Giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh

Giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh

Quá trình giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh là bước quan trọng để tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi sự cẩn trọng và tuân thủ pháp luật, đảm bảo sự công bằng cho tất cả các bên liên quan. Vậy thủ tục giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh được thực hiện như thế nào cùng AZTAX tìm hiểu nhé!

Thủ tục giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh
Thủ tục giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh

1. Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Quá trình giải thể một chi nhánh công ty cổ phần đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ pháp luật. Bằng cách thông báo đúng đắn, xử lý tài chính và quản lý nhân sự một cách công bằng, quy trình này có thể được thực hiện một cách trơn tru và minh bạch

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần
Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Các bước để giải thể chi nhánh hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc được thực hiện như sau:

Bước 1: Xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế tại Tổng cục Hải quan

 • Nếu chi nhánh có đăng ký xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần gửi văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế cho chi nhánh tới Tổng cục Hải quan.
 • Trong thời gian 10 – 15 ngày làm việc, Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp văn bản xác nhận về tình trạng nợ thuế của chi nhánh.

Bước 2: Làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh tại cơ quan thuế

 • Chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh, bao gồm:
  • Bản đề nghị về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh.
  • Quyết định giải thể chi nhánh.
  • Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh (nếu áp dụng).
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh và doanh nghiệp chủ quản.
  • Giấy ủy quyền (nếu có).
  • Các tài liệu khác liên quan.
 • Nộp hồ sơ tới cơ quan thuế quản lý của chi nhánh.
 • Trong vòng 2 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi ý kiến về tình trạng nộp thuế của chi nhánh.

Bước 3: Trả con dấu chi nhánh cho cơ quan công an

 • Nếu chi nhánh có con dấu do công an cấp, doanh nghiệp cần trả lại con dấu cho cơ quan công an.
 • Chuẩn bị hồ sơ trả con dấu gồm:
  • Công văn xin trả con dấu chi nhánh.
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh.
  • Bản gốc giấy chứng nhận mẫu dấu của chi nhánh.
  • Con dấu của chi nhánh.
  • Giấy ủy quyền (nếu có).
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan công an cấp con dấu cho chi nhánh.

Bước 4: Làm thủ tục giải thể chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh

 • Chuẩn bị hồ sơ giải thể chi nhánh, bao gồm:
  • Ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục.
  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh.
  • Quyết định giải thể chi nhánh.
  • Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh (nếu áp dụng).
  • Xác nhận trả dấu của công an.
 • Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của địa phương chi nhánh hoạt động.
 • Trong vòng 5 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cung cấp thông báo xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

2.Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện không chỉ là một quy trình hình thức mà còn là một quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động kinh doanh của công ty. Quá trình này đòi hỏi sự cẩn trọng và chuyên nghiệp từ việc thông báo đến xử lý các vấn đề tài chính và nhân sự. Đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ pháp luật trong mọi bước tiến là chìa khóa để hoàn thành quy trình một cách trơn tru và hiệu quả.

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

2.1. Hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Theo quy định của Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bao gồm các điều sau đây:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp, theo mẫu được quy định tại Phụ lục II-20, đi kèm với Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Nghị quyết, quyết định, hoặc bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; hoặc của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cần có nghị quyết hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty.

Lưu ý: Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không thể trực tiếp nộp hồ sơ, việc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ phải được thực hiện thông qua văn bản ủy quyền.

2.2. Trình tự chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Quá trình chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa điểm của văn phòng đại diện.

Bước 2: Xử lý hồ sơ Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho Cơ quan thuế về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện. Trong vòng 02 ngày làm việc, Cơ quan thuế sẽ gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của văn phòng đại diện.

Bước 3: Chấm dứt hoạt động Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và cập nhật thông tin tương ứng trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp cần đảm bảo nộp đầy đủ thuế theo quy định của pháp luật. Đối với doanh nghiệp có văn phòng đại diện ở nước ngoài, quy trình chấm dứt hoạt động sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật nước đó và thông báo cần được gửi về Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động của một địa điểm kinh doanh là một quy trình phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định pháp lý. Từ việc thông báo đến các bên liên quan, xử lý tài chính và giải quyết các vấn đề nhân sự, mỗi bước đều cần được thực hiện một cách chính xác và minh bạch. Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và đối xử công bằng với tất cả các bên liên quan là yếu tố chủ chốt để hoàn thành quy trình này một cách suôn sẻ và thành công.

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh
Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

3.1 Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh

Trong quá trình chấm dứt địa điểm kinh doanh, hồ sơ cần bao gồm

 • Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, theo mẫu quy định và điều kiện tải về miễn phí.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Giấy ủy quyền (nếu có) cho người khác thực hiện thủ tục.

3.2 Trình tự nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh hoặc trực tuyến thông qua hệ thống online. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến được ưa chuộng tại nhiều địa phương, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng.

Trong trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
 • Thời hạn giải quyết dự kiến từ 3 đến 5 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

LƯU Ý KHI GIẢI THỂ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH:

 • Trong trường hợp địa điểm kinh doanh không nằm trong cùng một tỉnh hoặc thành phố với trụ sở chính, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý địa điểm đó.
 • Cần thông báo đến khách hàng, đối tác về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, và tiến hành thu dọn, tháo dỡ biển hiệu của địa điểm.

4. Các trường hợp Giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh

Các trường hợp Giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh
Các trường hợp Giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh

4.1 Các trường hợp giải thể chinh nhánh công ty cổ phần

Có hai trường hợp chấm dứt hoạt động của một chi nhánh:

 • Giải thể chi nhánh theo quyết định của doanh nghiệp: Trong trường hợp này, doanh nghiệp tự quyết định giải thể chi nhánh của mình do các lý do nội bộ hoặc chiến lược kinh doanh.
 • Giải thể chi nhánh do bị cơ quan nhà nước ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh: Trong trường hợp này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, dẫn đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đó.

4.2 Các trường hợp giải thể văn phòng đại diện

Dựa trên các quy định của Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện sẽ diễn ra trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp tự quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện vì một trong các nguyên nhân sau đây:
  • Thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện là giả mạo.
  • Văn phòng đại diện ngừng hoạt động trong vòng 01 năm mà không thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế.
  • Theo quyết định của Tòa án hoặc theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Trước khi chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, công ty phải đảm bảo hoàn thành tất cả các nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ phát sinh của văn phòng đại diện, và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định.

4.3 Các trường hợp giải thể văn phòng kinh doanh

Một số trường hợp mà văn phòng kinh doanh có thể được giải thể, bao gồm:

 • Quyết định của doanh nghiệp: Doanh nghiệp tự quyết định giải thể văn phòng kinh doanh của mình vì các lý do nội bộ hoặc chiến lược kinh doanh.
 • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng kinh doanh vì các lý do sau:
  • Thông tin trong hồ sơ đăng ký là giả mạo.
  • Văn phòng kinh doanh không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
  • Theo quyết định của tòa án hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.
 • Không đủ điều kiện hợp pháp: Văn phòng kinh doanh không còn đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Thay đổi chiến lược kinh doanh: Doanh nghiệp quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh, dẫn đến việc giải thể văn phòng kinh doanh để tập trung vào các mảng kinh doanh khác phù hợp hơn.

5. Thời gian và chi phí giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh

Thời gian và chi phí giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh
Thời gian và chi phí giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh

5.1 Thời gian giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh

Thời gian hoàn thành quy trình Giải Thể Chi Nhánh công ty sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hồ sơ thuế, thủ tục pháp lý và thời gian xử lý của các cơ quan liên quan. Thông thường, quy trình này có thể kéo dài từ 1-2 tháng Thời gian hoàn thành quy trình Giải Thể Văn Phòng Đại Diện công ty sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hồ sơ thuế, thủ tục pháp lý và thời gian xử lý của các cơ quan liên quan.

Thông thường, quy trình này có thể kéo dài từ 1-2 tháng Thời gian hoàn thành quy trình Chấm Dứt Địa Điểm Kinh Doanh công ty : 7 NGÀY

5.2 chi phí giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh

Chi phí giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện (VPĐD) hoặc địa điểm kinh doanh thường bao gồm:

 • Phí dịch vụ:
  • Tư vấn pháp lý: Chi phí này bao gồm việc tư vấn về thủ tục giải thể, soạn thảo các văn bản pháp lý cần thiết (quyết định giải thể, thông báo, v.v.). Mức phí này có thể khác nhau tùy theo từng đơn vị cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ kế toán: Chi phí này liên quan đến việc lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế, hoàn thành các nghĩa vụ về thuế trước khi giải thể.
 • Lệ phí nhà nước:
  • Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Đây là lệ phí bắt buộc khi bạn nộp hồ sơ giải thể chi nhánh/VPĐD/địa điểm kinh doanh lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Mức lệ phí này thường không cao.
 • Chi phí khác:
  • Chi phí đăng báo: Theo quy định, bạn cần đăng thông báo giải thể trên báo chí. Chi phí này sẽ phụ thuộc vào mức giá của tờ báo bạn chọn.
  • Chi phí thanh lý tài sản (nếu có): Nếu chi nhánh/VPĐD/địa điểm kinh doanh có tài sản, bạn sẽ cần thanh lý chúng. Chi phí này sẽ phụ thuộc vào giá trị tài sản và phương thức thanh lý.

Lưu ý:

 • Chi phí trên chỉ là ước tính. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng chi nhánh/VPĐD/địa điểm kinh doanh (ví dụ: quy mô, số lượng nhân viên, số lượng tài sản, v.v.).
 • Bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, kế toán để được báo giá cụ thể.

6. Dịch vụ giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh

Bạn đang cần giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chấm dứt địa điểm kinh doanh của công ty? Hãy để AZTAX giúp bạn! Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về pháp lý và thủ tục hành chính, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất.

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn từng bước trong quá trình giải thể, từ việc chuẩn bị tài liệu đến thủ tục cuối cùng. Chúng tôi hiểu rằng mỗi doanh nghiệp có những nhu cầu riêng biệt, vì vậy AZTAX cam kết tư vấn và đưa ra giải pháp về dịch vụ giải thể doanh nghiệp phù hợp nhất với từng trường hợp cụ thể. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu quá trình giải thể một cách suôn sẻ và hiệu quả!

Như vậy AZTAX đã điểm qua một số vấn đề liên quan đến việc giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh. Hy vong những thông tin trên sẽ hữu ích cho quý đọc giải giúp quý đọc giải có thể tự thực hiện giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh khi cần thiết. Nếu Qúy độc giải có gì thắc mắt cần giải đáp hay có như cầu sử dụng dịch vụ giải thể chi nhánh-giải thể VPĐD-giải thể địa điểm kinh doanh vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí nhé!

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon