Tăng quyền lợi khi hưởng lương hưu trong dự thảo mới về bảo hiểm xã hội

bo sung quy dinh tinh ty le luong huu

Tăng quyền lợi cho người lao động hưởng lương hưu là một trong các thay đổi lớn nhất của Luật Bảo hiểm xã hội dự thảo lần này. Theo đó, khi luật dự thảo được thông qua, người tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi gì? Chế độ hưu trí sẽ thay đổi như thế nào? Mời quý độc giả cùng theo dõi bài viết bên dưới để nắm thêm thông tin chi tiết và chuẩn xác!

1. Mức lương hưu hàng tháng của người tham gia BHXH theo quy định hiện nay ra sao?

Căn cứ theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH13 quy định về mức lương hưu hàng tháng:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

muc luong huu hang thang theo quy dinh hien nay ra sao
Mức lương hưu hàng tháng của người tham gia theo quy định hiện nay ra sao?

Như vậy, những người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ lương hưu. Theo đó, mức lương hưu hàng tháng sẽ được quy định như sau:

– Từ ngày Luật có hiệu lực thi hành cho đến trước 1/1/2018, mức lương hưu hàng tháng đủ điều kiện sẽ bằng 45% trung bình mức tiền lương tháng đóng, tương ứng với 15 năm tham gia. Sau mỗi năm, lao động nam sẽ được tăng 2%, lao động nữ sẽ được tính thêm 3% cho đến khi đạt mức tối đa là 75%.

– Từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện sẽ là 45% trung bình mức tiền lương tháng đóng và tương ứng với số năm tham gia đóng. Cụ thể như sau:

+ Lao động nam thời điểm nghỉ hưu là 16 năm vào năm 2018, 17 năm vào năm 2019, 18 năm vào năm 2020, 19 năm vào năm 2021 và 20 năm từ năm 2022 trở đi.

+ Lao động nữ nghỉ hưu là 15 năm từ năm 2018 trở đi.

Sau mỗi năm, người lao động sẽ được tính thêm 2% cho đến khi đạt mức tối đa là 75%.

– Mức lương hưu hàng tháng của người lao động suy giảm khả năng lao động sẽ được tính bằng 45% trung bình lương tháng đóng. Sau mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định, người lao động sẽ bị trừ 2%. Trong đó, tuổi người lao động nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì giảm 1%.

2. Luật dự thảo mang đến sự thay đổi gì cho chế độ hưu trí?

Căn cứ theo Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội dự thảo vào ngày 28/05/2023, đối tượng sẽ được hưởng chế độ hưu trí nếu thỏa mãn đủ các điều kiện sau đây:

– Người tham gia từ đủ 75 tuổi trở lên;

– Người tham gia không có lương hưu hoặc các khoản trợ cấp bảo hiểm khác theo quy định.

Theo quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội dự thảo ngày 28/5/2023 về mức lương hưu hàng tháng:

Điều 73. Mức lương hưu hằng tháng

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 71 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 80 của Luật này tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm đối với lao động nam; tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 15 năm đối với lao động nữ, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam đủ điều kiện quy định tại Điều 71 của Luật này có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội tính hưởng lương hưu dưới 15 năm thì mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 72 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thời gian lẻ dưới 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 06 tháng trở lên thì tính mức giảm là 1%.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

luat du thao thay doi che do huu tri nhu the nao
Luật dự thảo mang đến sự thay đổi gì cho chế độ hưu trí?

Như vậy, để tăng cơ hội được hưởng đầy đủ quyền lợi và phù hợp với việc cắt giảm điều kiện số năm từ 20 năm xuống 15 năm, dự thảo đã bổ sung thêm các quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu. Tỷ lệ cụ thể như sau:

– Mức hưởng lương hưu hàng tháng bằng 45% mức trung bình tiền lương tháng đóng. Sau mỗi năm, tỷ lệ điều chỉnh sẽ là 2% cho đến khi đạt mức tối đa là 75%. Tuy nhiên, theo luật dự thảo mới thì thời gian tương ứng số năm đóng đã có sự phân biệt giữa nam và nữ. Cụ thể, tương ứng 20 năm với lao động nam và 15 năm với lao động nữ.

Trong đó, người lao động đạt đủ điều kiện hưởng lương hưu khi thời gian đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mỗi năm đóng tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%. Song song đó, những chiến sĩ phục vụ quân đội như sĩ quan, hạ sĩ quan,… có thời gian đóng dưới 15 năm thì mỗi năm đóng cũng tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%.

– Mức lương hưu hàng tháng của đối tượng suy giảm khả năng lao động sẽ bằng 45% mức trung bình tiền lương tháng đóng. Sau mỗi năm về hưu trước tuổi quy định sẽ bị giảm 2% tỷ lệ.

Trong trường hợp, nếu thời gian nghỉ hưu trước tuổi của người lao động có thời gian lẻ tới dưới 06 tháng sẽ không giảm tỷ lệ hưởng lương hưu. Mặt khác nếu thời gian lẻ từ 06 tháng trở lên thì mức giảm sẽ được xác định là 1%. Đây là điểm thay đổi quan trọng nhất so với luật hiện hành mà người tham gia cần lưu ý.

3. Bổ sung quy định tính tỷ lệ lương hưu sẽ tác động đến người lao động như thế nào?

bo sung quy dinh tinh ty le luong huu tac dong den nguoi lao dong ra sao
Bổ sung quy định tính tỷ lệ lương hưu tác động đến người tham gia như thế nào?

Có thể thấy, Luật dự thảo đang thay đổi theo chiều hướng đề cao quyền lợi của người tham gia. Theo đó, luật đã bổ sung thêm các khoản trợ cấp khác nhau về chế độ hưu trí dành cho những người tham gia chưa đủ điều kiện. Đây có thể được xem là các chính sách nhân đạo dành cho lực lượng tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay.

Những cải cách trên đồng thời có vai trò thúc đẩy triển khai các hiệp định về bảo hiểm xã hội với những quốc gia khác trên thế giới. Song song đó, bổ sung quy định tính tỷ lệ lương hưu cũng công nhận thời gian tham gia đóng theo những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Vừa rồi, AZTAX đã cập nhật nội dung về “Tăng quyền lợi cho người lao động hưởng lương hưu” trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội. Rất mong rằng, người tham gia có thể nhanh chóng cập nhật và thực hiện chính xác theo đúng quy định. Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Bảo hiểm xã hội, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin bên dưới để có thể được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng!

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post