Đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid

Đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid

Đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid là một quy trình cho phép doanh nghiệp đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu của mình tại nhiều quốc gia trên thế giới cùng một lúc. Hệ thống này được quản lý bởi Văn phòng quốc tế thuộc Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Việc đăng ký theo hệ thống Madrid giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp đơn.

1. Nghị định thư Madrid là gì?

Nghị định thư Madrid là gì?
Nghị định thư Madrid là gì?

Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu là một hiệp ước quốc tế cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu của họ tại nhiều quốc gia chỉ với một đơn đăng ký duy nhất.

Ưu điểm của Nghị định thư Madrid:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí:
  • Chỉ cần nộp một đơn đăng ký thay vì nộp riêng cho từng quốc gia.
  • Quản lý đăng ký quốc tế dễ dàng hơn.
 • Mở rộng phạm vi bảo hộ:
  • Bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia với một đơn đăng ký.
  • Tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

2. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

Hệ thống Madrid là một giải pháp hiệu quả giúp bạn bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia chỉ với một đơn đăng ký duy nhất. Dưới đây là tóm tắt về thủ tục đăng ký:

2.1 Nộp đơn đăng ký:

Người nộp đơn cần nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc Văn phòng đại diện của Cục.

Sử dụng Tờ khai quốc tế theo mẫu MM1 (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Cần cung cấp thông tin về:

 • Nhãn hiệu.
 • Danh sách quốc gia muốn bảo hộ.
 • Chủ sở hữu nhãn hiệu.

2.2 Phí đăng ký:

Bao gồm:

 • Phí nộp đơn quốc tế.
 • Phí chỉ định quốc gia.

2.3 Thẩm định:

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ xem xét đơn đăng ký về mặt hình thức. Sau đó sẽ chuyển đơn đến Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO).

2.4 Công bố và thông báo:

WIPO sẽ công bố đơn đăng ký trong Công báo Nhãn hiệu quốc tế. Các quốc gia được chỉ định có quyền phản đối đơn đăng ký trong vòng 12 tháng.

2.5 Cấp văn bằng bảo hộ:

Nếu không có phản đối, WIPO sẽ cấp Văn bằng đăng ký quốc tế. Văn bằng này có hiệu lực tại các quốc gia được chỉ định.

Lưu ý:

 • Quy trình đăng ký có thể thay đổi tùy theo quốc gia.
 • Nên tham khảo ý kiến luật sư hoặc chuyên gia sở hữu trí tuệ để được tư vấn cụ thể.

3. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo nghị định thư Madrid

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo nghị định thư Madrid
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo nghị định thư Madrid

3.1 Thành phần hồ sơ

Để thực hiện đăng ký quốc tế nhãn hiệu gốc Việt Nam, hồ sơ cần bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu số 01 trong Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP, viết bằng tiếng Việt.
 • Hai tờ khai MM2 theo mẫu của Văn phòng quốc tế, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
 • Hai mẫu nhãn hiệu giống như trong đơn đăng ký đã nộp tại Việt Nam (đơn cơ sở) hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đăng ký cơ sở).
 • Hai tờ khai MM18 bằng tiếng Anh (nếu đơn chỉ định Hoa Kỳ).
 • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc tổ chức (nếu đơn nộp qua đại diện).
 • Chứng từ chứng nhận thanh toán phí đăng ký quốc tế nhãn hiệu gốc Việt Nam.
 • Các tài liệu khác có thể cần thiết (nếu có).

3.2 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3.3 Hình thức nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp tại:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Nộp qua bưu điện:

 • Chuyển tiền phí, lệ phí qua dịch vụ bưu điện.
 • Gửi kèm phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền cùng hồ sơ đơn đến điểm tiếp nhận đơn.

Lưu ý: Chuyển tiền và gửi hồ sơ đến cùng điểm tiếp nhận đơn.

4. Điều kiện đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid
Điều kiện đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid

Ngoài việc tuân thủ các điều kiện giống như đăng ký nhãn hiệu trong nước, doanh nghiệp cần lưu ý các điều sau khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo nghị định thư Madrid:

 • Nghị định thư Madrid chỉ chấp nhận hồ sơ từ cá nhân có quốc tịch của quốc gia là thành viên của nghị định thư Madrid hoặc từ tổ chức có hoạt động kinh doanh hợp pháp tại quốc gia là thành viên của nghị định thư Madrid.
 • Đơn đăng ký cần dựa trên đơn đăng ký cơ sở đã được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp.
 • Quá trình đăng ký nhãn hiệu chỉ được thực hiện tại một quốc gia là thành viên của Nghị định thư Madrid.

Lưu ý:

 • Thời hạn xem xét đơn là 18 tháng.
 • Thời hạn bảo hộ là 10 năm và có thể được gia hạn.
 • Ngôn ngữ chính thức cho đơn đăng ký là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

5. Phân biệt nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid

Phân biệt nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid
Phân biệt nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid

5.1 Thành viên:

 • Nghị định thư Madrid là sự phát triển của hệ thống nộp đơn quốc tế theo thỏa ước Madrid, không thay thế mà cùng tồn tại với thỏa ước Madrid.
 • Thành viên:
  • Các nước thành viên Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp.
  • Tổ chức liên chính phủ đáp ứng điều kiện:
   • Thành viên Công ước Paris.
   • Có cơ quan khu vực chức năng đăng ký nhãn hiệu hiệu lực trong lãnh thổ tổ chức.

5.2 Điều kiện nộp đơn đăng ký quốc tế:

 • Thỏa ước Madrid: Nhãn hiệu phải được cấp Văn bằng bảo hộ tại nước sở tại.
 • Nghị định thư Madrid: Nộp đơn đăng ký quốc tế ngay sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại, không cần chờ cấp Văn bằng bảo hộ.

5.3 Ngôn ngữ và yêu cầu mẫu đơn đăng ký quốc tế:

 • Thỏa ước Madrid:
  • Đơn đăng ký chỉ định nước thành viên Thỏa ước (không chỉ định thành viên Nghị định thư).
  • Viết bằng tiếng Pháp.
 • Nghị định thư Madrid:
  • Đơn đăng ký chỉ định ít nhất một nước thành viên Thỏa ước Madrid.
  • Viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha.

5.4 Hiệu lực đăng ký quốc tế:

 • Thỏa ước Madrid: Nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ trong vòng 12 tháng nếu không bị nước chỉ định từ chối.
 • Nghị định thư Madrid: Nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ trong vòng 18 tháng nếu không bị nước chỉ định từ chối.

5.5 Từ chối bảo hộ:

 • Thỏa ước Madrid: Nhãn hiệu bị từ chối ở một nước thành viên, đăng ký quốc tế vẫn có hiệu lực bảo hộ như đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia.
 • Nghị định thư Madrid: Nhãn hiệu bị từ chối bởi quốc gia chỉ định, có thể chuyển sang hình thức đăng ký quốc gia giữ nguyên ngày nộp đơn gốc.

Lựa chọn Thỏa ước Madrid hay Nghị định thư Madrid:

 • Nghị định thư Madrid: Ưu tiên lựa chọn do tính linh hoạt và hiệu quả.
 • Thỏa ước Madrid: Áp dụng cho trường hợp đặc biệt (nhãn hiệu đã được cấp Văn bằng bảo hộ tại nước sở tại).

6. Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam cần đáp ứng những gì?

Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam cần đáp ứng những gì?
Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam cần đáp ứng những gì?

Để đăng ký quốc tế nhãn hiệu gốc Việt Nam, cần tuân thủ các điều kiện sau:

 • Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ có thể chỉ định quốc gia muốn bảo hộ là thành viên Thoả ước Madrid và phải sử dụng tiếng Pháp.
 • Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải chỉ định ít nhất một quốc gia là thành viên Nghị định thư Madrid, và có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
 • Người nộp đơn phải sử dụng mẫu 06-ĐKQT của Cục Sở hữu trí tuệ và ghi rõ các thông tin về các quốc gia là thành viên Thoả ước Madrid và quốc gia chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid mà họ muốn đăng ký.
 • Người nộp đơn phải thanh toán các phí, lệ phí cho Văn phòng quốc tế và cho Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Cần đảm bảo các thông tin trong đơn đăng ký nhãn hiệu là chính xác và phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở.
 • Mọi giao dịch liên quan đến đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được thực hiện qua Cục Sở hữu trí tuệ và tuân theo quy định của điều ước quốc tế.

AZTAX đã cung cấp những thông tin hữu ích về điều kiện đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid. Nếu quý khách đang tìm kiếm giải pháp bảo hộ thương hiệu toàn cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tối ưu.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post