Mẫu công văn giải trình bị treo tiền BHXH chuẩn nhất

công văn giải trình bị treo tiền BHXH

Công văn giải trình bị treo tiền BHXH được doanh nghiệp dùng gửi lên Cơ quan bảo hiểm nhằm giải trình về việc tiền bảo hiểm bị treo và điều chỉnh mã số đơn vị để hoàn thành việc nộp tiền BHXH. Dưới đây, AZTAX thông tin chi tiết đến bạn mẫu công văn giải trình bị treo tiền BHXH, bạn chỉ cần tải mẫu về, thay đổi thông tin doanh nghiệp và nộp lên Cơ quan bảo hiểm.

Nội dung công văn giải trình bị treo tiền BHXH

công văn giải trình bị treo tiền BHXH
Mẫu công văn giải trình bị treo tiền BHXH

Tải mẫu công văn giải trình bị treo tiền BHXH TẠI ĐÂY

CÔNG TY……………………………..……………………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mã đơn vị……………………………..………………………………..Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………………………….………………………………………————————

……………………………………………………….…..………………………….., ngày……… tháng……….. năm………….


CÔNG VĂN

(V/v: Giải trình bị treo tiền BHXH)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………………………………………………………..

  • Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………………….
  • Mã số quản lý:……………………………………………………………………………………………
  • Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
  • Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Nội dung

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này gửi tới Cơ quan bảo hiểm xã hội.…………………… để giải trình sự việc và xin điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm liên quan.

Do vậy, Công ty chúng tôi kính đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội……………………………chấp thuận cho Công ty chúng tôi được điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị và chuyển số tiền bị treo trên hệ thống vào phần đã nộp tiền BHXH tháng……/…………… của Công ty……………………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn giải trình bị treo tiền BHXH do AZTAX cung cấp hy vọng có thể giúp doanh nghiệp phần nào trong việc giải quyết vấn đề tiền BHXH bị treo. Nếu bạn gặp trục trặc trong các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, liên hệ ngay AZTAX qua HOTLINE : 0932 383 089 hoặc EMAIL : cs@aztax.com.vn để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất!

Tải về đầy đủ mẫu công văn TẠI ĐÂY

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)