Giấy phép lao động hết hạn có được gia hạn không?

Giấy phép lao động hết hạn có được gia hạn không?

Khi giấy phép lao động hết hạn, người lao động thường thắc mắc rằng giấy phép lao động hết hạn có được gia hạn không?.Việc gia hạn giấy phép lao động là một vấn đề quan trọng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Quy định về gia hạn giấy phép lao động thường bao gồm các điều kiện cụ thể, quy trình nộp đơn và các loại giấy tờ cần thiết. Đoạn mở đầu này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khả năng và các bước cần thiết để gia hạn giấy phép lao động tại Việt Nam.

1. Giấy phép lao động hết hạn có được gia hạn không?

Giấy phép lao động hết hạn thì không được gia hạn. Giấy phép lao động được gia hạn khi còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
Giấy phép lao động hết hạn có được gia hạn không?
Giấy phép lao động hết hạn có được gia hạn không?

Khi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài tại Việt Nam hết hạn, việc gia hạn giấy phép là một vấn đề quan trọng cần được xem xét kỹ lưỡng. Người lao động cần nắm rõ các quy định và điều kiện của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc gia hạn giấy phép lao động để đảm bảo quá trình làm việc của mình không bị gián đoạn. Vậy, giấy phép lao động hết hạn có được gia hạn không?. Hãy cùng AZTAX tìm hiểu nhé!

Căn cứ tại Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động:

Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định này.

Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Như vậy theo quy định, giấy phép lao động phải còn thời hạn tối thiểu 05 ngày và không vượt quá 45 ngày mới đủ điều kiện để gia hạn. Vì vậy, trong trường hợp giấy phép lao động đã hết hạn, việc gia hạn sẽ không được chấp nhận.

2. Để gia hạn giấy phép lao động cần đáp ứng điều kiện gì?

Để gia hạn giấy phép lao động cần đáp ứng điều kiện gì?
Để gia hạn giấy phép lao động cần đáp ứng điều kiện gì?

Việc gia hạn giấy phép lao động là một quy trình quan trọng đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Để đảm bảo tiếp tục làm việc hợp pháp, người lao động cần phải nắm rõ các điều kiện cần thiết để gia hạn giấy phép lao động. Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, để lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Giấy phép lao động còn hiệu lực ít nhất 05 ngày và không quá 45 ngày.
 • Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, như quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 của Nghị định này.
 • Có giấy tờ chứng minh rằng người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã cấp.

Như vậy, điều kiện tiên quyết để gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam là giấy phép hiện tại phải còn hiệu lực từ 5 đến 45 ngày. Bên cạnh đó, cần có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng lao động nước ngoài và phải có giấy tờ chứng minh người lao động tiếp tục làm việc theo nội dung giấy phép đã được cấp.

3. Hồ sơ và thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Hồ sơ và thủ tục gia hạn giấy phép lao động
Hồ sơ và thủ tục gia hạn giấy phép lao động

3.1 Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động

Theo Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP, hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 • Hai ảnh chụp có màu và không quá 06 tháng, kích cỡ 4cm x 6cm, phông nền màu trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính có màu.
 • Giấy phép lao động phải còn thời hạn đã được cấp.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, trừ các trường hợp không cần xác định nhu cầu này.
 • Bản sao có xác nhận hộ chiếu còn giá trị.
 • Giấy chứng nhận khám sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.
 • Một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định này chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Các giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 phải là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Nếu giấy tờ từ nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và quốc gia liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại, hoặc theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, có thể cần bổ sung thêm một số giấy tờ khác như: quyết định bổ nhiệm, bằng cấp, giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc, điều lệ công ty,…

Xem thêm: Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động

3.2 Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động

Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động là quy trình quan trọng để người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Để thực hiện đúng quy trình, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đáp ứng các điều kiện và tuân theo các bước thủ tục theo quy định pháp luật. Dưới đây, AZTAX sẽ hướng dẫn các bước cần thiết trong quá trình gia hạn giấy phép lao động.

Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động
Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động

Quý trình thủ xin gia hạn giấy phép lao động được thực hiện như sau:

  • Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu cần tuyển dụng lao động nước ngoài: Trong vòng 30 ngày trước khi nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải nộp văn bản xin chấp thuận nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài. Thời gian xử lý là 15 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp trực tiếp và 12 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp qua mạng.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ gia hạn: Trước khi giấy phép lao động hết hạn ít nhất 05 ngày và không quá 45 ngày, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động. Hồ sơ cần kèm theo văn bản thông báo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận vị trí công việc cho lao động nước ngoài hoặc quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc nhà thầu được tuyển dụng lao động nước ngoài cho các vị trí không tuyển được lao động Việt Nam.
  • Bước 3: Cơ quan thẩm quyền xử lý hồ sơ: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ gia hạn giấy phép lao động. Nếu không gia hạn được, cơ quan sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
  • Bước 4: Ký kết hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài đã được gia hạn giấy phép lao động: Sau khi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài được gia hạn, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung đã được ghi trong giấy phép lao động đã được gia hạn.
  • Bước 5: Gửi bản photo giấy phép lao động và bản photo hợp đồng lao động đã ký kết đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Trong khoảng 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được gia hạn đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • Bước 6: Cấp thẻ tạm trú theo thời hạn đã quy định của giấy phép lao động cho người nước ngoài: Sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động tại Việt Nam, bước tiếp theo là xin cấp thẻ tạm trú theo thời hạn của giấy phép lao động mới. Thời gian tối đa của thẻ tạm trú cũng là 02 năm theo giấy phép lao động mới đã được gia hạn.

Xem thêm: Gia hạn giấy phép lao động ở đâu

4. Giấy phép lao động được gia hạn mấy lần?

Giấy phép lao động được gia hạn mấy lần?
Giấy phép lao động được gia hạn mấy lần?

Bạn đã bao giờ tự hỏi về số lần có thể gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài không? Hãy cùng AZTAX khám phá câu trả lời liên quan đến việc gia hạn giấy phép lao động trong đoạn dưới đây.

Theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Lao động 2019, thời hạn của giấy phép lao động được quy định như sau:

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Vì vậy, theo quy định, thời hạn tối đa của giấy phép lao động là 02 năm, và trong trường hợp gia hạn, chỉ được phép thực hiện một lần với thời hạn tối đa là 02 năm. Để được gia hạn giấy phép lao động, cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau: giấy phép lao động đã được cấp với thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

5. Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là mẫu số 11/PLI, thuộc phụ lục I của Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị định 70/2023/NĐ-CP. Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, liên quan đến việc làm của người lao động nước ngoài tại Việt Nam và việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Các quy định này đã có hiệu lực từ ngày 18/9/2023.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động
Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài mới nhất

Mẫu số 11 là mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động dành cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mẫu này được ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị định 70/2003/NĐ-CP.

5. Người nước ngoài Có bắt buộc có giấy phép lao động không?

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động sẽ bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, và cư trú của người nước ngoài. Ngoài ra, họ sẽ bị xử lý theo Khoản 3 Điều 153 Bộ Luật Lao động 2019.

Người nước ngoài có bắt buộc giấy phép lao động không?
Người nước ngoài có bắt buộc giấy phép lao động không?

Dựa vào khoản 1 của Điều 151 trong Bộ luật Lao động 2019, các điều kiện về việc làm của người lao động nước ngoài tại Việt Nam được quy định như sau:

Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

c) Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 154 của Bộ luật này.

Tham chiếu tới Điều 154 của Bộ luật Lao động 2019, quy định về trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không cần phải được cấp giấy phép lao động như sau:

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.

Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Có thể nói rằng, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật lao động Việt Nam. Tất cả vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Giấy phép lao động là một trong những điều kiện cần thiết đầu tiên nếu người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam, theo quy định được nêu tại Điều 151 của Bộ Luật Lao động 2019.

6. Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động AZTAX

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động của AZTAX là một trong những dịch vụ nổi bật và đáng tin cậy nhất hiện nay. AZTAX hiểu rằng việc gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là một quy trình phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian cũng như kiến thức pháp lý chuyên sâu. Vì vậy, AZTAX cung cấp dịch vụ toàn diện để giúp khách hàng giải quyết mọi thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động của AZTAX bao gồm:

 • Tư vấn chuyên sâu: Đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn chi tiết về các quy định và điều kiện cần thiết để gia hạn giấy phép lao động, giúp khách hàng hiểu rõ quy trình và chuẩn bị tốt nhất.
 • Chuẩn bị hồ sơ: AZTAX hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập và hoàn thiện các giấy tờ cần thiết, đảm bảo hồ sơ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
 • Nộp hồ sơ và theo dõi: AZTAX sẽ đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan liên quan và theo dõi tiến trình xử lý, cập nhật thông tin liên tục để đảm bảo giấy phép được gia hạn kịp thời.
 • Hỗ trợ sau gia hạn: Sau khi giấy phép lao động được gia hạn, AZTAX còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ liên quan như gia hạn thẻ tạm trú, đổi loại giấy phép lao động nếu cần thiết.

Như vậy, qua bài viết trên AZTAX đã giải đáp thắc mắc của các bạn về giấy phép lao động hết hạn có được gia hạn không?. Hy vọng những thông tin mà AZTAX cung cấp sẽ giúp ích các bạn trong quá trình gia hạn giấy phép lao động. Nếu có điều gì cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc hãy liên hệ đến HOTLINE:0932.383.089 để được tư vấn miễn phí nhé.

Xem thêm: Dịch vụ làm giấy phép lao động

5/5 - (5 bình chọn)
5/5 - (5 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon