Đại Lý thuế có được làm dịch vụ kế toán không?

đại lý thuế có được làm dịch vụ kế toán- az

Một đại lý thuế có thể được làm dịch vụ kế toán cho những doanh nghiệp siêu nhỏ và có thể mở rộng dịch vụ kế toán của mình. Trong môi trường kinh doanh phức tạp ngày nay, việc cung cấp cả dịch vụ kế toán thuế có thể mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Tuy nhiên để có thể hiểu rõ sâu hơn về vấn đề này sau đây AZTAX sẽ giải thích rõ hơn ngay sau sau đây.

1. Điều kiện để thành lập Đại Lý Thuế là gì?

Điều kiện để thành lập Đại Lý Thuế là gì?
Điều kiện để thành lập Đại Lý Thuế là gì?

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 10/2021/TT-BTC, cá nhân và tổ chức muốn hoạt động đại lý thuế phải có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (giấy phép đại lý thuế).

Điều kiện để được cấp giấy phép đại lý thuế bao gồm:

 • Doanh nghiệp xin cấp giấy phép phải được thành lập hợp pháp và đăng ký mã ngành nghề đại lý thuế.
 • Có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế (chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế) làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp.
 • Có ít nhất 1 nhân viên có chứng chỉ kế toán viên (CPA – chứng chỉ hành nghề kế toán) làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao

Với các điều kiện trên, việc đáp ứng đủ yêu cầu sẽ giúp cá nhân hoặc tổ chức được cấp giấy phép đại lý thuế, từ đó có thể hoạt động trong lĩnh vực này một cách hợp pháp và chuyên nghiệp.

2. Đại lý thuế có được làm dịch vụ kế toán không?

Đại lý thuế có được làm dịch vụ kế toán?
Đại lý thuế có được làm dịch vụ kế toán?

Các Đại Lý Thuế có thể cung cấp các dịch vụ kế toán thuế cho mọi doanh nghiệp và cá nhân.

Đặc biệt, kể từ ngày 01/07/2020, các Đại Lý Thuế được quyền cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Điều này mở ra một cơ hội mới cho Đại Lý Thuế để mở rộng phạm vi dịch vụ và phục vụ khách hàng một cách toàn diện hơn. Bằng cách cung cấp cả dịch vụ kế toán thuế, họ có thể trở thành một điểm liên lạc duy nhất cho nhu cầu tài chính và thuế của các doanh nghiệp.

Việc mở rộng phạm vi dịch vụ cũng mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, giúp họ tiết kiệm thời gian và nỗ lực khi làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất thay vì phải tìm kiếm và hợp tác với nhiều đối tác khác nhau.

Tuy nhiên, để cung cấp dịch vụ kế toán, các Đại Lý Thuế cần tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp lý liên quan, bao gồm việc có đủ nhân sự có chứng chỉ hành nghề kế toán và tuân thủ các quy định về kế toán và báo cáo tài chính. Điều này giúp đảm bảo chất lượng và tính chuyên nghiệp của dịch vụ được cung cấp.

3. Quyền và trách nhiệm của Đại Lý Thuế là gì?

Quyền và trách nhiệm của Đại Lý Thuế là gì?
Quyền và trách nhiệm của Đại Lý Thuế là gì?

Quyền của đại lý thuế khi thực hiện hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế được quy định như sau:

Thực hiện các thủ tục về thuế: Được phép thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan thuế.

Yêu cầu thông tin cần thiết: Được quyền yêu cầu tổ chức và cá nhân nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký kết.

Thực hiện quyền của người nộp thuế: Được phép thực hiện các quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.

Hỗ trợ từ cơ quan thuế đại lý thuế được hỗ trợ từ cơ quan thuế các cấp như sau:

 • Cung cấp, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm thực hiện thủ tục thuế điện tử, giúp đơn giản hóa và tối ưu hóa quá trình thực hiện thủ tục về thuế.
 • Được mời tham dự các lớp đào tạo, tập huấn về các nội dung và quy định về chính sách thuế, thủ tục về thuế được tổ chức bởi cơ quan thuế, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực thuế.

Trách nhiệm của đại lý thuế hiện nay

Ký hợp đồng với người nộp thuế:

 • Đại Lý Thuế chỉ được ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế sau khi đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh.
 • Hợp đồng phải được lập bằng văn bản, ghi rõ phạm vi công việc, thời hạn, và trách nhiệm của các bên, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thực hiện các thủ tục về thuế:

 • Đại Lý Thuế có trách nhiệm khai, ký tên, và đóng dấu trên các tài liệu thuế, đảm bảo tính chính xác và đúng quy định của pháp luật.

Cung cấp tài liệu chính xác:

 • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác các tài liệu, chứng từ khi được yêu cầu bởi cơ quan quản lý thuế để chứng minh tính chính xác của việc khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, và các yêu cầu khác.

Tuân thủ pháp luật và không thông đồng gian lận thuế:

 • Không được thông đồng hoặc thực hiện hành vi gian lận thuế. Trường hợp vi phạm, Đại Lý Thuế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường cho người nộp thuế.

Bảo vệ thông tin riêng tư của khách hàng:

 • Cần giữ bí mật thông tin của khách hàng và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh khi cơ quan thuế yêu cầu.

Báo cáo với cơ quan thuế:

 • Phải báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh khi được yêu cầu bởi cơ quan thuế, cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động quản lý thuế.

Tuân thủ nghiêm ngặt các trách nhiệm trên là cách Đại Lý Thuế có thể đảm bảo tính chuyên nghiệp và uy tín trong ngành, đồng thời bảo vệ lợi ích của khách hàng và tuân thủ pháp luật.

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Đại Lý Thuế

Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ Đại Lý Thuế
Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ Đại Lý Thuế

Giảm Chi Phí và Tiết Kiệm Thời Gian:

 • Sử dụng dịch vụ của Đại Lý Thuế với trình độ chuyên môn cao giúp doanh nghiệp giảm chi phí thuê nhân viên và tập trung vào sản phẩm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp sẽ hưởng lợi lớn từ việc sử dụng dịch vụ của Đại Lý Thuế, điều này phản ánh xu hướng phát triển bền vững trên thế giới, được chính phủ Việt Nam ủng hộ để giảm thiểu thủ tục hành chính và chi phí.

Cập Nhật Chính Sách Thuế:

 • Đại Lý Thuế liên tục cập nhật các thay đổi về chính sách thuế và các quy định pháp luật khác liên quan đến thuế, kế toán, bảo hiểm.
 • Doanh nghiệp sẽ nhận được dịch vụ đáng tin cậy, chính xác và kịp thời mà không cần phải nghiên cứu về hệ thống chính sách thuế phức tạp và thường xuyên thay đổi.

Đảm Bảo Quyền Lợi và Nghĩa Vụ của Doanh Nghiệp:

 • Đại Lý Thuế đảm bảo thực hiện và thực thi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Việc ủy quyền cho Đại Lý Thuế đảm bảo môi trường pháp lý và uy tín, giúp doanh nghiệp không lo lắng về các khoản phạt do việc kê khai sai hoặc chậm nộp.

Phân Tích và Tư Vấn Phương Án Tối Ưu:

 • Đại Lý Thuế sẽ luôn phân tích, tính toán, và tư vấn các phương án để đạt được lợi ích tối đa cho khách hàng.
 • Trong trường hợp có sai sót do lỗi của Đại Lý Thuế, họ sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp.

Thúc Đẩy Kinh Doanh:

 • Ban giám đốc của Đại Lý Thuế thường có mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng và loại hình doanh nghiệp khác nhau, điều này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh doanh.

Đại lý thuế có được làm dịch vụ kế toán? Qua nội dung trên ta có thể hiểu rằng theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan, đại lý thuế được phép thực hiện dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp. Nếu như vẫn đang còn những thắc mắc về nội dung trên bạn có thể liên hệ đến công ty AZTAX để đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm được giải đáp.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon