Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi kê khai sai

mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế là mẫu bản công văn được các cơ quan. Doanh nghiệp lập ra và gửi tới chi cục thuế để giải trình về việc kê khai sai: mã số thuế, địa chỉ doanh nghiệp… Để xem chi tiết mẫu công văn giải trình và tải mẫu về, bạn hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây.

Nội dung của mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế

mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế
Nội dung mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế

>> Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế TẢI VỀ

CÔNG TY ……………………                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           —————

Số …………….                                               …………….., ngày …tháng …..năm….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: …………………….)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …………………………….

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

–  Người đại diện theo pháp luật: …………………………….. –  Chức vụ: …………………..

–  Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….

–  Điện thoại: ………………………………….fax: ……………………………………………………..

–  Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

–  Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………..

Nội dung giải trình ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Nay công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế …………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước phát luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:                                                                                           

–  Như trên                                                                                    ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

–  Lưu                                                                                                        GIÁM ĐỐC

Tải về đầy đủ mẫu công văn TẠI ĐÂY

2/5 - (2 bình chọn)
2/5 - (2 bình chọn)