Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Quy trình gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là bước quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và tính hợp pháp của nhãn hiệu. Theo luật sở hữu trí tuệ, giấy chứng nhận này có thời hạn là 10 năm từ ngày nộp đơn đăng ký. Sau đó, có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần tối đa 10 năm. Để thực hiện việc gia hạn, chủ nhân cần nộp lệ phí theo quy định. Nếu không tuân thủ, văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt hiệu lực. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như thế nào? Hãy cùng AZTAX tìm hiểu ngay bên dưới bài viết nhé!

1. Thời hạn gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thời hạn gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Thời hạn gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thời hạn gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được quy định như sau:

Thời hạn ban đầu: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm tính từ ngày cấp đến ngày hết hiệu lực.

Gia hạn hiệu lực:

 • Sau khi hết thời hạn 10 năm, chủ sở hữu giấy chứng nhận phải thực hiện thủ tục gia hạn để tiếp tục duy trì hiệu lực.
 • Thủ tục gia hạn bao gồm:
  • Nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
  • Nộp lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 100.000đ/nhóm sản phẩm, dịch vụ (giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).
  • Nộp phí thẩm định yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 160.000đ/01 văn bằng bảo hộ

2. Ví dụ cụ thể về thời hạn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Ví dụ cụ thể về thời hạn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Ví dụ cụ thể về thời hạn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Ngày 1/01/2024: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. 12

Ngày 31/12/2025: Nhãn hiệu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Hiệu lực nhãn hiệu: Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 01/01/2034.

Thời hạn gia hạn:

 • Nộp hồ sơ gia hạn từ ngày 30/06/2030 đến ngày 31/12/2030.
 • Thời hạn nộp muộn gia hạn từ ngày 01/01/2034 đến ngày 30/06/2034.

Nếu chủ sở hữu vẫn chưa nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu sau ngày 01/01/2040, quyền nộp đơn và cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu này sẽ chuyển qua cho người nộp đơn sớm nhất.

3. Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

3.1 Thành phần hồ sơ

Bao gồm:

 • Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục II theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP).
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu văn bằng bảo hộ được cấp dưới dạng giấy và có yêu cầu ghi nhận việc gia hạn).
 • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc tổ chức (nếu yêu cầu được nộp thông qua đại diện).
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).

Lưu ý: Hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể áp dụng cho một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ cùng loại đối tượng và cùng chủ sở hữu.

3.2 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3.3 Nơi nộp hồ sơ

Có thể thực hiện việc nộp hồ sơ thông qua hai kênh khác nhau:

 • Nộp trực tuyến: Sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng.
 • Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Gửi hồ sơ trực tiếp đến trụ sở của Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính để gửi tới hai Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

4. Quy trình thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Quy trình thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Quy trình thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Nộp hồ sơ gia hạn

Khi Nhãn hiệu của bạn sắp hết hạn, hãy nộp hồ sơ gia hạn để duy trì quyền bảo hộ.

Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị gia hạn, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu…

Bước 2: Thẩm định và công bố

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét hồ sơ trong vòng 1 tháng.

Nếu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào Giấy chứng nhận và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, bạn sẽ nhận được thông báo từ chối gia hạn.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi thẩm định, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xác nhận thời hạn gia hạn trên Giấy chứng nhận.

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc bạn không phản hồi, Cục sẽ ra thông báo từ chối gia hạn.

Lưu ý:

 • Nên nộp hồ sơ gia hạn trước 6 tháng ngày hết hạn.
 • Nộp muộn có thể dẫn đến phạt và ảnh hưởng đến quyền bảo hộ.

5. Lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Để duy trì quyền bảo hộ cho Nhãn hiệu của bạn, cần phải gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký sau mỗi 10 năm. Dưới đây là các khoản chi phí liên quan đến việc gia hạn:

 • Lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu (10 năm) cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ: 100.000 đồng 1.
 • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng 1.
 • Phí sử dụng văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu (10 năm) cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ: 700.000 đồng 1.
 • Phí công bố Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng 1.
 • Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng 3.

6. Lưu ý về gia hạn muộn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Lưu ý về gia hạn muộn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Lưu ý về gia hạn muộn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Trường hợp doanh nghiệp (DN) quên nộp đơn gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) đúng hạn, vẫn có thể nộp muộn nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày GCNĐKNH hết hiệu lực. Tuy nhiên, DN sẽ phải nộp thêm phí gia hạn muộn, tính bằng 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Ví dụ:

 • Lệ phí gia hạn GCNĐKNH là 1 triệu đồng/nhóm sản phẩm/dịch vụ.
 • DN nộp muộn 2 tháng, sẽ phải nộp thêm 20% phí gia hạn, tương đương 200.000 đồng/nhóm sản phẩm/dịch vụ.

Lưu ý:

 • Nộp muộn quá 6 tháng, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ hết hiệu lực.
 • Nên nộp gia hạn sớm để tránh phát sinh phí gia hạn muộn và đảm bảo quyền bảo hộ cho Nhãn hiệu.

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là bước thiết yếu để duy trì hiệu lực bảo vệ thương hiệu của bạn. AZTAX tự hào cung cấp dịch vụ gia hạn nhãn hiệu trọn gói, chuyên nghiệp sẽ đảm bảo hồ sơ gia hạn của bạn được hoàn thiện đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!

7. Các câu hỏi thường gặp

Hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là bao lâu?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNDKNH), hay còn gọi là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Sau 10 năm, chủ sở hữu có thể gia hạn hiệu lực nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Thời hạn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là bao lâu?

Trước ngày Giấy Chứng nhận hết hiệu lực 06 tháng, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu nộp đơn sau thời hạn trên, chủ sở hữu phải đóng thêm 10% phí gia hạn cho mỗi tháng đóng muộn, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày văn bằng hết hiệu lực.

Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là bao nhiêu?

Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là như sau:

1.200.000 đồng cho nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên.

800.000 đồng cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ tiếp theo.

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?

Để gia hạn hiệu lực cho Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNDK), bạn cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu sau:

 1. Tờ khai đề nghị gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về GCNDK và chủ sở hữu.
 • Điền chính xác các nội dung liên quan đến yêu cầu gia hạn.
 1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Dùng để ghi nhận việc gia hạn (nếu có yêu cầu).
 2. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí: Thể hiện khoản tiền đã thanh toán cho việc gia hạn.
 3. Giấy ủy quyền (nếu có): Ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thay.

Nộp hồ sơ gia hạn bảo hộ nhãn hiệu ở đâu?

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp hồ sơ gia hạn tại 3 địa điểm sau:

 • Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam: Địa chỉ: 384-386 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Đây là trụ sở chính của Cục, nơi tiếp nhận hồ sơ từ mọi nơi trên toàn quốc.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Thuận tiện cho chủ sở hữu nhãn hiệu ở khu vực miền Trung.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17-19 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Phục vụ cho chủ sở hữu nhãn hiệu ở khu vực miền Nam.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post