Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia là gì? Quyền hạn và Nhiệm vụ ra sao?

trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia đã không còn xa lạ với những ai đã từng làm thủ tục xin việc, xin visa hay các thủ tục hành chính khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của trung tâm này. Nhiệm vụ và quyền hạn của TTLLTPQG trong hệ thống tư pháp Việt Nam như thế nào? Cùng AZTAX tìm hiểu qua bài viết này để có cái nhìn toàn diện và chính xác nhất.

1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là gì?

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (NCRC – National Criminal Record Center) là một đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam, chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là gì?
Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là gì?

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng quản lý và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm này đảm bảo việc lưu trữ, cập nhật và tra cứu thông tin liên quan đến án tích và các quyết định của tòa án, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trong việc xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ cho nhiều mục đích như xin việc, xuất khẩu lao động, và các thủ tục pháp lý khác. TLTTPQG có chức năng chính là xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

TLTTPQG có vai trò quan trọng trong việc:

 • Đảm bảo công tác xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội.
 • Góp phần xây dựng một nền pháp luật công bằng, minh bạch.
 • Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động tư pháp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và nhiệm vụ của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có quyền và nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý, lưu trữ, và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của công dân. Quyền của trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là quyền xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp toàn quốc,… và nhiệm vụ chính xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lý lịch tư pháp.

Quyền và nhiệm vụ của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
Quyền và nhiệm vụ của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Quyền hạn và nhiệm vụ của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (TLTTPQG) mới nhất

Cơ sở pháp lý:

 • Luật số 28/2009/QH12 ngày 24/11/2009 của Quốc hội về Luật lý lịch tư pháp (đã được sửa đổi, bổ sung bởi một số văn bản pháp luật khác).
 • Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (đã được sửa đổi, bổ sung bởi một số văn bản pháp luật khác).
 • Quyết định số 97/QĐ-BTP ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (đã được sửa đổi, bổ sung bởi một số văn bản pháp luật khác).

Chức năng:

TLTTPQG có chức năng chính là xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

 • Thu thập, cập nhật thông tin về án tích và các quyết định của tòa án, cơ quan thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.
 • Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác lý lịch tư pháp. Bao gồm:
  • Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Hướng dẫn việc sử dụng các biểu mẫu, giấy tờ về lý lịch tư pháp.
 • Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý lý lịch tư pháp.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực lý lịch tư pháp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về lý lịch tư pháp do Bộ trưởng giao. Bao gồm:
  • Đề xuất dự án, văn bản về lý lịch tư pháp.
  • Tham gia thẩm định, góp ý dự án, văn bản khác về lý lịch tư pháp.
  • Kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp.
  • Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
  • Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về lý lịch tư pháp và việc quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn:

 • Quyền xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước.
 • Quyền cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Quyền ban hành quy định nội bộ về hoạt động của Trung tâm.
 • Quyền hợp tác quốc tế về lĩnh vực lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở của trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia đặt ở đâu?

Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân và các tổ chức có nhu cầu trên toàn quốc. Để đáp ứng nhu cầu của người dân và các cơ quan, tổ chức, trung tâm này đã thiết lập trụ sở chính tại một vị trí thuận lợi ở Hà Nội.

Trụ sở của trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia đặt ở đâu?
Trụ sở của trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia đặt ở đâu?

Địa chỉ Trụ sở Chính:

 • Địa chỉ: Tầng 6, Nhà A, Học viện Tư pháp, Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Điện thoại: 024.62739492
 • Fax: 024.62739495

Trụ sở này được chọn để đảm bảo rằng trung tâm có thể thực hiện tốt chức năng của mình, bao gồm việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp, và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Tư pháp giao.

4. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia bao gồm các thành phần sau: Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và tối đa 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Theo Điều 3 Quyết định 97/QĐ-BTP, Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia bao gồm:

Lãnh đạo Trung tâm:

 • Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
 • Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
 • Các Phó Giám đốc hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm; được phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực và nhiệm vụ cụ thể; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các lĩnh vực được phân công.

Các tổ chức trực thuộc Trung tâm:

 • Phòng Hành chính – Tổng hợp.
 • Phòng Tiếp nhận và Xử lý thông tin.
 • Phòng Dữ liệu Lý lịch Tư pháp.

Việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức thuộc Trung tâm do Bộ trưởng quyết định dựa trên đề nghị của Giám đốc Trung tâm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trực thuộc Trung tâm.

Tóm lại, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ các yêu cầu của cá nhân và tổ chức. Việc hiểu rõ về trung tâm này giúp công dân nắm bắt quyền lợi và thủ tục liên quan. Để được hỗ trợ thêm về các vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính, đừng ngần ngại liên hệ với AZTAX qua HOTLINE: 0932.383.089. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn!

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon