Công ty không có kế toán có được không? Nếu không thì sao

Công ty không có kế toán có được không

Một công ty không có kế toán có được không? Trường hợp nào bắt buộc công ty phải có kế toán trưởng? Nếu không có kế toán hoặc người phụ trách công việc kế toán thì sẽ dẫn đến những hậu quả nào? Tất cả những lo ngại này đã được quy định một cách cụ thể trong pháp luật. Tuy nhiên, để giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề này, hãy cùng AZTAX khám phá bài viết dưới đây.

1. Thành lập công ty có cần kế toán hay không?

Thành lập công ty có cần kế toán hay không?
Thành lập công ty có cần kế toán hay không?

Khi thành lập, mỗi công ty cần có một bộ phận kế toán để vận hành và quản lý tài chính công ty một cách hiệu quả. Do đó, nhiều doanh nhân thường băn khoăn liệu họ cần phải thuê kế toán không, bởi vì vai trò của kế toán trong doanh nghiệp là không thể phủ nhận.

Việc thành lập công ty không bắt buộc phải có kế toán ngay từ đầu, nhưng có một số lý do khiến việc thuê một kế toán hoặc sử dụng dịch vụ kế toán là cần thiết và hữu ích. Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên xem xét việc có kế toán cho công ty của mình:

 • Tuân thủ quy định pháp luật về thuế và kế toán của nhà nước. Điều này bao gồm việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, và các nghĩa vụ khác liên quan đến kế toán và tài chính.
 • Quản lý tài chính, theo dõi các giao dịch tài chính, quản lý dòng tiền và lập kế hoạch ngân sách.
 • Kế toán sẽ chuẩn bị các báo cáo tài chính gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Giúp tiết kiệm thời gian và tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.
 • Kế toán không chỉ giúp bạn quản lý sổ sách mà còn cung cấp các lời khuyên tài chính quan trọng, giúp bạn tối ưu hóa chi phí và tăng lợi nhuận.
 • Giảm thiểu rủi ro liên quan đến kế toán và tài chính, chẳng hạn như sai sót trong báo cáo thuế hoặc vi phạm các quy định kế toán.

Trong giai đoạn khởi đầu, nếu ngân sách hạn chế, bạn có thể thuê kế toán bán thời gian hoặc sử dụng dịch vụ kế toán từ các công ty chuyên nghiệp. Khi công ty phát triển và quy mô hoạt động lớn hơn, việc có một đội ngũ kế toán riêng sẽ trở nên cần thiết hơn.

2. Công ty nào bắt buộc phải có kế toán? Có những trường hợp nào không cần thiết phải có kế toán?

Doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán khi thành lập và trường hợp nào bắt buộc phải có
Doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán khi thành lập và trường hợp nào bắt buộc phải có

Theo Điều 20 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP, quy định về vị trí kế toán trưởng và người phụ trách kế toán như sau:

Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2. Phụ trách kế toán:

a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

3. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, thời hạn bổ nhiệm phụ trách kế toán của các đơn vị quy định tại điểm a khoản 2 Điều này là 5 năm sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

4. Khi thay đổi kế toán trưởng, phụ trách kế toán, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán hoặc người quản lý, điều hành đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho các cơ quan nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch biết họ tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về công việc kế toán của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình phụ trách.

5. Bộ Nội vụ hướng dẫn phụ cấp trách nhiệm công việc, thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng và phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Dựa trên các quy định trên, đơn vị phải có kế toán như sau:

 • Các doanh nghiệp mới thành lập có thể bố trí người phụ trách kế toán trong tối đa 12 tháng, sau đó phải bổ nhiệm kế toán trưởng.
 • Các doanh nghiệp, ngoại trừ doanh nghiệp siêu nhỏ, đều phải có kế toán trưởng.
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ, theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể bố trí người phụ trách kế toán thay vì kế toán trưởng.

Như vậy, tất cả các doanh nghiệp đều phải có kế toán.

3. Nên thuê kế toán bên ngoài hay là dùng nhân viên của doanh nghiệp

Nên thuê kế toán bên ngoài hay là dùng nhân viên của doanh nghiệp
Nên thuê kế toán bên ngoài hay là dùng nhân viên của doanh nghiệp

Căn cứ theo khoản 1 Điều 49 Luật Kế toán 2015 ta có như sau:

Điều 49. Tổ chức bộ máy kế toán:

 • Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán.
 • Việc tổ chức bộ máy, bố trí người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán, kế toán trưởng thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, công ty phải có trách nhiệm và lên kế hoạch để thuê kế toán ở bên ngoài cũng cần phải tuân thủ đúng với những quy định của nhà nước

Theo Điều 22 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, việc thuê dịch vụ làm kế toán, kế toán trưởng, và phụ trách kế toán được quy định cụ thể như sau:

 • Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các tổ chức và đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước, cùng với các đơn vị kế toán khác quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định này, được phép thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Các tổ chức đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước cũng có thể thuê dịch vụ này nếu có quyết định từ người đại diện theo pháp luật của đơn vị.
 • Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán khi cử người làm kế toán cho khách hàng phải tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều 51, Điều 56 và Điều 58 Luật Kế toán. Họ không được thuộc các trường hợp bị cấm làm kế toán hoặc cung cấp dịch vụ kế toán theo Điều 19 và Điều 25 của Nghị định này.
 • Người được cử làm dịch vụ kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải tuân thủ quy định tại Điều 56 và 58 Luật Kế toán, Điều 21 của Nghị định này, và không thuộc các trường hợp bị cấm làm kế toán hoặc cung cấp dịch vụ kế toán theo Điều 19 và Điều 25.
 • Người được thuê làm kế toán có quyền và trách nhiệm giống như người làm kế toán theo khoản 2 và khoản 3 Điều 51 Luật Kế toán 2015. Tương tự, người được thuê làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán có quyền và trách nhiệm của kế toán trưởng theo Điều 55 Luật Kế toán 2015.
 •  Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về việc thuê dịch vụ làm kế toán, kế toán trưởng, và phụ trách kế toán.

Dịch vụ kế toán thuê ngoài là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập. Sử dụng dịch vụ này mang lại các lợi ích sau:

 • Giảm thiểu chi phí nhân sự: Thay vì tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, doanh nghiệp chỉ cần chi trả một khoản phí dịch vụ hợp lý cho nhà cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: Đội ngũ kế toán giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao sẽ đảm bảo công việc kế toán được thực hiện chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Dịch vụ kế toán thuê ngoài giúp doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế và kế toán, tránh những sai sót có thể dẫn đến các khoản phạt nặng.

Với những lợi ích trên, việc thuê kế toán dịch vụ là một lựa chọn thông minh và hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và mới thành lập.

Luôn có sự thay đổi thường xuyên nhân sự kế toán, hay các công văn, quy định mới về thuế vì vậy doanh nghiệp nếu không nắm bắt kịp thời sẽ phải tốn nhiều thời gian hoặc nghiêm trọng hơn nữa là bị xử phạt và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Nhìn khách quan thì doanh nghiệp nên thuê dịch vụ kế toán ngoài để tiết kiệm chi phí ban đầu tốt hơn

4. Nếu không bố trí người phụ trách công việc kế toán thì công ty sẽ như thế nào?

Nếu không bố trí người phụ trách công việc kế toán thì doanh nghiệp sẽ như thế nào?
Nếu không bố trí người phụ trách công việc kế toán thì doanh nghiệp sẽ như thế nào?

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, các hành vi vi phạm liên quan đến tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán sẽ bị xử phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi như không tổ chức bộ máy kế toán, không bố trí người làm kế toán hoặc kế toán trưởng, hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán hoặc kế toán trưởng theo quy định.

Mức phạt này áp dụng cho cá nhân vi phạm. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt sẽ gấp 02 lần so với mức phạt đối với cá nhân (theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 102/2021/NĐ-CP).

Do đó, doanh nghiệp bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp có thể bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, hoặc thuê dịch vụ kế toán từ bên ngoài. Nếu không thực hiện, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền theo mức phạt nêu trên.

Như vậy, với câu hỏi công ty không có kế toán có được không? Chúng ta nhận thấy rằng điều này là không thể. Hy vọng những thông tin chia sẻ trên đã giúp quý khách hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề này, hãy liên hệ ngay với công ty AZTAX để được hỗ trợ kịp thời.

Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon