Trình Tự Những Công Việc Cần Làm Sau Khi Có Giấy Phép Kinh Doanh

Doanh Nghiệp phải làm gì sau khi có giấy phép kinh doanh?
[:vi]

Sau khi hoàn tất thủ tục và được cấp Giấy phép kinh doanh, Quý Doanh nghiệp cần thực hiện theo quy trình sau:

Những công việc phải làm sau khi có giấy phép kinh doanh

 1. Kiểm tra nội dung trong giấy phép kinh doanh (GPKD) như tên công ty, ngành nghề, số chứng minh thư, ngày cấp… Nếu thấy chưa chính xác thì doanh nghiệp có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh hiệu đính lại cho phù hợp với hồ sơ đăng ký mà doanh nghiệp đã nộp.
 2. Làm con dấu
 3. Đăng bố cáo trên báo viết hoặc báo điện tử 03 số liên tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 4. Thông báo thời gian mở cửa trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh
 5. Lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu và nộp thuế môn bài cho chi cục thuế
 6. Lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông, chứng nhận góp vốn theo quy định tại Điều 28, Điều 60 – Luật DN 2005 và thông báo bằng văn bản cho cơ quan ĐKKD trong thời hạn 15 ngày.
 7. Treo bảng tại trụ sở công ty
 8. Đặt in hóa đơn VAT
 9. Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp

Các chủ Doanh nghiệp cần nhớ rằng, những hồ sơ trên bắt buộc hoàn tất trong tháng có giấy phép kinh doanh khi doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong tháng đó. Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký hoạt động trong tháng thì phải hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra giấy phép.

 

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.[:en]Sau khi hoàn tất thủ tục và được cấp Giấy phép kinh doanh, các Doanh nghiệp cần thực hiện theo quy trình sau:

 

 1. Kiểm tra nội dung trong giấy phép kinh doanh (GPKD) như tên công ty, ngành nghề, số chứng minh thư, ngày cấp… Nếu thấy chưa chính xác thì doanh nghiệp có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh hiệu đính lại cho phù hợp với hồ sơ đăng ký mà doanh nghiệp đã nộp.
 2. Làm con dấu
 3. Đăng bố cáo trên báo viết hoặc báo điện tử 03 số liên tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 4. Thông báo thời gian mở cửa trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh
 5. Lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu và nộp thuế môn bài cho chi cục thuế
 6. Lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông, chứng nhận góp vốn theo quy định tại Điều 28, Điều 60 – Luật DN 2005 và thông báo bằng văn bản cho cơ quan ĐKKD trong thời hạn 15 ngày.
 7. Treo bảng tại trụ sở công ty
 8. Đặt in hóa đơn VAT
 9. Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp

Các chủ Doanh nghiệp cần nhớ rằng, những hồ sơ trên bắt buộc hoàn tất trong tháng có GPKD khi doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong tháng đó. Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký hoạt động trong tháng thì phải hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra giấy phép.[:ja]Sau khi hoàn tất thủ tục và được cấp Giấy phép kinh doanh, các Doanh nghiệp cần thực hiện theo quy trình sau:

 

 1. Kiểm tra nội dung trong giấy phép kinh doanh (GPKD) như tên công ty, ngành nghề, số chứng minh thư, ngày cấp… Nếu thấy chưa chính xác thì doanh nghiệp có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh hiệu đính lại cho phù hợp với hồ sơ đăng ký mà doanh nghiệp đã nộp.
 2. Làm con dấu
 3. Đăng bố cáo trên báo viết hoặc báo điện tử 03 số liên tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 4. Thông báo thời gian mở cửa trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh
 5. Lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu và nộp thuế môn bài cho chi cục thuế
 6. Lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông, chứng nhận góp vốn theo quy định tại Điều 28, Điều 60 – Luật DN 2005 và thông báo bằng văn bản cho cơ quan ĐKKD trong thời hạn 15 ngày.
 7. Treo bảng tại trụ sở công ty
 8. Đặt in hóa đơn VAT
 9. Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp

Các chủ Doanh nghiệp cần nhớ rằng, những hồ sơ trên bắt buộc hoàn tất trong tháng có GPKD khi doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong tháng đó. Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký hoạt động trong tháng thì phải hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra giấy phép.[:]

Đánh giá post
Đánh giá post