Doanh Nghiệp Nào Cần Chuyển Nhượng Pháp Nhân Công Ty?

Dịch vụ chuyển nhượng công ty

Đa phần có thể quý doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ về chuyển nhượng pháp nhân công ty, cũng như về những quy định về công ty có tư cách pháp nhân và có thể chuyển nhượng pháp nhân. Do đó, hy vọng bài viết sau sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về chuyển nhượng pháp nhân công ty.

1. Pháp nhân công ty là gì? Thế nào là chuyển nhượng pháp nhân công ty?

1.1 Khái niệm pháp nhân công ty

Pháp nhân có thể hiểu là một tổ chức, có tư cách độc lập khi đáp ứng được các điều kiện của pháp luật như sau:

  • Tổ chức phải được thành lập theo quy định pháp luật;
  • Tổ chức phải có cơ cấu tổ chức theo quy định;
  • Tổ chức phải có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • Tổ chức phải nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
Pháp nhân công ty là gì?
Pháp nhân công ty là gì?

Các loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân:

  • Công ty TNHH 1 thành viên;
  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
  • Công ty cổ phần;
  • Công ty hợp danh.

1.2 Chuyển nhượng pháp nhân công ty

Các loại hình doanh nghiệp sẽ có quy định chuyển nhượng pháp nhân công ty khác nhau. Và không phải loại hình pháp nhân nào cũng có thể mua bán được. Tuy nhiên, duy nhất đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân có thể mua bán, sang tên công ty cho người khác. Bởi vì doanh nghiệp chỉ có 1 chủ sở hữu duy nhất.

2. Doanh nghiệp chuyển nhượng pháp nhân công ty

Các loại hình doanh nghiệp sau được thành lập và đủ điều kiện để có tư cách pháp nhân. Vì vậy, mỗi hình thức doanh nghiệp có thủ tục chuyển nhượng công ty cho người khác theo quy định pháp luật:

Chuyển nhượng công ty TNHH 1 thành viên

Nếu chủ sở hữu chuyển nhượng 100% vốn điều lệ thì phải thực hiện thủ tục chuyển đổi kinh doanh, thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp. Nếu chủ sở hữu chỉ sang nhượng một phần vốn cho người khác thì làm thủ tục chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Chuyển nhượng công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi công ty chuyển nhượng vốn điều lệ cho thành viên còn lại hoặc cho người khác, mà số thành viên vẫn là 02 thành viên trở lên thì chỉ cần làm thủ tục thay đổi thành viên và tỷ lệ vốn góp.

Nếu khi chuyển nhượng, số thành viên chỉ còn 01 trong công ty thì chủ sở hữu phải thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH 1 thành viên.

Chuyển nhượng pháp nhân công ty
Chuyển nhượng pháp nhân công ty

Chuyển nhượng công ty cổ phần

Trong trường hợp công ty cổ phần thành lập được 3 năm thì cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông không phải cổ đông sáng lập khi nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Chuyển nhượng công ty hợp danh

Thành viên của công ty hợp danh không được quyền chuyển nhượng 1 phần vốn góp hay toàn bộ phần vốn góp của mình cho cá nhân, tổ chức nào khác khi không được sự chấp nhận của toàn bộ thành viên hợp danh còn lại trong công ty.

Còn đối với thành viên góp vốn có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác theo khoản 1, điều 147, Luật doanh nghiệp 2020.

3. Dịch vụ chuyển nhượng công ty

Khi chuyển nhượng công ty cho người khác, chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ phải cần nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm hiểu các luật quy định về sang nhượng công ty TPHCM. Vì nếu doanh nghiệp thực hiện sai sẽ có thể xảy ra rủi ro trong lúc chuyển nhượng pháp nhân công ty.

Dịch vụ chuyển nhượng công ty
Dịch vụ chuyển nhượng công ty

AZTAX luôn đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong mọi khó khăn, tìm giải pháp và thay mặt quý khách hàng giải quyết những vấn đề về sang tên công ty cho người khác. Do đó, khi doanh nghiệp gặp nhiều vấn đề là rào cản hay muốn tránh gặp sự cố rủi ro trong khi thực hiện thì hãy liên hệ ngay với AZTAX thông qua hotline 0932.383.089 tư vấn 24/7 hoặc quý doanh nghiệp có thể gửi thông tin cần giải đáp về địa chỉ cs@aztax.com.vn

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon