Thủ tục, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

Thủ tục, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

Đăng ký nhãn hiệu tập thể ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế của các tổ chức, hợp tác xã trên thị trường. Hiểu được sự quan tâm của nhiều người, bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về thủ tục và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể.

1. Nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu tập thể là gì?
Nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu tập thể được định nghĩa tại khoản 17 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ 2009) như sau:

“Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên trong tổ chức sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không thuộc tổ chức đó.”

Vai trò:

 • Phân biệt nguồn gốc: Giúp người tiêu dùng phân biệt sản phẩm/dịch vụ của các thành viên trong tổ chức với sản phẩm/dịch vụ của các tổ chức khác.
 • Cam kết chất lượng: Đảm bảo sản phẩm/dịch vụ của các thành viên tuân thủ tiêu chuẩn chung của tổ chức.
 • Xây dựng thương hiệu chung: Tăng cường uy tín và sức cạnh tranh cho các thành viên trên thị trường.

2. Phân biệt nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thông thường

Phân biệt nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thông thường
Phân biệt nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thông thường

Các điểm tương đồng:

 • Đều được sử dụng để phân biệt các sản phẩm và dịch vụ.
 • Thời hạn bảo hộ có thể là 10 năm hoặc không giới hạn.

Các điểm khác biệt:

Nhãn hiệu tập thể Nhãn hiệu thông thường
Chức năng Dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó Dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau
Chủ thể sở hữu Cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh Tổ chức được thành lập hợp pháp
Chủ thể có quyền sử dụng Chủ sở hữu;

Tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu cho phép

Thành viên của tổ chức;

Bản thân của tổ chức

Quy chế sử dụng nhãn hiệu Các cá nhân hoặc tổ chức thành viên;

Tổ chức tập thể.

Chú ý: Nhãn hiệu tập thể không được chuyển nhượng quyền sử dụng cho các cá nhân hoặc tổ chức không phải là thành viên của tổ chức tập thể (Điều 142 Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005).

Không yêu cầu

3. Điều kiện đăng ký nhãn hiệu tập thể

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu tập thể
Điều kiện đăng ký nhãn hiệu tập thể

Luật Sở hữu Trí tuệ (SHTT) 2005 quy định những tiêu chí chung cho việc bảo hộ nhãn hiệu, bao gồm:

 • Dấu hiệu nhận diện:
  • Nhãn hiệu cần thể hiện được dưới dạng chữ viết, hình ảnh, hình vẽ, hình ba chiều hoặc kết hợp các yếu tố này.
  • Màu sắc có thể được sử dụng để tăng tính nhận diện.
 • Khả năng phân biệt: Nhãn hiệu giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu với các đối thủ cạnh tranh.

Để được bảo hộ, nhãn hiệu tập thể cần đáp ứng thêm các yêu cầu sau:

 • Hình thức: tương tự như điều kiện chung.
 • Khả năng phân biệt: giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức sở hữu với các tổ chức, cá nhân không thuộc tổ chức đó. (Xem chi tiết tại Điều 74 Luật SHTT 2005).

4. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể

4.1 Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

Để hoàn thành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Mẫu nhãn hiệu:
  • Kích thước lớn hơn 3cm x 3cm và nhỏ hơn 8cm x 8cm.
  • Thể hiện rõ ràng, chính xác hình ảnh và nội dung của nhãn hiệu.
 • Danh mục hàng hóa/dịch vụ:
  • Liệt kê cụ thể các sản phẩm/dịch vụ mà bạn muốn sử dụng nhãn hiệu.
  • Sử dụng mã số HS (Harmonized System) để phân loại hàng hóa.
 • Tờ khai đăng ký:
  • Cung cấp thông tin về chủ sở hữu, nhãn hiệu và danh mục hàng hóa/dịch vụ.
  • Có thể ủy quyền cho Công ty Luật Việt An thực hiện thủ tục đăng ký.
 • Giấy ủy quyền:
  • Xác định người đại diện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
  • Cần có chữ ký và xác nhận của chủ sở hữu.
 • Chứng từ nộp lệ phí: Thanh toán lệ phí đăng ký theo quy định của pháp luật.
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể:
  • Quy định cụ thể về các điều khoản sử dụng nhãn hiệu.
  • Bao gồm:
   • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức sở hữu.
   • Tiêu chuẩn để trở thành thành viên.
   • Danh sách các tổ chức/cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu.
   • Điều kiện sử dụng nhãn hiệu.
   • Biện pháp xử lý vi phạm quy chế.
 • Bản thuyết minh (nếu có):
  • Mô tả tính chất, chất lượng đặc trưng của sản phẩm mang nhãn hiệu.
  • Áp dụng cho nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm đặc thù hoặc nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý.
 • Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu có): Xác định khu vực địa lý cho nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý.

4.2 Quy trình đăng ký nhãn hiệu tập thể

Quá trình đăng ký nhãn hiệu tập thể bao gồm các giai đoạn sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký: Đây bao gồm việc xác định kích thước của mẫu nhãn hiệu, danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ cần đăng ký, và việc điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Trong trường hợp cần thiết, đại diện pháp lý của tổ chức sẽ ký vào tờ khai.
 • Ủy quyền cho đại diện: Để tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn cần phải ủy quyền cho đại diện pháp lý của tổ chức.
 • Thanh toán lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

4.3 Thời gian thực hiện đăng ký nhãn hiệu tập thể

Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT) sẽ thực hiện các bước sau:

 • Thẩm định hình thức (trong vòng 1 tháng):
  • Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.
  • Xem xét mẫu nhãn hiệu, chủ sở hữu, quyền nộp đơn, phân nhóm và các điều kiện khác.
 • Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ (trong vòng 2 tháng): Nếu đơn đăng ký đáp ứng điều kiện, Cục SHTT sẽ thông báo chấp nhận và công bố đơn.
 • Thẩm định nội dung (trong vòng 9 tháng): Xem xét các điều kiện đăng ký và quyết định việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
 • Cấp văn bằng (trong vòng 2-3 tháng): Sau khi nộp lệ phí cấp văn bằng, chủ sở hữu sẽ nhận được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Thời hạn bảo hộ:

 • Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn.
 • Có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

5. Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tập thể của AZTAX

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tập thể của AZTAX
Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tập thể của AZTAX

AZTAX cung cấp các dịch vụ tư vấn về nhãn hiệu gồm:

 • Tư vấn về quy trình và điều kiện pháp lý liên quan đến đăng ký nhãn hiệu.
 • Đánh giá tính khả thi của việc đăng ký nhãn hiệu và tra cứu sơ bộ về khả năng đăng ký.
 • Hỗ trợ về quyền ưu tiên và ngày ưu tiên khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Tra cứu thông tin chính thức về nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ (CSHTT) với chi phí riêng biệt.
 • Đại diện hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và nộp hồ sơ.
 • Theo dõi tiến trình xét nghiệm đơn tại CSHTT.
 • Đại diện cho khách hàng trong quá trình xác định quyền và trao đổi với CSHTT về việc đăng ký nhãn hiệu.
 • Cung cấp thông tin và tương tác với khách hàng trong quá trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Hiện tại, AZTAX đang cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu tập thể cũng như đăng ký nhãn hiệu nói chung. Quý khách hàng có nhu cầu về vấn đề này có thể liên hệ theo số Hotline: 0932.383.089 để nhận được sự hỗ trợ miễn phí từ AZTAX nhé!

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)