Mẫu công văn xin quyết toán thuế mới nhất

Mẫu công văn xin quyết toán thuế dành cho doanh nghiệp mới nhất

AZTAX xin gửi đến bạn đọc mẫu công văn xin quyết toán thuế chuẩn theo Cơ quan bảo hiểm. Chủ động lựa chọn xin quyết toán thuế giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong thời gian cũng như sắp xếp sổ sách chuẩn hơn. Để xem chi tiết mẫu và tải mẫu về, hãy theo dõi nội dung dưới đây.

mẫu công văn xin quyết toán thuế giải thể
Mẫu công văn xin quyết toán thuế

1. Mẫu công văn xin quyết toán thuế cho doanh nghiệp

CÔNG TY ………………….                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/2016/CV-CT                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                     ——————–

                                       ………………., ngày………..tháng………..năm………..

CÔNG VĂN

V/v: xin được quyết toán thuế

Kính gửi: Chi cục thuế quận….., thành phố……

 • Tên công ty: ……….
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày …/…/…….. cấp thay đổi lần thứ … ngày …/…/…………
 • Mã số thuế:……………………………
 • Địa chỉ trụ sở chính:…………………..

Công ty Chúng tôi xin kính trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

Công ty Chúng tôi được thành lập từ năm ….. và là đơn vị do Chi cục thuế quận …………. quản lý. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Chúng tôi chưa thực hiện quyết toán thuế lần nào. Nay bằng văn bản này, Chúng tôi kính đề nghị quý Cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty Chúng tôi được quyết toán thuế tại địa chỉ trụ sở đơn vị:.…………

 • Niên độ quyết toán từ năm……..đến…….
 • Nội dung xin được quyết toán: ……………………………………………………………………(Thuế GTGT, Thuế TNDN)
 • Thời gian xin được quyết toán:..………..

Công ty ……………………………………mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ của quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

 • Như trên;                                                                                                CÔNG TY……………………
 • Lưu CT

2. Tại sao phải xin quyết toán thuế?

Quyết toán thuế là quá trình kiểm tra tổng thể, xác nhận tính chính xác và hợp lệ của các số liệu liên quan đến các khoản thuế mà tổ chức hoặc doanh nghiệp cần thực hiện. Cụ thể, quyết toán thuế giúp xác định các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp, đó là những khoản thuế cơ bản mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải chấp hành.

Quyết toán thuế không chỉ giúp doanh nghiệp xác định nghĩa vụ tài chính của mình mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định thuế. Thường được thực hiện một lần mỗi năm, quyết toán cũng có thể được thực hiện nhanh chóng khi có sự thay đổi đột ngột từ phía cơ quan thuế, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dữ liệu về thuế đã nộp hoặc đang chuẩn bị nộp.

3. Bao lâu doanh nghiệp bị quyết toán thuế bao lâu 1 lần?

quyết toán thuế là hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp thực hiện đều đặn mỗi năm, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật thuế. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp cần phải thực hiện quyết toán thuế mỗi năm. Nếu doanh nghiệp không thực hiện quyết toán đúng hạn, có thể đối mặt với các hậu quả pháp lý và mất quyền lợi.

Tuy nhiên, đối với quy định về việc phạt khi quyết toán thuế quá 05 năm một lần, hiện chưa có quy định cụ thể trong Luật Thuế. Mặc dù vậy, quy định này có thể được cập nhật và điều chỉnh theo từng thời kỳ.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện quyết toán thuế đúng hạn, có khả năng phải chịu mức phạt theo quy định của cơ quan thuế. Để tránh mất quyền lợi và giảm thiểu rủi ro, doanh nghiệp nên tuân thủ các quy định về quyết toán thuế và đảm bảo thời hạn quyết toán hàng năm.

Qua thời hạn quyết toán, doanh nghiệp cũng phải thực hiện quyết toán cho cả những năm trước đó để đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp và trách nhiệm với cơ quan thuế. Điều này giúp duy trì uy tín của doanh nghiệp trong cộng đồng kinh doanh và tránh gặp phải những vấn đề phức tạp liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Cụ thể là ngày 31/3/2023;
 • Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể được gia hạn ngày nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian doanh nghiệp được gia hạn thêm tối đa là 60 ngày. Để gia hạn thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải làm đơn đề nghị gia hạn trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Hồ sơ cần chuẩn bị khi doanh nghiệp quyết toán thuế

Để đảm bảo quyết toán thuế diễn ra thuận lợi, AZTAX hướng dẫn hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

1. Hồ Sơ Pháp Lý của Doanh Nghiệp:

 • Đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư (nếu có).
 • Chứng minh thư, hộ chiếu người đại diện pháp luật.
 • Điều lệ công ty.
 • Quy chế tài chính, quy chế lương thưởng của công ty.
 • Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế.
 • Kết quả đăng ký tài khoản ngân hàng.

2. Hồ Sơ Khai Thuế:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng.
 • Tờ khai thuế vãng lai, thuế nhà thầu…
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào bán ra.
 • Thông báo phát hành hóa đơn, Hợp đồng đặt in hóa đơn.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Báo cáo tài chính.
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

3. Hồ Sơ Lương, Thưởng, Phép:

 • Hồ sơ của người lao động.
 • Hợp đồng lao động.
 • Các quyết định bổ nhiệm, quyết định tăng lương,…
 • Bảng chấm công.
 • Bảng thanh toán tiền lương.
 • Đăng ký giảm trừ gia cảnh.
 • Bảng cam kết 02/CK-TNCN nếu có.
 • Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN.
 • Bảng đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động.
 • Bảng thông báo bảo hiểm và chứng từ nộp tiền bảo hiểm.

4. Hồ Sơ Công Nợ:

 • Hợp đồng kinh tế đầu vào, đầu ra.
 • Phụ lục hợp đồng kinh tế.
 • Biên bản đối chiếu công nợ.

5. Hồ Sơ Vay Nợ:

 • Hợp đồng vay.
 • Chứng từ thanh toán nợ gốc, lãi vay.

6. Hồ Sơ Kế Toán:

 • Hóa đơn mua vào, bán ra.
 • Tờ khai hải quan, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
 • Phiếu thu, Phiếu chi.
 • Phiếu nhập kho.
 • Phiếu xuất kho.
 • Phiếu kế toán khác.
 • Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn 01/TNDN.
 • Sổ phụ tài khoản ngân hàng.

7. Hồ Sơ Sổ Sách Kế Toán:

 • Sổ nhật ký chung.
 • Sổ quỹ tiền mặt.
 • Sổ nhật ký mua hàng.
 • Sổ nhật ký bán hàng.
 • Sổ cái tài khoản: Tất cả các tài khoản phát sinh.
 • Sổ chi tiết tài khoản.
 • Sổ quỹ tiền mặt.
 • Sổ tiền gửi ngân hàng (Chi tiết từng ngân hàng).
 • Bảng trích khấu hao tài sản cố định.
 • Bảng phân bổ CCDC; chi phí trả trước.
 • Bảng định mức nguyên vật liệu.
 • Bảng dự toán quyết toán công trình.
 • Bảng chi tiết nhập xuất tồn hàng hóa.
 • Sổ tổng hợp, chi tiết công nợ phải thu.
 • Sổ tổng hợp, chi tiết công nợ phải trả.
 • Sổ chi tiết tiền vay.

5. Các chú ý khi doanh nghiệp tiến hành quyết toán thuế

Khi tiến hành quyết toán thuế doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

Đối với Thuế Thu Nhập Cá Nhân của Người Lao Động:

 • Hồ sơ của người lao động bao gồm sơ yếu lý lịch, chứng minh thư, hợp đồng lao động, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, bảng lương hàng tháng, bằng chứng chứng minh về việc trả thu nhập, bảng C12 từ cơ quan bảo hiểm, và thỏa ước lao động tập thể.
 • Doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các khoản chi trả cho người lao động để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Đối với Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp:

 • Chính Sách và Quy Định:
  • Kiểm tra hợp đồng bán hàng, phụ lục hợp đồng, và chương trình bán hàng để đảm bảo tuân thủ điều khoản.
  • Xác nhận rằng các hồ sơ đi kèm với hợp đồng bán hàng đầy đủ chứng từ theo quy định.
  • Đảm bảo thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng tuân theo quy định pháp luật, ví dụ như xuất hóa đơn khi công trình xây dựng hoàn thành và nghiệm thu.
 • Mặt Số Liệu:
  • Kiểm tra tính chính xác và phù hợp của số liệu doanh thu và chi phí.
  • Đối chiếu chi tiết doanh thu và chi phí để tránh ghi nhận thiếu doanh thu hoặc khống chi phí.
  • Xác nhận rằng thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng tuân theo quy định.
 • Hóa Đơn Đầu Vào:
  • Chứng minh rõ các hóa đơn đầu vào của những doanh nghiệp đã bỏ trốn hoặc ngừng hoạt động.
  • Bảo đảm có đầy đủ giấy tờ chứng minh hoạt động mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp.

Điều này giúp doanh nghiệp tránh được việc bị kiểm tra và phạt từ cơ quan thuế, đồng thời duy trì sự minh bạch và uy tín trong quá trình quyết toán thuế.

Trên đây là nội dung mẫu công văn xin quyết toán thuế. Ngoài ra, AZTAX hiện đang cung cấp các dịch vụ làm báo cáo thuế uy tín, nhanh chóng, cam kết mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn các vấn đề về thuế, liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất HOTLINE : 0932 383 089 hoặc EMAIL : cs@aztax.com.vn

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói AZTAX

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon