Công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn xác thực hoạt động mua bán

công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn

Công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn được dùng để phục vụ cho việc xác minh các hoá đơn là thật mua từ doanh nghiệp bán hàng đã bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh. Nhưng liệu doanh nghiệp bạn đã biết rõ nội dung công văn này bao gồm những gì? Dưới đây AZTAX xin thông tin chi tiết đến bạn mẫu công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn giúp xác thực các hoạt động mua bán trong kinh doanh. Để xem nội dung chi tiết và tải mẫu công văn, hãy theo dõi nội dung sau đây.

Nội dung mẫu công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn

công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn
Mẫu công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn

Tải mẫu công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn TẠI ĐÂY

CÔNG TY……….. …………………………………………………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……../CV-……..………………………………………………………….…. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………………………………………………………………………………..——————–

………………………………………………………….………..…………………, ngày……….tháng……….năm……..

CÔNG VĂN

V/v giải trình hồ sơ phục vụ xác minh hoạt động mua bán thực

 • Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Căn cứ luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Kính gửi: Chi cục thuế/Cục thuế………………..

Doanh nghiệp chúng tôi là: Công ty/ Đại lý thuế ……………………………

Mã số thuế: …………………………….

Địa chỉ trụ sở tại: ………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: …………………….

Lĩnh vực hoạt động chính: …………………

Lập Công Văn này để giải trình về hoạt động giao dịch phát sinh với Công ty …………………., mã số thuế: ……………… (đã được Cơ quan thuế xác minh bỏ trốn từ ngày …….), cụ thể:

Vào ngày ……………, công ty chúng tôi có phát sinh giao dịch mua bán/sử dụng dịch vụ với Công ty …………………:

 • Hợp đồng mua bán (hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ) số: ……………………
 • Biên bản giao hàng số …… lập ngày……… (trong trường hợp mua bán hàng hóa)
 • Phiếu xuất kho (bên bán) số ……… lập ngày ………(trong trường hợp mua bán hàng hóa)
 • Phiếu nhập kho số ………………..lập ngày ………(trong trường hợp mua bán hàng hóa)
 • Biên bản nghiệm thu dịch vụ (trong trường hợp sử dụng dịch vụ) số……… đã lập ngày………
 • Biên bản thanh lý hợp đồng số ……. Đã Lập ngày …………..
 • Hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) số ……….., ký hiệu: ……….., lập ngày ………….
 • Thanh toán bằng (Tiền mặt/Tiền gửi ngân hàng) theo phiếu chi/Ủy Nhiệm Chi số …… ngày ………..
 • (Trong trường hợp mua hàng về sản xuất) Số hàng hóa trên, chúng tôi đã dùng để sản xuất (trong trường hợp sản xuất) thành sản phẩm và xuất kho, theo phiếu nhập kho sản phẩm (hoặc hồ sơ tương ứng), bán hàng, xuất hóa đơn số ……… ký hiệu…………., kê khai và nộp thuế vào tháng/quý…….
 • (Trong trường hợp mua hàng về bán lại): Số hàng trên chúng tôi đã xuất bán vào ngày ……….. theo hợp đồng (nếu có) số …….., biên bản thanh lý số …….. lập ngày ……… và xuất hóa đơn số ……….ký hiệu………., kê khai và nộp thuế vào tháng/quý ………..
 • (Trong trường hợp sử dụng dịch vụ: ăn uống, vận chuyển…….): Dịch vụ đã hoàn tất cung ứng theo kế hoạch chiêu đãi khách hàng/tổ chức hội thảo/tri ân khách hàng/làm việc với đối tác…, hoặc: khách hàng đã nhận được hàng hóa ngày…

Nay, để phục vụ cho quá trình xác minh hoạt động mua bán thực của doanh nghiệp với công ty ………… là hoạt động mua bán/cung cấp dịch vụ thực và xảy ra trước ngày công ty …………… được xác nhận là bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh, chúng tôi gửi tới quý cơ quan công văn giải trình này và cam kết chịu toàn bộ các trách nhiệm liên quan, tính xác thực về tài liệu cung cấp. Kính mong quý cơ quan tiến hành xác minh đúng quy trình theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi.

Các tài liệu gửi kèm công văn này:

 • Bản sao có chứng thực hợp đồng mua bán số ………..
 • Bản sao có chứng thực biên bản giao hàng/nghiệm thu/thanh lý……….
 • Bản sao có chứng thực phiếu xuất kho/nhập kho/hóa đơn/chứng từ thanh toán

CÔNG TY………………………………………

KẾ TOÁN TRƯỞNG………………………………………………………………             …………    GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)…………………………………………………………  ………….  …………..   (ký, ghi rõ họ tên)

Hi vọng mẫu công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn do AZTAX cung cấp giúp ích cho bạn trong việc xác minh các hoá đơn mua hàng khi doanh nghiệp cung cấp bỏ trốn. Nếu bạn gặp rắc rối với các vấn đề về Kế toán – Thuế, liên hệ ngay chúng tôi qua HOTLINE : 0932 383 089 hoặc EMAIL : cs@aztax.com.vn để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời!

Tải về đầy đủ mẫu công văn TẠI ĐÂY

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)