Hướng dẫn các bước cách làm báo cáo thuế theo hàng tháng

báo cáo thuế

Thực hiện khai báo thuế là công việc đòi hỏi mỗi doanh nghiệp buộc phải thực hiện và là một hoạt động không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để các bạn hiểu rõ hơn về báo cáo thuế, AZTAX sẽ hướng dẫn các bước cách làm báo cáo thuế hàng tháng trong bài viết dưới đây.

Đối với mỗi doanh nghiệp, cách làm báo cáo thuế hàng tháng sẽ bao gồm các công việc phải hoàn thành các loại báo cáo dưới đây.

1. Báo cáo thuế giá trị gia tăng

báo cáo thuế
báo cáo thuế

Để khai báo được loại thuế này, bạn phải xác định được doanh nghiệp mình sẽ kê khai theo loại nào. Chi tiết cách xác định cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ là xem ngay “Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng của doanh nghiệp“. Từ đó, bạn mới xác định được chính xác mình sẽ kê khai loại báo cáo nào.

Cách báo thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Công thức tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % X Doanh thu

Trong đó:

Tỷ lệ % được quy định như sau:

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa 1%
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%
 • Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác 2%

Doanh thu để tính thuế GTGT quy định như sau:

 • Là tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng không bao gồm phụ thu, phụ phí mà doanh nghiệp được hưởng
 • Nếu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không phải chịu thuế GTGT thì không áp dụng tỷ lệ % đối với doanh thu này.

Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT

Cách báo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTG
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT
 • Kèm theo các phụ lục khác nếu có

2. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

báo cáo thuế
báo cáo thuế

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân bao gồm các loại báo cáo sau:

 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả tiền lương)
 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán,…)
 • Khai thuế tài nguyên và thuế môi trường với cơ quan thuế theo mẫu 01- TAIN và mẫu 01/TBVMT.
 • Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB, kèm theo bảng kê hàng hóa và đơn hàng bán đươc vào mẫu 01-1/ TTĐB và bảng kê thuế được khấu trừ theo mẫu 01-2/TTĐB nếu có

Lưu ý: Trong tháng phát sinh số thuế Thu nhập cá nhân phải nộp> 50.000.000 thì kê khai theo tháng, không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

Ngoài ra còn các báo cáo thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN và tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN hoặc tờ khai mẫu 01/KK- TNCN và 01/KK-XS áp dụng với từng loại hình doanh nghiệp và hình thức kinh doanh phù hợp.

Thời hạn nộp thuế TNCN: chậm nhất trước ngày 20 của tháng tiếp theo. Nếu nộp muộn báo cáo thuế sẽ bị phạt hành chính  và bị cơ quan thuế cho vào danh sách đen.

3. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính nếu có phát sinh. Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Nếu trong quý doanh nghiệp bạn có phát sinh các loại thuế khác. Như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên thì khai báo dựa theo mẫu trên hệ thống phần mềm HTKK.

Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải lập báo cáo và ghi số hóa đơn sử dụng bằng 0.

5. Các bước làm báo cáo thuế hàng tháng cần lưu ý điều gì?

 • Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự và theo quy trình ngày tháng
 • Khi hạch toán lên phần mềm kế toán , phải phân biệt được đâu là hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản, dụng cụ công cụ
 • Khi lưu trữ hóa đơn, chứng từ nên photo thêm vài bản tránh bị mất không đối chứng
 • Cẩn thận kê khai hàng tháng và có kiểm tra lại
 • Hàng tháng nên hạch toán vào phần mềm kế toán và chỉnh sửa trước khi đưa ra dữ liệu và nộp tờ khai
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản trong cân đối kế toán
 • Quyết toán thuế TNDN trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN. Từ đó tạo bút toán xử ký chênh lệch thuế TNDN. Và kết chuyển lại mới lập Báo cáo tài chính
 • Hàng tháng nên cân đối mọi vấn đề như :thuế, chi phí, lợi nhuận…để cuối năm không vất vả trong lập BCTC.

6. Công ty AZTAX cung cấp dịch vụ báo cáo thuế

Báo cáo thuế là một công việc rất phức tạp. Cần phải tìm hiểu kĩ cũng như nắm rõ quy trình mới có thể làm tốt được. Nếu báo cáo sai có thể dẫn đến việc xử phạt hành chính. Và ảnh hưởng đến tính pháp lý của công ty.

Nếu bạn đang cần làm gấp báo cáo thuế thì hãy xem ngay dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng của AZTAX. Chúng tôi cam kết chất lượng, uy tín, công khai giá minh bạch với khách hàng.

Bài viết liên quan

Đánh giá post
Đánh giá post