Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu bị mất mới nhất 2024

mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu bị mất

Bạn đã mất hộ chiếu và đang cần cấp lại? Đừng lo lắng, chúng tôi ở đây để giúp bạn. AZTAX cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng và thuận tiện cho việc xin cấp lại hộ chiếu. Hãy cùng chúng tôi khám phá mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu bị mất và các thủ tục liên quan để bạn có thể tự tin hơn khi tiếp tục hành trình của mình.

 1.Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu
Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu

Dưới đây là mẫu đơn thông báo mất hộ chiếu mới nhất:

Bấm vào đây để tải về Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu bị mất, được phát hành cùng Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG(1)
Kính gửi:………………………… (2) ………………………………

 1. Họ và tên (chữ in hoa)………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □   Nữ □
 2. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..
4. Số ĐDCN/CMND(3) Ngày cấp…../…../…….
 1. Nơi cư trú hiện nay …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Số điện thoại ……………………………………………………….………………………..……
 2. Thông tin về hộ chiếu bị mất(4):

Số hộ chiếu ………………………… ngày cấp ………/………/…………………………………

Cơ quan cấp: ……………………………………………….……………………………………….

 1. Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi: ….… giờ …..… phút, ngày………/………/………………
 2. Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn(5)

       (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại……..…… ngày…. tháng…. năm….

Người trình báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

 •  Người đề xuất cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.
 • Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuận tiện nhất, cơ quan Công an hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu gần nhất, hoặc có thể là cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài.
 •  Nhập số định danh cá nhân, số thẻ CCCD hoặc số CMND.
 • Nếu nhớ chính xác thông tin về hộ chiếu bị mất, ghi rõ; nếu không nhớ chính xác, không cần ghi.
 •  Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi cư trú hoặc nơi báo mất hộ chiếu xác nhận thông tin nhân thân của người viết đơn nếu cần gửi đơn đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh qua dịch vụ bưu điện. Mẫu đơn này sẽ giúp bạn thông báo mất hộ chiếu và bắt đầu quá trình cấp lại.

2.Trình báo mất hộ chiếu như thế nào?

Trình báo mất hộ chiếu như thế nào?
Trình báo mất hộ chiếu như thế nào?

Trong đơn trình báo mất hộ chiếu, bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh của người mất ,địa chỉ thường trú hoặc tạm trú hiện nay, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, thời gian, địa điểm xảy ra và lý do mất hộ chiếu. Ngoài ra, tùy thuộc vào nơi mất hộ chiếu, bạn phải nắm rõ thời hạn trình báo ngay với cơ quan có thẩm quyền, theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Thông tư 29/2016/TT-BCA.

“Điều 9. Về việc trình báo mất hộ chiếu; hủy giá trị sử dụng hộ chiếu bị mất; khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu đã bị hủy

 1. Trách nhiệm của người bị mất hộ chiếu:
 2. a) Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất hộ chiếu, cần trình báo với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất, theo Mẫu X08 để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã mất;
 3. b) Khi đến trình báo, cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu; nếu gửi đơn trình báo qua bưu điện thì đơn phải có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi người đó thường trú hoặc tạm trú;
 4. c) Người bị mất hộ chiếu nếu không kịp thời trình báo với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh sẽ bị xem xét xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.”

Dù mất hộ chiếu trong hoặc ngoài nước, người bị mất phải ngay lập tức thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt nếu không thực hiện điều này. Ví dụ, nếu bạn nhận ra mất hộ chiếu của mình vào đầu năm 2019 và cho đến nay, gần 2 năm sau, vẫn chưa thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, bạn sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

“Điều 17. Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh , cư trú và đi lại

 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
 2. a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất, hư hỏng hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ thường trú;”

Căn cứ theo Mục 2 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 3191/QĐ-BCA năm 2022, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, việc thực hiện trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại 04 đơn vị sau:

– Cục Quản lý xuất nhập cảnh (thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương);

– Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cấp tỉnh (thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh);

– Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cấp huyện (thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện);

– Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh của cấp cơ sở

3.Thủ tục cấp lại hộ chiếu do bị mất

Thủ tục cấp lại hộ chiếu do bị mất
Thủ tục cấp lại hộ chiếu do bị mất

3.1 Thủ tục cấp lại hộ chiếu bị mất trong nước

Danh sách hồ sơ để xin cấp lại hộ chiếu phổ thông bị mất trong nước bao gồm:

 • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu TK01 cho người từ 14 tuổi trở lên hoặc mẫu TK01a cho người dưới 14 tuổi).
 • Hai ảnh chân dung (chụp trong vòng 6 tháng gần nhất).
 • Đơn báo mất hộ chiếu hoặc thông báo đã tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Ảnh chụp hoặc bản photo CMND/CCCD (cần xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi.
 • Ảnh chụp hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, xác nhận người đại diện hợp pháp cho người mất năng lực hành vi dân sự, người gặp khó khăn trong nhận thức hoặc điều khiển hành vi, và trẻ em dưới 14 tuổi. Nếu bản chụp không có chứng thực, cần xuất trình bản chính để kiểm tra và đối chiếu.

Tải miễn phí các mẫu:

 • Mẫu TK01: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (đối với người từ 14 tuổi trở lên).
 • Mẫu TK01a: Đơn xin cấp hộ chiếu (dành cho trẻ em dưới 14 tuổi).

Muốn xin cấp lại hộ chiếu vì mất hộ chiếu. Để được cấp lại hộ chiếu, cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: tờ khai theo mẫu X01, 2 ảnh cỡ 4×6 có phông nền trắng và đơn trình báo mất hộ chiếu. Căn cứ vào quy định của Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Thông tư 07/2013/TT-BCA, tôi sẽ tiến hành thủ tục cấp lại  hộ chiếu.

3.2  Thủ tục cấp lại hộ chiếu bị mất ở nước ngoài

Danh sách hồ sơ để xin cấp lại hộ chiếu cho công dân Việt Nam bị mất ở nước ngoài bao gồm:

 • Tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài (theo mẫu TK02 đối với công dân từ 14 tuổi trở lên hoặc mẫu TK02a đối với công dân chưa đủ 14 tuổi).
 • Hai ảnh chân dung (chụp trong vòng 6 tháng gần nhất).
 • Đơn trình báo mất hộ chiếu hoặc thông báo đã tiếp nhận đơn từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Nếu không có, thì cần xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, cùng với giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ khác có thể xác định quốc tịch Việt Nam.

Tải miễn phí các mẫu:

 • Mẫu TK02: Đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài cho người từ 14 tuổi trở lên.
 • Mẫu TK02a: Đơn xin cấp hộ chiếu ở nước ngoài dành cho trẻ em dưới 14 tuổi.

➤ Nơi nộp hồ sơ: Công dân đang ở nước ngoài nên nộp hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài như Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán, nơi thuận tiện nhất cho họ.

➤ Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong vòng 3 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài sẽ giải quyết hồ sơ. Nếu đủ điều kiện, họ sẽ cấp lại hộ chiếu mới cho công dân.

Việc cấp lại hộ chiếu ở nước ngoài thường phức tạp hơn so với trong nước. Bạn nên xem kỹ các điều kiện và thủ tục cụ thể để xin cấp lại hộ chiếu bị mất.

3.3 Lệ phí làm lại hộ chiếu

Mức lệ phí cấp lại hộ chiếu cho công dân Việt Nam được quy định như sau:

➤ Trường hợp nộp hồ sơ online:

 • Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2025, lệ phí là 360.000 đồng/lần cấp.
 • Từ ngày 01/01/2026 trở đi, lệ phí là 400.000 đồng/lần cấp.

➤ Trường hợp nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua bưu điện:

 • Từ 01/01/2024 trở đi, lệ phí là 400.000 đồng/lần cấp.

Thông tin này giúp bạn biết được chi phí cụ thể khi cần cấp lại hộ chiếu bị mất.

4.Thời gian cấp lại hộ chiếu đã mất là bao lâu?

Thời gian cấp lại hộ chiếu đã mất là bao lâu?
Thời gian cấp lại hộ chiếu đã mất là bao lâu?

Theo quy định, nếu hồ sơ được nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thì thời hạn cấp hộ chiếu là 5 ngày làm việc. Trong khi đó, nếu hồ sơ được nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương, thì thời hạn cấp hộ chiếu là 8 ngày làm việc. Điều này đảm bảo quá trình xử lý hồ sơ được thực hiện một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Như vậy AZTAX đã nêu qua một số nội dung đáng chú ý về mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu bị mất. Hy vọng những thông tin trên sẽ đem đến sự bổ ích cho các bạn. Nếu có gì thắc mắc về mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu bị mất xin vui lòng liên hệ theo HOTLINE: 0932.383.089 để được giải đáp miễn phí.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon