Trụ sở Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia nằm ở đâu?

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có trụ sở ở đâu?

Bạn đang cần thông tin về Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia? Bạn muốn biết “Trụ sở Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ở đâu?” để có thể di chuyển đến làm thủ tục? Đừng lo lắng, bài viết này từ AZTAX sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin chi tiết về Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc một cách đầy đủ và chính xác nhất.

1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia nằm ở đâu?

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, đặt tại số 58 – 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, là cơ quan quan trọng trong việc quản lý và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp toàn quốc. Trung tâm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin theo yêu cầu, thực hiện các dịch vụ liên quan và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước.

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia nằm ở đâu?
Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia nằm ở đâu?

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đóng vai trò then chốt trong việc quản lý và cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp trên phạm vi toàn quốc. Dưới đây là thông tin chi tiết về vị trí, chức năng của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia như sau:

Địa chỉ:

 • Trụ sở chính: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp, số 58 – 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
 • Website: https://www.moj.gov.vn/

Chức năng:

 • Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước.
 • Cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 • Thực hiện các dịch vụ liên quan đến lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.
 • Hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

2. Nhiệm vụ và quyền lợi của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, theo Quyết định 97/QĐ-BTP năm 2011, có nhiệm vụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia, hướng dẫn Sở Tư pháp địa phương, tiếp nhận và xử lý thông tin từ các cơ quan chức năng, và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Trung tâm cũng chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, tuyên truyền pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế, và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Nhiệm vụ và quyền lợi của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
Nhiệm vụ và quyền lợi của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Nhiệm vụ và quyền lợi của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia theo Quyết định 97/QĐ-BTP năm 2011 như sau:

 • Về quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp:
  • Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia.
  • Hướng dẫn Sở Tư pháp địa phương xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu.
  • Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin từ các cơ quan chức năng.
  • Cung cấp thông tin cho Sở Tư pháp, lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
  • Cung cấp thông tin về người nước ngoài bị Tòa án Việt Nam kết án.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác trong lĩnh vực lý lịch tư pháp:
  • Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lý lịch tư pháp.
  • Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng các biểu mẫu, giấy tờ về lý lịch tư pháp.
  • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lý lịch tư pháp.
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lý lịch tư pháp.
  • Thực hiện hợp tác quốc tế về lý lịch tư pháp.
 • Thống kê, báo cáo về lý lịch tư pháp và quản lý cơ sở dữ liệu.
 • Kiểm tra, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Quản lý tài chính, kế toán; thi đua, khen thưởng; công tác cán bộ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

3. Các tổ chức trực thuộc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bao gồm các tổ chức trực thuộc: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tiếp nhận và Xử lý thông tin, và Phòng Dữ liệu lý lịch tư pháp.

Các tổ chức trực thuộc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
Các tổ chức trực thuộc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 97/QĐ-BTP năm 2011, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được tổ chức và hoạt động với cơ cấu và biên chế cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức:

 • Lãnh đạo Trung tâm:
  • Giám đốc: Người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp và pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
  • Phó Giám đốc (tối đa 03 người): Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Trung tâm; được phân công phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.
 • Các tổ chức trực thuộc:
  • Phòng Hành chính – Tổng hợp: Chịu trách nhiệm về công tác văn phòng, hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, tài chính, kế toán, mua sắm và các dịch vụ hành chính khác của Trung tâm.
  • Phòng Tiếp nhận và xử lý thông tin: Chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp, lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
  • Phòng Dữ liệu lý lịch tư pháp: Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia.

Biên chế:

 • Biên chế của  Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thuộc biên chế sự nghiệp của Bộ Tư pháp.
 • Số lượng biên chế cụ thể do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm.

>> Cơ cấu tổ chức và biên chế của  Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho Trung tâm hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia một cách chính xác, an toàn và hiệu quả.

4. Lệ phí cấp lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là bao nhiêu?

Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp là 200.000 đồng mỗi lần cho mỗi người. Đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, lệ phí này giảm còn 100.000 đồng mỗi lần cho mỗi người.

Lệ phí cấp lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là bao nhiêu?
Lệ phí cấp lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp 244/2016/TT-BTC, mức thu phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định như sau:

Mức phí cơ bản:

 • 200.000 đồng/lần/người: Áp dụng cho tất cả các trường hợp thông thường.
 • 100.000 đồng/lần/người: Dành cho đối tượng: Sinh viên; Người có công với cách mạng; Thân nhân liệt sĩ.

Mức phí bổ sung:

5.000 đồng/phiếu: Áp dụng cho trường hợp cấp từ Phiếu thứ 3 trở đi trong cùng một lần yêu cầu.

Lưu ý:

 • Mức phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
 • Trường hợp cần cấp cả Phiếu lý lịch tư pháp số 01 và Phiếu lý lịch tư pháp số 02 trong cùng một lần yêu cầu, Sở Tư pháp vẫn áp dụng mức phí như thông thường (200.000 đồng/lần/người hoặc 100.000 đồng/lần/người đối với đối tượng hưởng ưu đãi).

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hồ sơ lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ cho câu hỏi “Trụ sở Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ở đâu?” Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp hoặc cần hỗ trợ giải đáp các vấn đề pháp lý khác, hãy liên hệ AZTAX qua HOTLINE 0932.383.089 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon