Nhân Viên Sales Admin

Fulltime
 • 01 năm
 • 30/06/2023
 • Thỏa thuận.

Nhân Viên IT

Fulltime
 • 01 năm
 • 30/06/2023
 • Thỏa thuận.

Nhân Viên Digital Marketing

Fulltime
 • 01 năm
 • 30/06/2023
 • Thỏa thuận

Nhân Viên Hành Chính Văn Thư

Fulltime
 • 1 - 2 năm
 • 30/04/2023
 • Thỏa thuận

Thực Tập Sinh Nhân Sự Tuyển Dụng

Parttime
 • Không yêu cầu
 • 30/04/2023
 • Từ 2trđ - 3trđ/tháng

Thực Tập Sinh Content Marketing

Parttime
 • Không yêu cầu
 • 30/04/2023
 • Từ 2trđ - 3trđ/tháng

Thực Tập Sinh SEO

Parttime
 • Không yêu cầu
 • 30/04/2023
 • Từ 2trđ - 3trđ/tháng

Thực Tập Sinh Digital Marketing

Parttime
 • Không yêu cầu
 • 30/04/2023
 • Từ 2trđ - 3trđ/tháng

Nhân Viên C&B

Fulltime
 • 1 - 2 năm
 • 30/04/2023
 • Thỏa thuận

Thực Tập Sinh Trợ Lý Kế Toán Trưởng

Parttime
 • Không yêu cầu
 • 30/04/2023
 • Từ 2trđ - 3trđ/tháng