Mẫu công văn xin mở mã số thuế: Mẫu số 25/ĐK-TCT [2024]

Mẫu công văn xin khôi phục mã số thuế dành cho doanh nghiệp

Công văn xin khôi phục mã số thuế Mẫu số 25/ĐK-TCT được sử dụng khi người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế,… ở tình trạng Cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng Cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp….Để giúp doanh nghiệp xin cấp lại mã số thuế và đi vào hoạt động bình thường, AZTAX gửi đến bạn mẫu 25 đề nghị khôi phục mã số thuế chuẩn nhất hiện nay.

Mẫu công văn xin khôi phục mã số thuế [Mẫu số 25/ĐK-TCT]
Mẫu công văn xin khôi phục mã số thuế [Mẫu số 25/ĐK-TCT]

1. Mã số thuế là gì?

Mã Số Thuế (MST) Cá Nhân là một mã số duy nhất được cấp bởi cơ quan Thuế cho mỗi cá nhân có thu nhập phải nộp thuế. MST cá nhân đóng vai trò quan trọng và có những ứng dụng cụ thể trong quá trình quản lý thuế cá nhân. Dưới đây là một số mục đích chính của MST cá nhân:

 • Quản Lý và Kiểm Tra Thuế: Giúp cơ quan thuế quản lý, kiểm tra và thống kê thông tin về việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế của mỗi cá nhân. MST cá nhân là công cụ quan trọng để theo dõi hoạt động tài chính cá nhân từ phía cơ quan thuế.
 • Quản Lý Thuế Cá Nhân: Cho phép cá nhân theo dõi, kiểm tra và quyết toán thuế của mình một cách hiệu quả. MST cá nhân là thông tin định danh quan trọng trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế cá nhân.
 • Ứng Dụng Các Chính Sách Thuế: Hỗ trợ cá nhân trong việc được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc. MST cá nhân còn đóng vai trò quan trọng trong việc áp dụng chính sách thuế như giảm thuế 10% thay vì 20% đối với các khoản thu nhập vãng lai. Ngoài ra, MST cũng được sử dụng để xác định việc giảm thuế đối với các trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh hiểm nghèo.

2. Mẫu công văn xin khôi phục mã số thuế [Mẫu số 25/ĐK-TCT]

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/đk-tct là một đơn đề nghị hoặc đề xuất được gửi đến cơ quan thuế nhằm yêu cầu quá trình khôi phục hoặc cấp lại mã số thuế cho tổ chức hoặc cá nhân. Mẫu đề nghị khôi phục mã số thuế bị đóng mới nhất được quy định chi tiết theo Thông tư 105/2020/TT-BTC, cụ thể mẫu thông báo đề nghị khôi phục mã số thuế như sau:

(Mẫu đơn xin mở mã số thuế số: 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ngày …….tháng ………năm…………..

CÔNG TY …………………………………………………………….

Số: ………..VB/AV………………………………………………………………

Công Văn Xin Khôi Phục Mã Số Thuế

(V/v: Xin khôi phục mã số thuế)

Kính gửi: Chi Cục Thuế……………..

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………………………………………………

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):……………………………………………………………………………………………………

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nay công ty làm công văn mở mã số thuế này kính đề nghị Chi cục thuế Quận……. tạo điều kiện cho Công ty chúng tôi được khôi phục lại mã số thuế để doanh nghiệp hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất.

Hồ sơ đính kèm: Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao).

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này.

Ghi chú:……………………………………………

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

3. Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế

Bên cạnh việc mở một doanh nghiệp và điều hành hoạt động kinh doanh, việc duy trì và bảo toàn mã số thuế là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo tính hợp lệ và liên tục của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đôi khi có thể xảy ra những tình huống không mong muốn khi mã số thuế bị khóa hoặc thu hồi, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp cần phải đưa ra lời giải thích và lý do thuyết phục khi đề nghị khôi phục mã số thuế. Dưới đây là một số lý do đề nghị khôi phục mã số thuế có thể gặp phải và cần đề nghị khôi phục mã số thuế:

 • Mất mã số thuế ban đầu: Trường hợp mã số thuế ban đầu bị mất hoặc thất lạc, việc đề nghị khôi phục là cần thiết để tiếp tục hoạt động kinh doanh hợp pháp.
 • Thông tin bị sai sót: Khi thông tin liên quan đến mã số thuế có sai sót, như tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, cần phải khôi phục để đảm bảo tính chính xác và tránh phát sinh vấn đề pháp lý.
 • Sửa đổi loại hình doanh nghiệp: Khi doanh nghiệp thay đổi loại hình hoặc cần thực hiện sửa đổi về quy mô, vốn, cần phải khôi phục mã số thuế mới phù hợp với trạng thái mới của doanh nghiệp.
 • Cần bổ sung thông tin mới: Khi có thông tin mới cần bổ sung, như thêm ngành nghề kinh doanh mới, mở rộng quy mô hoạt động, cần phải khôi phục mã số thuế để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.
 • Thay đổi thông tin cá nhân đại diện: Khi có thay đổi về người đại diện pháp lý của doanh nghiệp, như người đứng tên, cần phải yêu cầu khôi phục mã số thuế để cập nhật thông tin đúng đắn trong hệ thống quản lý thuế.
 • Doanh nghiệp sẽ bị khóa mã số thuế khi cơ quan thuế thông báo “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” trong các tình huống sau:
  • Không treo bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở chính. Khi cán bộ thuế kiểm tra mà không thấy bảng hiệu hoặc không thấy doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nào tại địa chỉ đã đăng ký;
  • Doanh nghiệp không nộp tờ khai thuế trong 1 kỳ hoặc nhiều kỳ liên tiếp;
  • Quá thời hạn mà doanh nghiệp không nộp tiền thuế phát sinh (lệ phí môn bài, thuế TNDN…);
  • Cơ quan thuế quản lý đã gửi thông báo tới doanh nghiệp quá 3 lần về 1 trong các vấn đề trên mà doanh nghiệp không phản hồi.
 • Doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh khi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau:
  • Thông tin kê khai trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp là giả mạo;
  • Không gửi báo cáo theo thời hạn yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh;
  • Doanh nghiệp được thành lập bởi những đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp;
  • Ngừng hoạt động trên 1 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
 • Trong trường hợp giải thể, sáp nhập hoặc chia tách doanh nghiệp, việc đóng mã số thuế phụ thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp:
  • Tổ chức lại doanh nghiệp: Mã số thuế của công ty sẽ bị đóng khi chủ doanh nghiệp tiến hành sáp nhập công ty vào một công ty khác hoặc chia tách công ty thành các công ty nhỏ khác nhau;
  • Giải thể doanh nghiệp: Mã số thuế công ty sẽ bị đóng khi công ty làm hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế và gửi tới cơ quan thuế quản lý.

Những lý do trên đều là những trường hợp phổ biến mà doanh nghiệp hoặc tổ chức cần trong mẫu 25 khôi phục mã số thuế để đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi và tuân thủ đúng quy định của pháp luật thuế.

4. Thủ tục khôi phục Mã Số Thuế năm 2023

4.1. Đối với hồ sơ của người nộp thuế

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thuế thực hiện:

 • Lập Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu số 19/TB-ĐKT và Thông báo mã số thuế mẫu số 37/TB-ĐKT (nếu có) gửi người nộp thuế và đơn vị phụ thuộc.
 • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế nếu đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế.
 • Cập nhật trạng thái mã số thuế trên Hệ thống đăng ký thuế ngay trong ngày làm việc.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan thuế thực hiện:

 • Lập danh sách hồ sơ khai thuế còn thiếu và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
 • Xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đăng ký và lập Biên bản xác minh theo mẫu số 15/BB-BKD.
 • Công khai thông báo khôi phục mã số thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế hoàn thành các nghĩa vụ và nộp đủ số tiền thuế còn nợ, cơ quan thuế thực hiện:

 • Lập Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu số 19/TB-ĐKT và Thông báo mã số thuế mẫu số 37/TB-ĐKT (nếu có) gửi người nộp thuế và đơn vị phụ thuộc.
 • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế nếu đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế.
 • Cập nhật trạng thái mã số thuế trên Hệ thống đăng ký thuế ngay trong ngày làm việc.

Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không thuộc trường hợp được khôi phục, cơ quan thuế ban hành Thông báo không khôi phục mã số thuế mẫu số 38/TB-ĐKT gửi người nộp thuế.

4.2. Đối với trường hợp khôi phục mã số thuế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Trong trường hợp cơ quan thuế nhận được Quyết định của Tòa án hủy bỏ Quyết định tuyên bố cá nhân đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự, cơ quan thuế sẽ thực hiện khôi phục mã số thuế cho cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án.
 • Khi cơ quan thuế nhận được thông báo giao dịch khôi phục tình trạng pháp lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh từ cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan đăng ký hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế ngay trong ngày nhận được giao dịch.

Như vậy AZTAX đã điểm qua một số nội dung chính liên quan đến công văn xin khôi phục mã số thuế. Hy vọng với những nội fung trên giúp cách bạn hình dung được về mẫu công văn khôi phục mã số thuế là gì. Nếu bạn đang có thắc mắc về công văn đề nghị mở lại mã số thuế hay vấn đề khác cần được tư vấn và giải đáp, hãy gọi ngay cho AZTAX qua HOTLINE 0932 383 089 để được hỗ trợ kịp thời những vấn đề liên quan đến công văn đề nghị khôi phục mã số thuế và những vấn đề liên quan khác nhé. AZTAX tự hào là đơn vị hàng đầu về dịch vụ kế toán thuế tpHCM

4/5 - (4 bình chọn)
4/5 - (4 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon