Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay

cach tinh thue thu nhap doanh nghiep

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm bao nhiêu bước? Những quy định của nó như thế nào? là những câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế vô cùng quen thuộc đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên vấn đề này nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi nhắc đến chủ đề này. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp và cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

thue thu nhap doanh nghiep
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thuộc, được áp dụng trực tiếp vào thu nhập của doanh nghiệp và phải chịu thuế. Thuế TNDN bao gồm các khoản thu nhập thu được từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các nguồn thu nhập khác theo quy định của pháp luật. Thuế TNDN được tính trên phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý.

Thuế thu nhập doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong nguồn thu của ngân sách quốc gia, cung cấp vốn để đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, y tế, giao thông và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, thuế TNDN cũng là một công cụ quan trọng để điều chỉnh phân bổ hiệu quả của nguồn lực trong nền kinh tế, thúc đẩy hoặc kiềm chế sự phát triển của một số ngành hoặc loại hàng hóa. Đồng thời, nó cũng giúp điều chỉnh và phân phối lại thu nhập xã hội, giảm bớt khoảng cách giàu nghèo thông qua việc áp dụng các loại thuế tiến (thu nhập cao đóng góp tỷ lệ cao hơn) hoặc các chính sách miễn giảm thuế cho các đối tượng có thu nhập thấp hoặc khó khăn.

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bao gồm các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. Cụ thể, đối tượng này có thể bao gồm:

 • Các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;
 • Các tổ chức như văn phòng luật sư, văn phòng công chứng tư;
 • Các bên tham gia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Các đối tác trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, xí nghiệp liên doanh dầu khí;
 • Công ty điều hành chung, đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế;
 • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
 • Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài nhưng có cơ sở thường trú tại Việt Nam;
 • Các cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh, qua đó tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
dich vu lam bao cao tai chinh
Dịch vụ làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

dac diem cua thue thu nhap doanh nghiep
Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thường có những đặc điểm sau đây:

 • Thuế TNDN là một loại thuế trực thu, nhưng thường không sử dụng thuế suất luỹ tiến mà thay vào đó sử dụng thuế suất phổ thông và một số mức thuế suất khác tùy thuộc vào loại thu nhập và đối tượng đóng thuế.
 • Thuế TNDN áp dụng vào thu nhập của từng tổ chức, pháp nhân kinh doanh và thường được xem như là một loại thuế đánh vào vốn hoặc tư bản, vì vốn của một tổ chức được hình thành từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân sở hữu.
 • Thuế TNDN phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của người nộp thuế, vì bản chất của thuế này là đánh vào lợi nhuận và thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Các quy định về thuế TNDN được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật thuế quốc gia và quốc tế, bao gồm các hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng lặp.

Thuế TNDN đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội, và là một nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Nó cũng là công cụ để khuyến khích và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là khoản thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu nhập khác. Ngoài việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và phân phối thu nhập, TNDN cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thu hút và thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam.

dich vu lam bao cao tai chinh
Dịch vụ làm thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay

cach tinh thue thu nhap doanh nghiep hien nay
Cách tính thuế hu nhập doanh nghiệp hiện nay

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau theo Điều 11 của Văn bản hợp nhất (số 14/VBHN-VPQH) Luật Thuế TNDN, ban hành ngày 15/7/2020. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính dựa trên thu nhập đối với thuế tính thuế, với mức thuế suất áp dụng. Trong trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài, số thuế này sẽ được khấu trừ, nhưng không vượt quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật này.

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế trong kỳ x Thuế suất

3.1 Cách xác định thu nhập tính thuế

Cách xác định thu nhập tính thuế theo Điều 7 của Văn bản hợp nhất (số 14/VBHN-VPQH) Luật Thuế TNDN được mô tả như sau:

 • Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế là tổng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các nguồn thu nhập khác trong kỳ tính thuế, sau khi đã trừ đi các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Thu nhập chịu thuế được tính bằng tổng doanh thu trừ đi các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh cộng với thu nhập khác, bao gồm cả thu nhập nhận được từ nước ngoài.

Công thức tính thu nhập tính thuế được biểu diễn như sau:

Thu nhập tính thuế = (Doanh thu + các khoản thu nhập khác) – (Chi phí sản xuất, kinh doanh + thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước)

Lưu ý: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư và quyền tham gia dự án đầu tư cần được xác định riêng để kê khai nộp thuế. Những lỗ từ các hoạt động này có thể được bù trừ với lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế. Chi tiết và hướng dẫn thi hành sẽ do Chính phủ quy định.

3.2 Cách xác định thuế suất thuế TNDN

Cách xác định thuế suất thuế TNDN theo Điều 10 của Văn bản hợp nhất (số 14/VBHN-VPQH) Luật Thuế TNDN được mô tả như sau:

Thuế suất chung theo quy định của Luật Thuế TNDN, thuế suất chung hiện đang là 20%. Tuy nhiên có một số trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi như sau:

 • 10% đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.
 • 17% đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành kinh tế có lợi ích đặc biệt.
 • 10% đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu phát triển đô thị mới.
 • Thuế suất cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam: Thuế suất cho hoạt động này từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Lưu ý rằng các trường hợp được ưu đãi về thuế suất, thời gian miễn thuế, giảm thuế khác được quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Văn bản hợp nhất (số 14/VBHN-VPQH) Luật Thuế TNDN.

4. Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bước 1: Lập hồ sơ quyết toán thuế

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Báo cáo tài chính năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN), Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN), Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp, Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật).

Bước 2: Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN

 • Nộp tại cơ quan thuế đúng thời hạn.
 • Lưu ý thời hạn nộp hồ sơ trùng với ngày nghỉ sẽ được lùi lại vào ngày làm việc tiếp theo.
 • Có thể lựa chọn một trong các cách nộp thuế: trực tiếp tại cơ quan thuế, qua hệ thống bưu chính, hoặc qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết

 • Công chức thuế tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu, ghi nhận thông tin.
 • Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính, công chức thuế ghi nhận ngày nhận hồ sơ.
 • Đối với hồ sơ nộp qua giao dịch điện tử, cơ quan thuế tiếp nhận thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Lưu ý cách tính thuế và thời gian quyết toán để chủ động tính toán mức thuế và thời gian nộp. Tránh trường hợp nộp thuế muộn gây thiệt hại cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể liên hệ ngay với AZTAX để được kịp thời hỗ trợ.

dich vu lam bao cao tai chinh
Dịch vụ làm thủ tục quyết toán thuế doanh nghiệp

Trên đây là những thông tin chia sẻ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hy vọng phần nào giúp bạn có thể tính thuế thu nhập doanh nghiệp và các bước để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Về phía chúng tôi, công ty AZTAX là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp đã đưa ra gói dịch vụ C&B để giúp do doanh nghiệp dễ dàng trong việc giải quyết các vấn đề kế toán và thủ tục liên quan đến thuế. Nếu bạn quan tâm đến việc đóng thuế hay gặp khó khăn trong cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ dịch vụ tốt nhất.

5/5 - (14 bình chọn)
5/5 - (14 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon