Báo Cáo Tài Chính (Quyết Toán Thuế Cuối Năm)

Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính - AZTAX
[:vi]

Báo cáo tài chính hỗ trợ Doanh Nghiệp

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) là các báo cáo kế toán cung cấp thông tin về tinh hình tài chính, các luồng tiền của doanh nghiệp và là cơ sở để nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra những quyết định về kinh tế.

2. Báo cáo tài chính bao gồm những công việc gì?

 • Tổng hợp và trình bày toàn diện tình hình các tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trong một kỳ kế toán.
 • Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

3. Hồ sơ báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán: là bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn vốn tương ứng với tài sản đó tại một thời điểm nhất định.
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn và địa điểm nộp:

Thời hạn nộp

Đối với Doanh nghiệp nhà nước:

 • Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và 90 ngày đối với Tổng công ty nhà nước.

Đối với các Doanh nghiệp khác:

 • Đơn vị kế toán là Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Các đơn vị kế toán khác phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Địa điểm nộp

Điểm tiếp nhận báo cáo tài chính doanh nghiệp

5. Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ Báo cáo tài chính tại AZTAX:

 • Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp – luôn cập nhật những thông tư, nghị định mới nhất.
 • Hoàn thiện thủ tục đúng và đủ theo quy định của pháp luật.
 • Đội ngũ làm hồ sơ có kinh nghiệm nhiều năm trong việc thực hiện các thủ tục giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Cam kết bảo mật thông tin khách hàng.
 • Tư vấn trọn gói trước trong và sau khi có giấy phép kinh doanh giúp chủ doanh nghiệp hạn chế các rủi ro về các thủ tục liên quan đến cơ quan thuế và phòng lao động.
 • Tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp phân bổ chi phí hợp lý về thuế, phí BHXH giữa doanh nghiệp và Cơ quan Thuế.
 • Giúp doanh nghiệp giảm thiểu những rủi ro về thuế, phí BHXH trong tương lai.

 

Tham khảo bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính tại AZTAX

Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932.383.089 – Email : cs@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.[:en]

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) là các báo cáo kế toán cung cấp thông tin về tinh hình tài chính, các luồng tiền của doanh nghiệp và là cơ sở để nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra những quyết định về kinh tế.

2. Báo cáo tài chính bao gồm những công việc gì?

 • Tổng hợp và trình bày toàn diện tình hình các tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trong một kỳ kế toán.
 • Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

3. Hồ sơ báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán: là bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn vốn tương ứng với tài sản đó tại một thời điểm nhất định.
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn và địa điểm nộp:

Thời hạn nộp

Đối với Doanh nghiệp nhà nước:

 • Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và 90 ngày đối với Tổng công ty nhà nước.

Đối với các Doanh nghiệp khác:

 • Đơn vị kế toán là Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Các đơn vị kế toán khác phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Địa điểm nộp

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0903858865 – Email : contact@aztax.com.vn – www.aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP. #HOTLINE : 19006946[:ja]

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) là các báo cáo kế toán cung cấp thông tin về tinh hình tài chính, các luồng tiền của doanh nghiệp và là cơ sở để nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra những quyết định về kinh tế.

2. Báo cáo tài chính bao gồm những công việc gì?

 • Tổng hợp và trình bày toàn diện tình hình các tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trong một kỳ kế toán.
 • Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

3. Hồ sơ báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán: là bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn vốn tương ứng với tài sản đó tại một thời điểm nhất định.
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn và địa điểm nộp:

Thời hạn nộp

Đối với Doanh nghiệp nhà nước:

 • Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và 90 ngày đối với Tổng công ty nhà nước.

Đối với các Doanh nghiệp khác:

 • Đơn vị kế toán là Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Các đơn vị kế toán khác phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Địa điểm nộp

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0903858865 – Email : contact@aztax.com.vn – www.aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP. #HOTLINE : 19006946[:]

Đánh giá post
Đánh giá post