vay nước ngoài.
 • Thời hạn khoản vay được xác định từ ngày rút vốn đầu tiên đến ngày dự kiến hoàn trả nợ gốc cuối cùng, căn cứ vào thỏa thuận vay nước ngoài và thỏa thuận gia hạn.
 • Thời hạn khoản vay được xác định từ ngày rút vốn đầu tiên đến ngày dự kiến hoàn trả nợ gốc cuối cùng.

Ngày rút vốn theo quy định tại Điều này được xác định như sau:

 • Ngày tiền được ghi có vào tài khoản của bên đi vay đối với các khoản vay giải ngân bằng tiền;
 • Ngày bên cho vay thanh toán cho người không cư trú cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với người cư trú là bên đi vay;
 • Ngày bên đi vay hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên cho vay trong trường hợp rút vốn khoản vay nước ngoài trung, dài hạn dưới hình thức thanh toán bù trừ
 • Ngày bên đi vay nhận tài sản thuê đối với các khoản vay dưới hình thức thuê tài chính nước ngoài phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;
 • Ngày bên đi vay được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, ngày ký hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hoặc ngày các bên ký thỏa thuận vay nước ngoài để chuyển số tiền chuẩn bị đầu tư thành vốn vay (tùy thuộc ngày nào đến sau), áp dụng đối với khoản vay nước ngoài phát sinh từ việc chuyển số tiền chuẩn bị đầu tư của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành vốn vay nước ngoài theo quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

6. Các lưu ý trong quá trình ký hợp đồng vay vốn nước ngoài

cac-luu-y-trong-qua-trinh-ky-hop-dong-vay-von-nuoc-ngoai
Các lưu ý trong quá trình ký hợp đồng vay vốn nước ngoài

Để đảm bảo quá trình vay vốn nước ngoài diễn ra thuận lợi và tuân thủ đúng quy định pháp luật, các bên liên quan cần đặc biệt lưu ý những vấn đề sau:

Phân loại khoản vay:

 • Vay ngắn hạn: Thời hạn dưới 12 tháng, thủ tục đơn giản hơn, không cần đăng ký với Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
 • Vay trung và dài hạn: Thời hạn từ 12 tháng trở lên, bắt buộc phải đăng ký với NHNN và tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn.

Hạn mức vay:

 • Hạn mức vay vốn nước ngoài được Chính phủ quy định và điều chỉnh hàng năm.
 • Các doanh nghiệp cần nắm rõ hạn mức vay được phép áp dụng cho từng loại hình và mục đích vay cụ thể.

Mục đích sử dụng vốn:

 • Khoản vay chỉ được sử dụng cho các mục đích sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư đã được phê duyệt.
 • Việc sử dụng vốn vay sai mục đích có thể dẫn đến các biện pháp xử phạt từ cơ quan chức năng.

Đồng tiền vay:

 • Doanh nghiệp có thể lựa chọn vay bằng ngoại tệ hoặc VND.
 • Tuy nhiên, việc vay bằng VND phải tuân thủ các điều kiện cụ thể do NHNN quy định.

Nghĩa vụ báo cáo:

 • Doanh nghiệp vay vốn nước ngoài có nghĩa vụ báo cáo định kỳ (thường là hàng tháng) về tình hình sử dụng vốn vay cho NHNN.
 • Việc báo cáo có thể thực hiện trực tuyến qua cổng thông tin của NHNN hoặc bằng văn bản khi cần thiết.

Việc nắm vững và tuân thủ những quy định này không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý mà còn đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tóm lại, hợp đồng vay vốn nước ngoài là một công cụ tài chính quan trọng, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, việc ký kết và thực hiện hợp đồng này đòi hỏi sự am hiểu pháp luật và cẩn trọng trong từng điều khoản. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về hợp đồng vay vốn nước ngoài. Nếu cần hỗ trợ thêm, đừng ngần ngại liên hệ với AZTAX qua HOTLINE: 0932.383.089 để được tư vấn chi tiết.

Xem thêm: Người nước ngoài có được vay vốn tại việt nam

Xem thêm: Doanh nghiệp nước ngoài vay vốn tại việt nam

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon