Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online năm 2024

cách hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Cần những lưu ý gì khi hoàn thuế thu nhập cá nhân? Thời điểm cuối năm là khoảng thời gian để quyết toán ngân sách và giải quyết các khoản thuế. Hãy cùng AZTAX tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là quá trình người nộp thuế TNCN nhận lại một phần số tiền thuế đã nộp trong năm quyết toán từ Cơ quan thuế, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

Chuẩn bị trước khi hoàn thuế thu nhập cá nhân

Nắm rõ các quy định để được hoàn thuế TNCN

Để được hoàn thuế TNCN, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế cần nộp.
 • Thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế nhưng cá nhân đã nộp.
 • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Cá nhân có đề nghị hoàn thuế thay vì cơ quan thuế chủ động trả.

Đăng ký tài khoản tại Cổng thông tin Tổng cục Thuế

Để thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân đã nộp, bạn cần có tài khoản tại Cổng thông tin Tổng cục Thuế.

Chuẩn bị đầy đủ chứng từ, hồ sơ hoàn thuế TNCN

Để tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online, bạn cần có đầy đủ các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử từ các công ty trả thu nhập trong năm quyết toán thuế.

Chuẩn bị thiết bị có kết nối Internet ổn định

Vì tất cả các thao tác đều thực hiện trên môi trường điện tử, hãy đảm bảo rằng máy tính hoặc điện thoại bạn sử dụng có kết nối Internet ổn định để tránh sai sót hoặc gián đoạn trong quá trình hoàn thuế TNCN.

2. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân
Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Điều kiện để đạt được việc hoàn thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đã đăng ký và sở hữu mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế.
 • Nằm trong một trong các trường hợp được quy định tại mục 2 của bài viết này.
 • Đề xuất hoàn thuế được gửi đến cơ quan thuế theo quy định và đã được chấp nhận

Theo quy định tại Điều 28, Thông tư 111/2013/TT-BTC, các điều kiện cụ thể cho việc hoàn thuế được mô tả như sau:

Điều 28. Hoàn thuế

 1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 2. Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.
 4. Trường hợp cá nhân chậm nộp tờ khai quyết toán thuế thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

3. Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân
Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là quá trình mà người nộp thuế TNCN có thể nhận lại một phần tiền từ số thuế đã nộp trong năm thông qua quyết toán với Cơ quan thuế. Điều này chỉ xảy ra nếu người nộp thuế đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định theo luật pháp hiện hành.
 • Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 quy định các trường hợp được hoàn thuế như sau:

Điều 8. Quản lý thuế và hoàn thuế

2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc đăng ký thuế, kê khai, khấu trừ thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các biện pháp quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

4. Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân
Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân

4.1 Trường hợp cá nhân ủy quyền cho bên thứ 3 quyết toán thuế

Căn cứ theo quy định tại Điều 53 Thông tư 156/2013/TT của Bộ Tài chính và một số sửa đổi bổ sung, thủ tục hoàn thuế tncn có sự thay đối với cá nhân ủy quyền cho bên thứ 3 quyết toán thuế gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Giấy đề nghị hoàn trả: Điền đầy đủ theo mẫu số 01/ĐNHT (theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).
 • Bản chụp giấy tờ: Bản chụp đầy đủ giấy tờ, biên lai đã nộp thuế TNCN của người được ủy quyền từ bên trả thu nhập (ký cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực).
 • Giấy ủy quyền: Giấy ủy quyền quyết toán thuế của cá nhân với bên trả thu nhập (mẫu 02/UQ-QTT-TNCN).

Bước 2: Cá nhân và tổ chức được ủy quyền thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế.

Bước 3: Chờ cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Thời hạn thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện xem xét và kiểm tra trước, hoàn thuế là 6 ngày làm việc kể từ ngày đầy đủ hồ sơ

4.2 Trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế quy trình điền số thuế yêu cầu hoàn trả cho cá nhân thuộc nhóm không cần nộp hồ sơ hoàn thuế. Các cá nhân thuộc nhóm không cần nộp hồ sơ hoàn thuế chỉ cần thực hiện các bước sau khi quyết toán thuế online:

 • Điền số thuế vào tờ khai quyết toán thuế tncn online (Mẫu 02/QTT-TNCN)
 • Lựa chọn một trong hai nội dung sau tại tờ khai quyết toán thuế online:
[47] – Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT

[49] – Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau

Lưu ý : Cá nhân có khả năng được hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng nộp chậm tờ khai quyết toán thuế không bị phạt hành chính theo quy định khi khai quyết toán thuế quá thời hạn.

4.3 Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có số thuế nộp thừa và có nhu cầu được hoàn thuế

Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có số thuế nộp thừa và có nhu cầu được hoàn thuế quy trình ghi số thuế yêu cầu hoàn trả cho cá nhân không cần nộp hồ sơ hoàn thuế

Các cá nhân không cần nộp hồ sơ hoàn thuế chỉ cần thực hiện các bước sau khi quyết toán thuế:

 • Ghi số thuế vào tờ khai quyết toán thuế (Mẫu 13/KK-TNCN:
 • Lựa chọn một trong hai nội dung sau tại tờ khai quyết toán thuế:
[31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT”

[33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau”

5. 2 Cách nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân online 2024

Cách 1: Hoàn thuế TNCN thông qua Cổng thông tin Tổng cục thuế

Tiền hoàn thuế TNCN là số tiền bạn nhận được khi có sự thừa trong quyết toán thuế. Dưới đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào trang website Thuế Việt Nam và chọn mục “Cá nhân”.

Bước 2: Chọn tài khoản đăng nhập và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Đăng nhập vào Thuế Việt Nam
Đăng nhập vào Thuế Việt Nam

Bước 3: Để bắt đầu quyết toán thuế, chọn “Quyết toán thuế” và “Kê khai trực tuyến”

Bước 4: Chọn thông tin tờ khai

Chọn thông tin tờ khai
Chọn thông tin tờ khai

Bước 5: Điền thông tin cần thiết được hiển thị trên hệ thống.

Nhập dữ liệu tờ khai
Nhập dữ liệu tờ khai

Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, tiến hành nộp tờ khai.

Hoàn tất kê khai
Hoàn tất kê khai

Bước 7: Gửi hồ sơ và chứng từ khấu trừ thuế TNCN đính kèm theo để hoàn tất quyết toán.

Chọn ” Tờ khai XML để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml.

Hoàn tất giấy dề nghị
Hoàn tất giấy dề nghị

Lưu ý: Để thực hiện hoàn thuế TNCN đã nộp, người nộp thuế cần phải có tài khoản tại Cổng thông tin Tổng cục thuế mới có thể tiến hành được.

Cách 2: Hoàn thuế TNCN thông qua eTax Mobile

Để hoàn thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản eTax Mobile trên điện thoại di động của bạn.

Bước 2: Trên giao diện, chọn “Đề nghị xử lý khoản nộp thừa”

Hoàn thuế trên eTax
Hoàn thuế trên eTax

Bước 3: Gửi đơn đề nghị hoàn thuế:

 • Chọn cục thuế và chi cục thuế (nếu có) và sau đó chọn “Tiếp tục”.
Chọn chi cục thuế
Chọn chi cục thuế

Bước 4: Điền thông tin cá nhân vào các ô tương ứng và sau đó chọn “Tiếp tục”.

 • Lưu ý: Các mục có dấu * là bắt buộc phải điền.
Nhập số thuế
Nhập số thuế

Bước 5: Xác nhận lại các thông tin về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và sau đó chọn “Tiếp tục”.

Kiểm tra lại thông tin tiền nợ thuế
Kiểm tra lại thông tin tiền nợ thuế

Bước 6: Điền số tiền phải nộp, số tiền còn phải nộp đề nghị bù trừ với số tiền nộp thừa và sau đó chọn “Tiếp tục”.

 • Lưu ý: Các mục có dấu * là bắt buộc phải điền.
Lập dề nghị xử lý khoản nộp thừa
Lập dề nghị xử lý khoản nộp thừa

Bước 7: Xác nhận lại thông tin số tiền đề nghị xử lý khoản nộp thừa và sau đó chọn “Tiếp tục”.

Kiểm tra thông tin tiền thuế
Kiểm tra thông tin tiền thuế

Bước 8: Đặt tên tài liệu đính kèm và chọn đơn đề nghị hoàn thuế, sau đó chọn tiếp tục.

 • Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT80/2021)
Chọn tờ khai quyết toán thuế
Chọn tờ khai quyết toán thuế

Bước 9: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại của bạn và sau đó chọn “Hoàn thành”.

Nhập OTP
Nhập OTP

6. Nơi nộp hồ sơ thủ tục hoàn thuế

Nơi nộp hồ sơ thủ tục hoàn thuế
Nơi nộp hồ sơ thủ tục hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân có thể được nộp  trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp online trên website Thuế Việt Nam. Cá nhân muốn nộp trực tiếp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế cần chuẩn bị:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (là chứng từ khấu trừ thuế mà doanh nghiệp cấp cho các bạn)
 • Bản chụp hợp đồng lao động nếu thực hiện quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp giảm trừ gia cảnh.
 • Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú nếu thực hiện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Chứng minh nhân dân để đối chiếu thông tin.

Nộp online trên website cá nhân có thể đăng nhập website Thuế Việt Nam tại link: https://canhan.gdt.gov.vn

7. Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân
Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Điều 75, Luật Quản lý thuế năm 2019, 38/2019/QH14 có quy định về thời gian nhận được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

 • Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ hoàn thuế và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế
 • Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Trên đây là các thông tin về cách hoàn thuế thu nhập cá nhân và những điều cần lưu ý .Hy vọng qua bài viết có thể giúp quý khách hiểu rõ hơn về cách hoàn thuế thu nhập.Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với AZTAX để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon