Có thể chỉ được hưởng 50% khi nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần?

huong BHXH mot lan theo luat BHXH du thao

Người lao động có thể chỉ được hưởng 50% khi nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần? Đây là một trong hai phương án về trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần trong dự thảo thay đổi luật bảo hiểm. Vậy, hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ được quy định như thế nào? Người lao động sẽ được những gì khi luật thay đổi? Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây để nắm thêm thông tin chi tiết!

1. Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần theo quy định hiện hành

dieu kien huong bhxh mot lan
Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần theo quy định hiện hành ra sao?

Căn cứ vào Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH14 quy định về bảo hiểm xã hội một lần:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Như vậy, để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người lao động tham gia đóng phải gửi yêu cầu và thuộc một trong các trường hợp như:

– Người lao động đủ tuổi hưởng lương theo quy định hiện hành nhưng không tích lũy đủ số năm tham gia đóng hoặc không tham gia tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Người lao động đi định cư ở quốc gia khác.

– Người lao động mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như bại liệt, HIV/AIDS,… theo quy định của Bộ Y tế.

– Các chiến sĩ phục vụ quân đội như sĩ quan, hạ sĩ quan,… không đủ điều kiện hưởng lương hưu tại thời điểm xuất ngũ, nghỉ hưu hoặc phục viên.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không tiếp tục đóng sau 01 năm, chưa tích lũy đủ 20 năm đóng thì sẽ được rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

2. Có thể chỉ được hưởng 50% khi nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần?

dieu kien rut bhxh mot lan se thay doi ra sao theo luat du thao
Điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ thay đổi ra sao theo Luật dự thảo?

Căn cứ theo Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội dự thảo ngày 28/05/2023 quy định về bảo hiểm xã hội một lần:

Điều 77. Bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng bao gồm ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS;

d) Người đang bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản này theo quy định của Bộ Y tế;

Phương án 1:

đ) Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm;

Phương án 2:

đ) Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

e) Trường hợp người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 3 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội thay đổi, điều kiện để được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần đã có sự điều chỉnh. Cụ thể, người lao động có yêu cầu sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc các trường hợp sau đây:

– Người lao động tham gia đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa tích lũy đủ 15 năm đóng và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện,

– Người lao động đi nước ngoài định cư.

– Người lao động mắc các bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, xơ gan cổ chướng,…

– Người lao động mắc những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng không thuộc trường hợp quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm xã hội cũng đưa ra hai phương án và xin ý kiến về hưởng Bảo hiểm xã hội một lần. Cụ thể như sau:

– Phương án 1: Giữ nguyên theo quy định hiện hành. Theo đó, người lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không giam gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tham gia đóngchưa đủ 20 năm sẽ được rút bảo hiểm xã hội một lần sau 12 tháng.

– Phương án 2: Chuyển sang quy định mới giúp người lao động có thể thực hiện các nhu cầu cá nhân. Theo đó, người lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích lũy chưa đủ 20 năm đóng có yêu cầu sẽ được giải quyết một phần. Tuy nhiên, mức hưởng sẽ tối đa không quá 50% tổng số thời gian đã đóng. Thời gian đóng còn lại sẽ được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng chế độ.

– Các chiến sĩ quân đội như sĩ quan, hạ sĩ quan,… không thuộc nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không đủ điều kiện đạt lương hưu sẽ được hưởng chế độ hưu trí.

3. Người lao động có bị ảnh hưởng không khi thay đổi quy định bảo hiểm xã hội?

nguoi lao dong se duoc quyen loi gi khi thay doi quy dinh bhxh
Người tham gia sẽ nhận được những gì khi thay đổi quy định bảo hiểm xã hội?

Dự thảo thay đổi Luật Bảo hiểm xã hội đã có sửa đổi, bổ sung một số những quy định để khuyến khích người lao động tham gia hoặc quyết định bảo lưu thời gian tham gia nhằm có đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Cụ thể như sau:

– Người lao động đủ tuổi hưu sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng khi không đáp ứng được điều kiện. Số trợ cấp sẽ bằng với mức trợ cấp xã hội.

– Người hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ được hưởng bảo hiểm y tế và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Có thể thấy, mục tiêu cuối cùng bảo hiểm xã hội hướng đến chính là thúc đẩy người lao động tích cực tham gia hệ thống nhằm hưởng đầy đủ các quyền lợi và hạn chế những thiệt hại đáng tiếc.

Hiện nay, rất nhiều người tham gia gặp các vấn đề như chưa gộp sổ bảo hiểm, sổ chưa được chốt,… gây nhiều khó khăn trong quá trình rút Bảo hiểm xã hội một lần. Hiểu được vấn đề đó, dịch vụ Nhận Bảo hiểm xã hội một lần của AZTAX ra đời với mong muốn đồng hành, hỗ trợ nhanh chóng cho người tham gia.

AZTAX đã có nhiều năm kinh nghiệm bên mảng dịch vụ bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, công ty chúng tôi cũng có độ ngũ nhân viên được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu và giàu kinh nghiệm. Do đó, nhân viên sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Đồng thời, AZTAX sẽ tư vấn tận tình các vấn đề bảo hiểm khách hàng đang mắc phải và tư vấn gói dịch vụ với chi phí thấp nhất chỉ từ 1.500.000 đồng/hồ sơ. Do đó, quý khách hàng hãy lựa chọn chúng tôi để có thể hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng.

Vừa rồi, AZTAX đã phần giải đáp cho câu hỏi “Có thể chỉ được hưởng 50% khi nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần?” theo Luật dự thảo. Hy vọng rằng, người tham gia sẽ cập nhật được các thông tin chi tiết và sớm nhất. Nếu quý bạn đọc có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo hiểm xã hội, đừng ngần ngại liên hệ với AZTAX!

[wptb id=9751] [wptb id=9754]

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon