6 bước làm báo cáo tài chính cuối năm nhanh và chính xác

lam bao cao tai chinh

Báo cáo tài chính cuối năm là một phần của công việc bắt buộc của các kế toán, nhưng không phải ai cũng có khả năng thực hiện nó một cách chính xác và hiệu quả, đồng thời hạn chế tối đa các sai sót có thể xảy ra. Qua bài viết này, AZTAX mong muốn chia sẻ những bước cơ bản quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình ghi sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính hàng năm. Cùng AZTAX tìm hiểu nhé!

1. Tổng quan về báo cáo tài chính cuối năm

Tổng quan về báo cáo tài chính cuối năm
Tổng quan về báo cáo tài chính cuối năm

1.1 Báo cáo tài chính cuối năm là gì?

Báo cáo tài chính cuối năm là tập hợp các báo cáo tài chính được lập vào cuối năm tài chính nhằm tổng kết và trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và luồng tiền của một doanh nghiệp trong năm đó. Các báo cáo này cung cấp thông tin quan trọng cho các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan thuế, và các nhà quản lý doanh nghiệp.

1.2 Báo cáo tài chính cuối năm bao gồm những gì

Báo cáo tài chính cuối năm bao gồm tờ khai quyết toán thuế, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Mặc dù mỗi phần có đặc điểm riêng, tất cả đều đòi hỏi sự trình bày trung thực và chính xác.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán bao gồm hai phần chính: tài sản và nguồn vốn.

Bảng này cung cấp thông tin chi tiết về tài sản, các khoản đầu tư, khoản phải thu, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ tại một thời điểm cụ thể, thường là vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm doanh thu, chi phí, thuế và lợi nhuận. Bảng này ghi nhận tất cả các khoản liên quan đến hiệu quả bán hàng. Các khoản doanh thu và chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng được liệt kê để tính toán lợi nhuận và thuế.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh dòng tiền của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Doanh nghiệp phải báo cáo các hoạt động thu và chi của dòng tiền liên quan đến ba lĩnh vực: kinh doanh, đầu tư và tài chính.

Thuyết minh báo cáo tài chính

Để cơ quan thuế có thể hiểu rõ và chi tiết các nội dung trong báo cáo, thuyết minh báo cáo tài chính là phần không thể thiếu trong bộ báo cáo tài chính. Tại đây, kế toán sẽ giải thích về các chính sách kế toán được áp dụng và các chỉ tiêu trong các báo cáo tổng hợp.

1.3 Thời hạn nộp báo cáo tài chính cuối năm

Thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Thông thường, kỳ kế toán tính theo năm dương lịch, và kỳ năm dương lịch từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

Khi tính thời hạn 90 ngày, chúng ta tính từ ngày 31/12 (ngày kết thúc năm dương lịch), không phải từ ngày 01/01. Do đó, thời hạn nộp Báo cáo tài chính sẽ là:

 • Nếu tháng 2 có 28 ngày, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/03.
 • Nếu tháng 2 có 29 ngày, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 29/03.

2. Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính cuối năm

huong dan cach lap bao cao tai chinh nam
Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hàng năm là một quy trình quan trọng, và dưới đây là các bước cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và sự chính xác

Bước 1: Sắp xếp những chứng từ kế toán

Đầu tiên, kế toán viên cần sắp xếp các chứng từ kế toán theo trình tự thời gian. Việc này giúp cho việc kiểm tra và kê khai báo cáo trở nên thuận lợi hơn.

Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Dựa trên các chứng từ đã sắp xếp, kế toán viên tiến hành kiểm tra và hoàn thiện chúng để đảm bảo tính hợp lý và pháp lý.

Bước 3: Phân loại các nghiệp vụ phát sinh theo tháng, quý

Trước khi lập báo cáo tài chính, cần phân loại các nghiệp vụ phát sinh theo tháng và quý để đảm bảo sự chuẩn xác.

Bước 4: Rà soát và tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh theo từng nhóm tài khoản

Khi rà soát và tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh, kế toán viên có thể tiến hành như sau:

 • Kiểm tra số lượng hàng tồn kho, đảm bảo không có số âm. Nếu có, cần xác định nguyên nhân và điều chỉnh để phù hợp. Áp dụng phương pháp chạy giá vốn theo quy định đã đăng ký.
 • So sánh với khách hàng thông qua biên bản đối chiếu công nợ, kiểm tra các khoản phát sinh Nợ và Có để đảm bảo tính hợp lệ và phản ánh đúng nghiệp vụ.
 • Kiểm tra hồ sơ đầu tư, phân tích bản chất và phương pháp hạch toán. Cân đối chứng từ để ghi nhận đầu tư và phản ánh hiệu quả thông qua tài liệu báo cáo tài chính.
 • Kiểm tra chi phí trả trước để đảm bảo phản ánh đúng thực tế.
 • Kiểm tra và tính toán nguyên giá, thời gian sử dụng, khấu hao theo quy định. Lưu ý các quy định về khấu trừ thuế Giá trị gia tăng và chi phí không được trừ tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.
 • Kiểm tra doanh thu theo sản phẩm, xác định giá thị trường và biến động giá bán.
 • Đảm bảo giá vốn của hàng hóa, dịch vụ được phản ánh chính xác, thể hiện qua lãi gộp.
 • Kiểm tra và đảm bảo tính hợp lý của chi phí, phản ánh đúng với thực tế và nguyên tắc kế toán.

Lưu ý: Trong trường hợp phát hiện sai sót, cần điều chỉnh kịp thời để đảm bảo tính chính xác khi lập báo cáo tài chính.

Bước 5: Bút toán tổng hợp và kết chuyển

Cuối cùng, sau khi rà soát và tổng hợp các số liệu, kế toán viên thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, lỗ, lãi và đảm bảo các tài khoản có số dư cuối kỳ hợp lý.

Bước 6: Lập báo cáo tài chính trên phần mềm HTKK

Sau khi rà soát và tổng hợp các số liệu cần thiết, kế toán viên tiến hành lập báo cáo tài chính năm trên phần mềm HTKK để hoàn tất kê khai.

 • Mở phần mềm HTKK đã cài đặt trên máy tính và đăng nhập bằng tài khoản của doanh nghiệp.
 • Chọn tính năng “Báo cáo tài chính”: Trên giao diện chính của HTKK, chọn chức năng “Báo cáo tài chính”. Lựa chọn bộ báo cáo tài chính phù hợp với chế độ kế toán của doanh nghiệp.
 • Chọn tính năng “Niên độ tài chính”: Tiếp theo, màn hình hiển thị giao diện “Niên độ tài chính”. Nhập đầy đủ thông tin được yêu cầu và nhấn “Đồng ý” để hiển thị giao diện “Nhập tờ khai”.
 • Điền đầy đủ thông tin tại các biểu: Cân đối kế toán, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp. Sau khi hoàn tất, nhấn “Ghi” và đợi thông báo “Đã ghi dữ liệu thành công!”.
 • Tiến hành “Kết xuất XML” và lưu file đã kết xuất vào máy tính để sử dụng làm dữ liệu nộp lên cơ quan thuế. Đã hoàn tất các bước lập báo cáo tài chính năm trên phần mềm HTKK.
dich vu lam bao cao tai chinh
Dịch vụ làm báo cáo tài chính

3. Các quy định cần biết khi lập báo cáo tài chính cuối năm

Các quy định cần biết khi lập báo cáo tài chính cuối năm
Các quy định cần biết khi lập báo cáo tài chính cuối năm

Các quy định cần biết khi lập báo cáo tài chính năm

Các quy định cần biết khi lập báo cáo tài chính hàng năm là một phần quan trọng của công việc kế toán. Khi thực hiện các loại báo cáo này, kế toán viên cần xác định rõ loại chế độ kế toán được áp dụng cho doanh nghiệp của mình. Điều này giúp đảm bảo sử dụng đúng mẫu báo cáo tài chính theo quy định pháp luật và tránh sai sót.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định trong Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC. Còn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ là những doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên thu nhập hoặc theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
Các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế, trừ những trường hợp đặc biệt như doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 50%, các công ty đại chúng, hợp tác xã, và liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Do đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc vừa có thể áp dụng nộp báo cáo tài chính hàng năm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Đối với các doanh nghiệp lớn, quy định nộp báo cáo tài chính sẽ tuân thủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

4. Những lưu ý khi lập và nộp báo cáo tài chính cuối năm

Những lưu ý khi lập và nộp báo cáo tài chính cuối năm
Những lưu ý khi lập và nộp báo cáo tài chính cuối năm

Việc lập báo cáo tài chính là vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Dù quá trình này không quá phức tạp nếu bạn nắm được thông tin chính xác, nhưng để đảm bảo hiệu quả tối đa, VPBank gợi ý bạn một số điểm sau đây:
Đối chiếu lại quy định: Luật pháp tại Việt Nam thường xuyên điều chỉnh, yêu cầu nhân viên kế toán cần kiểm tra và đối chiếu quy định một cách rõ ràng để đảm bảo tuân thủ đầy đủ và tránh phát sinh lỗi.

Tập hợp đúng và đủ chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ: Tất cả thông tin trên các chứng từ cần được kiểm tra và đối chiếu chặt chẽ. Nếu phát hiện thông tin không chính xác, bạn nên điều chỉnh kịp thời với đối tác.

Kiểm tra các bút toán định kỳ hàng tháng: Việc tuân thủ nguyên tắc và quy định kế toán là rất quan trọng. Đảm bảo các bút toán được thực hiện đúng quy trình sẽ giúp báo cáo tài chính rõ ràng và chính xác. Bạn nên kiểm tra định kỳ các giao dịch phát sinh và hạch toán.

Tổng hợp và nộp báo cáo đúng hạn: Việc nộp báo cáo trễ hạn hoặc không đúng quy định có thể khiến doanh nghiệp phải đối mặt với các khoản phạt từ 5 đến 40 triệu đồng, tùy thuộc vào hành vi vi phạm.

Thực hiện điều chỉnh khi cần thiết: Nếu phát hiện sai sót trong báo cáo đã nộp, doanh nghiệp nên thực hiện điều chỉnh và bổ sung thông tin thiếu theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ nghĩa vụ tài chính.

5. Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm AZTAX

Chào mừng bạn đến với dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm của AZTAX, nơi chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp cho công tác báo cáo tài chính. Hiểu được tầm quan trọng của báo cáo tài chính cuối năm trong việc đánh giá tình hình hoạt động và định hướng chiến lược phát triển, AZTAX cam kết mang đến cho doanh nghiệp bạn sự hỗ trợ tối ưu nhất.

Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ Báo cáo Tài chính Cuối năm tại AZTAX:

 • Chuyên môn cao: Đội ngũ chuyên viên kế toán của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc các quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán.
 • Chính xác và kịp thời: Đảm bảo các báo cáo tài chính được lập chính xác, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Giúp bạn giảm bớt gánh nặng công việc kế toán, từ đó tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.
 • Tư vấn tài chính: Cung cấp các giải pháp tư vấn tài chính phù hợp với tình hình kinh doanh và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.
 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý: Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định pháp luật, tránh rủi ro và xử phạt từ cơ quan quản lý nhà nước.

Trên đây là các thông tin liên quan đến báo cáo tài chính cuối năm và hướng dẫn 6 làm báo cáo tài chính cuối năm của AZTAX. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính cuối năm. Nếu vẫn còn thắc mắc, hãy liên hệ ngay với AZTAX để được hỗ trợ.

Xem thêm: Có nên thuê kế toán dịch vụ Không?

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon