Mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài

giai trinh nhu cau su dung nguoi nuoc ngoai

Giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài là quá trình đưa ra và giải thích lý do, cơ sở và nhu cầu cụ thể của một doanh nghiệp hoặc tổ chức trong việc tuyển dụng và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam. AZTAX tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ giấy phép lao động chuyên nghiệp, với chi phí hợp lý và thời gian thực hiện nhanh nhất.

1. Mẫu công văn giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mới nhất là Mẫu số 01/PLI phụ lục I, được quy định trong Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Đây là mẫu báo cáo được sử dụng để giải trình nhu cầu xin giấy phép lao động là gì và nêu rõ lý do cần sử dụng lao động nước ngoài trong doanh nghiệp hoặc tổ chức.

mau so 01/pli
Mẫu số 01

Hướng dẫn ghi mẫu giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài sẽ bao gồm các nội dung sau:

[1], [6] Điền thông tin về cơ quan: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại tỉnh hoặc thành phố…

[2] Liệt kê các vị trí công việc mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chấp thuận.

[3] Đặc tả hình thức làm việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Cụ thể, bao gồm:

 • Thực hiện hợp đồng lao động.
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế.
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.
 • Chào bán dịch vụ.
 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tình nguyện viên.
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.
 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.
 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

[4] Chi tiết số lượng lao động nước ngoài, vị trí và chức danh công việc, giấy phép lao động hoặc xác nhận không cần giấy phép lao động, cùng với thời hạn làm việc của từng lao động.

[5] Mô tả quá trình thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam cho các vị trí mà dự kiến sẽ tuyển dụng lao động nước ngoài. Từ ngày 01/01/2024, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam phải được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm.

2. Khi nào phải giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài?

khi nao phai giai trinh nhu cau su dung nguoi lao dong nuoc ngoai
Khi nào phải giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài?

Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài được quy định thực hiện trước ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp (ngoại trừ nhà thầu) phải gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến cơ quan có thẩm quyền. Quá trình xem xét và quyết định việc xin chấp thuận sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày làm việc.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 152 Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 quy định về điều kiện được sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Điều 152. Điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài, công ty phải thực hiện thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng lao động. Sau khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chấp thuận, doanh nghiệp mới có thể tiến hành việc tuyển dụng.

3. Thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay như thế nào?

Bước 1: Xác định nhu cầu và gửi báo cáo

Người sử dụng lao động xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cho từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Sau đó, người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn nộp trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. Doanh nghiệp trong trường hợp này sử dụng mẫu công văn chấp thuận sử dụng người nước ngoài – Mẫu số 02/PLI phụ lục I.

mau so 2/pli
Mẫu số 02

Bước 2: Giải quyết báo báo của doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền sẽ ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sử dụng người lao động nước ngoài cho từng vị trí công việc. Thời hạn tối đa để cơ quan có thẩm quyền giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Lưu ý: Quy trình trên không áp dụng cho việc sử dụng lao động nước ngoài bởi các nhà thầu.

4. Cơ quan thẩm quyền nào chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 70/2023/NĐ-CP quy định cơ quan thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Như vậy, theo quy định trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là các cơ quan có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người sử dụng lao động đã báo cáo.

Thời hạn để ra văn bản này đã được quy định là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Sau đó, doanh nghiệp sẽ nhận được mẫu văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài – Mẫu số 3/PLI.

mau so 3/pli
Mẫu số 03

Trước đây, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền trong việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài. Tuy nhiên, theo sự điều chỉnh trong quy định mới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thay thế Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện việc ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài. Điều này giúp quy trình quản lý người lao động nước ngoài trở nên hiệu quả hơn.

Tại AZTAX, chúng tôi đặt ra một tiêu chí cao về chất lượng và tận tâm trong việc cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động. AZTAX không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thành thủ tục mà còn tạo ra giá trị gia tăng, từ việc đảm bảo tuân thủ pháp luật đến việc tối ưu hóa nguồn nhân lực nước ngoài. AZTAX là sự lựa chọn đúng đắn để doanh nghiệp để phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thị trường ngày càng cạnh tranh.

Khi người lao động nước ngoài thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài sẽ được chia thành những trường hợp cụ thể khác nhau. Nếu quý doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ bên dưới. AZTAX với đội ngũ chuyên nghiệp – tận tâm sẽ rất hân hạnh được hỗ trợ và giải đáp mọi câu hỏi của quý khách hàng.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

5/5 - (6 bình chọn)
5/5 - (6 bình chọn)