Hợp đồng lao động mẫu chuẩn mới nhất

hop dong lao dong mau tai ve mien phi

Hợp đồng lao động mẫu cập nhật 2023 dành cho doanh nghiệp. Bài viết sau cung cấp thông tin chi tiết về mẫu hợp đồng lao động hiện nay. Xem để biết thêm thông tin chi tiết.

1. Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là biên bản giao kết của đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Biên bản này liệt kê các chính sách, điều khoản mà hai bên có trách nhiệm đảm nhận trọng quá trình đảm nhận. Vì thế đây là loại văn bản quan trọng mà doanh nghiệp hay bản thân người lao động cần quan tâm để đảm bảo quyền lợi của mình.

2. Các loại hợp đồng lao động

Hiện nay có 2 loại hợp đồng lao động bao gồm: hợp đồng lao động có thời hạn, hợp đồng lao động vô thời hạn. Mỗi loại hợp đồng sẽ mang tính chất khác nhau về thời hạn giao kết lao động có hiệu lực, cụ thể:

  • Hợp đồng lao động có thời hạn: loại hợp đồng này được thực hiện khi đôi bên xác định được thời điểm kết thúc giao kết. Thông thường thời điểm này sẽ trong phạm vi từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.Trường hợp thời gian lao động dưới 3 tháng cũng có thể giao kết bằng lời nói.
  • Hợp đồng lao động vô thời hạn: lại hợp đồng này được thực hiện khi đôi bên chưa xác định được thời điểm kết thúc giao kết. Vì thế để chấm dứt hợp đồng thì phải có sự đồng ý đôi bên hoặc người lao động bị sa thải do vi phạm kỷ luật, điều khoản hoặc một trong hai đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

3. Hợp đồng lao động mẫu 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*********

Số: …/2023

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2023, tại Công ty ………………, chúng tôi gồm:

Bên A: Người sử dụng lao động

Công ty:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện: ……………….    Chức vụ: ……………………. Quốc tịch:

Bên B: Người lao động

Ông/Bà: …………………………………….. Quốc tịch:

Ngày sinh: ………….Tại:

Giới tính:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ cư trú:

Số CCCD: …………………….Cấp ngày: ……….Tại:

Cùng thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công việc, địa điểm làm việc và thời hạn của Hợp đồng

– Loại hợp đồng:

– Ký lần thứ:

– Thời hạn từ ngày: ……………đến ngày:

– Địa điểm làm việc:

– Bộ phận công tác:

+ Phòng:

– Nhiệm vụ công việc như sau:

+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

+ Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Người sử dụng lao động để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

+ Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Người sử dụng lao động và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Điều 2: Lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác

– Lương căn bản:

– Phụ cấp:

– Các khoản bổ sung khác:

– Hình thức trả lương:

– Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày … của tháng.

– Chế độ nâng bậc, nâng lương: Bên B được xét nâng bậc, nâng lương theo kết quả làm việc và theo quy định tại hệ thống thang bảng lương của Bên A.

Điều 3: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, BHTN

– Thời giờ làm việc: … giờ/ngày, … giờ/tuần, Nghỉ hàng tuần: ngày Chủ nhật.

– Từ ngày Thứ 2 đến ngày Thứ 7 hàng tuần:

+ Buổi sáng : 8h00 – 12h00.

+ Buổi chiều: 13h00 – 17h00.

– Chế độ nghỉ ngơi các ngày lễ, tết, phép năm:

+ Người lao động được nghỉ lễ, Tết theo luật định; các ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày Chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù vào ngày trước hoặc ngày kế tiếp tùy theo tình hình cụ thể mà Ban lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo trực tiếp.

+ Người lao động đã ký người lao động chính thức và có thâm niên công tác 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương (01 ngày phép/01 tháng, 12 ngày phép/01 năm); trường hợp có thâm niên làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

– Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Đào tạo, bồi dưỡng, các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của người lao động

– Đào tạo, bồi dưỡng: Người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tại nơi làm việc hoặc được gửi đi đào tạo theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc.

– Khen thưởng: Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của Công ty.

– Các khoản thỏa thuận khác gồm: tiền cơm trưa, thưởng mặc định, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, nhà ở, trang phục…, theo quy định của Công ty.

– Nghĩa vụ liên quan của người lao động:

+ Tuân thủ hợp đồng lao động.

+ Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực và mẫn cán, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành (bằng văn bản hoặc bằng miệng) của Ban Giám đốc (và các cá nhân được Ban Giám đốc bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

+ Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

+ Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa Công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

+ Trong trường hợp được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khóa học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương, các quyền lợi khác được  hưởng như người đi làm.

Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo..

+ Bồi thường vi phạm vật chất: Theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

+ Có trách nhiệm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu các rủi ro. Khuyến khích các đóng góp này được thực hiện bằng văn bản.

+ Thuế TNCN, nếu có: do người lao động đóng. Công ty sẽ tạm khấu trừ trước khi chi trả cho người lao động theo quy định.

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền lợi của Người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ:

– Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để Người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho Người lao động theo hợp đồng lao động đã ký.

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có);

  1. Quyền lợi:

– Điều hành Người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động (bố trí, điều chuyển công việc cho Người lao động theo đúng chức năng chuyên môn).

– Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian hợp đồng lao động còn giá trị.

– Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu Người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng lao động.

Điều 6: Những thỏa thuận khác

…………………………………………………

Điều 7: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Khi ký kết các phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                 NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Thời hạn hợp đồng:

– Giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn: Ghi thời hạn không quá 36 tháng

– Giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Ghi “Không xác định thời hạn”.

(2), (3): Căn cứ chế độ làm việc thực tế tại công ty, công ty xác định thời giờ làm việc, ngày nghỉ hàng tuần cho phù hợp.

(4) Công ty và người lao động có thể thỏa thuận về các nội dung khác như:

– Về bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ: Trường hợp người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì công ty có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm (có thể quy định tại một điều riêng trong hợp đồng).

– Phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết: Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của HĐLĐ và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.

3. Kết luận

Hợp đồng lao động mẫu bên trên do AZTAX soạn thảo theo quy định mới nhất. Tuy nhiên, hợp đồng mẫu chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nắm được khung mẫu. Nếu doanh nghiệp cần soạn hợp đồng chi tiết hơn thì cần dựa vào thực tế quy định doanh nghiệp và những thỏa thuận với người lao động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể xem qua Bảng Rà Soát Hồ Sơ C&B do chính AZTAX tổng hợp nhằm tự kiểm tra lại các hoạt động C&b tại công ty trong suốt thời gian qua:

Trong trường hợp doanh nghiệp cần tư vấn hỗ trợ chi tiết về dịch vụ C&B của AZTAX thì cũng đừng ngần ngại click ngay vào nút bên dưới. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ doanh nghiệp để tư vấn miễn phí nhanh chóng:

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đừng bỏ lỡ chương trình tặng bản phân tích nghiệp vụ C&B toàn diện hoàn toàn miễn phí mà AZTAX đang triển khai. Tất cả những điều doanh nghiệp cần làm là nhấn ngay vào liên kết bên dưới, điền nhanh khảo sát tình hình tại đơn vị, chúng tôi sẽ thực hiện tổng hợp thông tin và liên hệ hỗ trợ tư vấn toàn diện – không chi phí.

Xem thêm: work permit cho người nước ngoài

5/5 - (4 bình chọn)
5/5 - (4 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon