Bảng tra cứu mã ngân hàng trên toàn quốc [NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP]

Bảng tra cứu mã ngân hàng trên toàn quốc khi làm hồ sơ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Nghị quyết 116/NQ-CP ra đời vào tháng 10 năm 2021 đã và đang trở thành chủ đề nóng thảo luận trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều vấn đề và bất cập trong quá trình làm hồ sơ đối với nhân sự và đối với người lao động. Cụ thể, khi lập hồ sơ nếu không tìm đúng mã ngân hàng thì có thể việc thanh toán của BHXH sẽ bị chậm hơn hoặc gặp lỗi. Do vậy, bảng tra cứu mã ngân hàng trên toàn quốc là điều cần thiết.

AZTAX đã tổng hợp lại toàn bộ mã ngân hàng để giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện hồ sơ hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nêu một số vấn đề thắc mắc thường gặp ngay trong bài viết này để giải đáp cho doanh nghiệp.

1. Bảng tra cứu mã ngân hàng trên toàn quốc áp dụng cho hồ sơ nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP (2021)

Bảng tra cứu mã ngân hàng trên toàn quốc khi làm hồ sơ theo Nghị quyết 116/NQ-CP
Bảng tra cứu mã ngân hàng trên toàn quốc khi làm hồ sơ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

[visualizer id=”10253″]

<a href=”https://aztax.com.vn/wp-content/uploads/2021/10/Danh-muc-ma-ngan-hang-tren-toan-quoc.rar””><button class=”button primary custom-color”>Danh sách mã ngân hàng toàn quốc</button></a>

Hướng dẫn cách tải file và giải nén file bằng mật khẩu

 • B1: Bạn click vào link bên trên để vào google drive
 • B2: Bạn tải file về bằng cách nhấn vào nút mũi tên (dấu tải về) ở góc trên bên phải màn hình
 • B3: Bạn chọn thư mục lưu file là được. File tải lên google drive nên sẽ không có virus.
 • B4: Bạn tìm đến thư mục lưu file. Tiến hành giải nén lần 1.
 • B5: Sau khi giải nén, bạn được 01 file nén và 01 file “HƯỚNG DẪN GIẢI NÉN.pdf”. Bạn click xem file hướng dẫn.
 • B6: Bạn làm theo các bước như file hướng dẫn. Được mật khẩu giải nén.
 • B7: Bạn tiến hành giải nén file còn lại bằng mật khẩu vừa tìm được.

2. Giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm hồ sơ nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Giải đáp thắc mắc về Nghị định 116/NQ-CP
Giải đáp thắc mắc về Nghị định 116/NQ-CP

Giải đáp vấn đề khi làm hồ sơ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

 • Câu 1: Trường hợp số CMND khác so với mẫu 01a BHXH đã gửi về đơn vị thì đơn vị phải làm thế nào?

  Trường hợp số CMND khác so với mẫu 01a BHXH đã gửi về đơn vị thì thực hiện theo hướng dẫn sau: 

  – Nếu số CMND/CCCD ghi trên Mẫu 01a là số dùng để mở tài khoản ngân hàng của người lao động thì lập Mẫu 02 hoặc hồ sơ 600L/600LG.

  – Nếu người lao động đã đổi số CMND thành CCCD mà tài khoản ngân hàng mở bằng số CMND thì vẫn điền số CMND. Nếu tài khoản ngân hàng mở bằng số CCCD thì phải thực hiện điều chỉnh sau đó làm Mẫu 03 hoặc hồ sơ 600M/600MG.

  Đánh giá post
 • Câu 2: Trường hợp sai số điện thoại hay sai thông tin nhân thân so với Mẫu 01a BHXH gửi về đơn vị thì phải làm thế nào?

  Đơn vị xử lý theo hướng dẫn sau:

  – Trường hợp chỉ sai số điện thoại thì cập nhật ngay trên Mẫu 02 và Mẫu 01a hoặc hồ sơ 600L/600LG.

  – Trường hợp quá trình đóng BHTN sai số tháng vì lý do đã hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn điền vào Mẫu 02 và Mẫu 01a, ghi chú ở Cột 9 là “Sai số tháng đóng BHTN” hoặc nộp hồ sơ 600L/600LG.

  – Trường hợp sai thông tin nhân thân, sai số tháng thất nghiệp (thừa, thiếu) so với dữ liệu thì thực hiện hồ sơ 600M/600MG (hoặc Mẫu 03 + File 01a) để điều chỉnh. Đính kèm hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh. Hồ sơ như sau:

  + Trong trường hợp sai thông tin nhân thân: Bản sao giấy khai sinh, bản sao CMND/CCCD.

  + Trong trường hợp sai số tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Bản sao sổ BHXH.

  + Trong trường hợp vừa sai thông tin nhân thân, vừa sai số tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Bản sao giấy khai sinh, bản sao CMND/CCCD, bản gốc sổ BHXH.

  Đánh giá post

 • Câu 3: Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng tháng 9 nghỉ không lương, nghỉ thai sản, tạm hoãn hợp đồng lao động không có tên trong danh sách tại Mẫu 01a mà BHXH gửi đơn vị thì phải làm sao?

  Cơ quan BHXH các tỉnh rà soát theo Dữ liệu do Trung tâm CNTT gửi về. Các trường hợp không có tên trong danh sách do nghỉ không lương, nghỉ thai sản, tạm hoãn hợp đồng lao động từ trước đó thì sẽ rà soát sau. Sau khi chi trả xong các trường hợp có tên trong cơ sở dữ liệu đợt đầu sẽ hướng dẫn tiếp các trường hợp trên.

  Đánh giá post

 • Câu 4: "Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nhưng đến ngày 30/9/2021 chưa có quyết định hưởng TCTN...". Vậy cơ quan BHXH tiếp nhận đề nghị chi trả hỗ trợ theo NQ116, sau đó mới nhận được quyết định hưởng TCTN thì giải quyết như thế nào?

  Thời điểm xác định thời gian đóng BHTN chưa hưởng để tính mức hỗ trợ là tại thời điểm 30/9/2021. Có nghĩa là tại thời điểm đó người lao động có bao nhiêu tháng đóng BHTN chưa hưởng thì được tính bấy nhiêu. Còn sau thời điểm này người lao động có quyết định hưởng TCTN thì không ảnh hưởng gì đến việc hưởng hỗ trợ.

  Đánh giá post

 • Câu 5: Người lao động đã dừng đóng BHTN do ốm đau, bảo lưu, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động có được hỗ trợ?

  Người lao động đã dừng đóng BHTN do ốm đau, bảo lưu, tạm hoãn đóng, ngừng đóng nhưng vẫn trong danh sách tham gia BHTN của đơn vị theo dữ liệu quản lý của cơ quan BHXH thì vẫn được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

  Đánh giá post

 • Câu 6: Người lao động đã chấm dứt HĐLĐ có tổng số tháng đóng BHTN là 120 tháng và đang có quyết định hưởng thất nghiệp. Tính tới ngày 30/9/2021 đã hưởng được số tháng là 6 tháng, vậy người lao động được hưởng theo Nghị quyết 116/NQ-CP là tính trên số tháng đóng BHTN ban đầu hay là số tháng còn lại?

  Trường hợp người lao động đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì căn cứ vào thời gian bảo lưu tại Quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp (trừ trường hợp có thêm Quyết định hủy hưởng hoặc Quyết định chấm dứt hưởng hoặc Quyết định bảo lưu). 

  Thời gian bảo lưu được tính căn cứ trên quá trình tham gia BHTN. Nếu chẵn tháng thì sẽ không còn bảo lưu. Vậy, người lao động ở trường hợp này không đủ điều kiện được hỗ trợ trừ trường hợp có thêm quyết định khác (do 120 tháng đã quy đủ thành 10 tháng hưởng trợ cấp, không có tháng lẻ bảo lưu).

  Việc xác định đối tượng được hưởng hỗ trợ và mức hỗ trợ căn cứ vào thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của Luật việc làm tại thời điểm 30/9/2021. Có nghĩa là thời gian đóng BHTN được bảo lưu đối với trường hợp đã có quyết định hưởng TCTN phải được thể hiện trên các quyết định của Sở LĐTBXH tính đến thời điểm 30/9/2021 như: Quyết định hủy hưởng, quyết định chấm dứt hưởng, quyết định bảo lưu.

  Đánh giá post

 • Câu 7: Những trường hợp phải thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp của nhưng năm trước chưa thu được hiện nay họ đang đi làm thì có được hỗ trợ không?

  Những trường hợp này vẫn được hưởng nếu có thời gian đóng BHTN chưa hưởng tại thời điểm 30/9/2021.

  Đánh giá post

 • Câu 8: Đối tượng có quyết định chấm dứt hưởng TCTN do có việc làm được bảo lưu thời gian thất nghiệp, đồng thời có quyết định thu hồi nhưng chưa thu hồi được thì có được xác nhận cho đơn vị để hưởng NĐ 116 không?

  Trường hợp chấm dứt hưởng TCTN do có việc làm trước 30/9/2021 thì thuộc đối tượng đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021. Về thời gian đóng làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là thời gian được bảo lưu theo quyết định của cơ quan lao động (không tính đến điều kiện đã thu hồi hay chưa)

  Đánh giá post

 • Câu 9: Căn cứ tính mức hỗ trợ: "Trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động." Vậy, đối với đơn vị chậm đóng BHXH có được hỗ trợ không?

  Căn cứ xác định mức hỗ trợ là thời gian đã đóng, có nghĩa là tính trên thời gian thực tế đã đóng tiền vào quỹ BHTN chứ không phải là căn trên thời gian tham gia. Như vậy, đơn vị chậm đóng vẫn được hỗ trợ nhưng thời gian tính mức hỗ trợ là thời gian đã tham gia và đóng đủ BHTN, trừ thời gian chậm đóng.

  Đánh giá post

 • Câu 10: Người lao động có từ 2 mã số trở lên và có các quá trình thất nghiệp bảo lưu chưa hưởng ở các mã số khác nhau đó thì có yêu cầu thủ tục cộng gộp lại chung về 1 mã số rồi mới giải quyết không?

  Tất cả các trường hợp quá trình tham gia chưa đúng thì phải thực hiện theo đúng quy định của QĐ 595 và QĐ 505 trước khi giải quyết hỗ trợ.

  Đánh giá post

 • Câu 11: Trường hợp người hưởng BHTN có việc làm nhưng chưa có QĐ chấm dứt bảo lưu thì thời gian xác định để hỗ trợ là thời gian nào?

  Trường hợp đang hưởng TCTN mà có việc làm trước 30/9/2021 có quyết định chấm dứt hưởng TCTN trước 30/9/2021 thì thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 28. Việc xác định thời gian đóng BHTN chưa hưởng thực hiện như quy định của Luật Việc làm.

  Đánh giá post

 • Trên đây là tổng hợp mã ngân hàng trên toàn quốc áp dụng cho hồ sơ nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP và một số giải đáp liên quan. Hy vọng doanh nghiệp nắm rõ để dễ dàng làm hồ sơ này hơn.

  Ngoài ra, doanh nghiệp có thể xem toàn bộ bài viết của chúng tôi liên quan đến Nghị quyết 116/NQ-CP tại đây:

  • Tổng quan Nghị quyết 116/NQ-CP
  • Tổng tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm bắt buộc chỉ còn 30,5% từ 01/10/2021
  • 30.000 tỷ từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
  • [HỎI ĐÁP] Giải đáp thắc mắc về Nghị quyết 116/NQ-CP
  • [Infographic] Người lao động cần chuẩn bị những thứ sau để nhận gói trợ cấp 30.000 tỷ từ quỹ BHTN
  • [Dự thảo] Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP: Chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ từ quỹ BHTN
  • [QUYẾT ĐỊNH 28/2021/QĐ-TTg] Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP
  • Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP bằng hình ảnh

  Doanh nghiệp cần tư vấn về Nghị quyết 116/NQ-CP hoặc Nghị quyết 68/NQ-CP hoặc quy định khác liên quan đến hỗ trợ COVID-19 có thể liên hệ để được tư vấn miễn phí tại đây:

  [wptb id=9751]

  Hoặc hiện hệ ngay AZTAX theo thông tin bên dưới để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ C&B trọn gói dành cho doanh nghiệp của chúng tôi.
  Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp AZTAX

  Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế AZTAX

  Xem thêm: dịch vụ làm giấy phép lao động

  Đánh giá post
  Đánh giá post
  zalo-icon
  facebook-icon
  phone-icon