Đâu là thời gian làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Nếu không nắm rõ thời gian làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể sẽ bị phạt một khoản tiền không hề nhỏ.

Vậy đâu là thời gian chính xác để bạn làm quyết toán? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp.

1, Thời gian làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thời gian làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân
  • Hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo quý hiện phải nộp thuế.
  • Hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch của năm phải nộp thuế.

2, Nơi nộp tờ khai quyết toán

  • Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế có thu nhập từ tiền công, tiền lương thì nộp ở Cục Thuế tại nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
  • Cá nhân trực tiếp khai thuế có thu nhập từ hai nơi trở lên thì nộp tại Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp hoặc tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.
  • Cá nhân không ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương trong năm tại một hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

Nắm rõ thời gian làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân rất quan trọng nếu bạn muốn tự quyết toán thu nhập của mình.

Nếu không muốn bị phạt vì thời gian đóng thuế chậm hay hồ sơ không đầy đủ, xem bài viết Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chuyên nghiệp

Để biết thêm thông tin chi tiết về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, hãy liên hệ ngay với AZTAX. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn trong thời gian sớm nhất.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post