Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 mới nhất 2024

thủ tục xin lý lịch tư pháp số 1

Hiện nay, thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 không chỉ là một thủ tục hành chính đơn giản, mà còn là một bước quan trọng đánh dấu sự khẳng định và minh chứng về bản lĩnh pháp lý của mỗi cá nhân. Đằng sau những hồ sơ và thủ tục phức tạp, là một cuộc hành trình vượt qua rào cản của quy định, luật pháp và thậm chí là văn hóa xã hội. Hãy cùng AZTAX bắt đầu khám phá hồ sơ và thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 qua bài viết dưới đây nhé!

1. Phiếu lý lịch tư pháp là gì và nó bao gồm những loại nào?

Dựa trên quy định tại Khoản 4, Điều 2 của Luật Lý lịch tư pháp 2009, Phiếu Lý lịch tư pháp được xác định như một tài liệu quan trọng, được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, đóng vai trò là một bằng chứng về lịch sử pháp lý của cá nhân, xác nhận liệu họ có bị cấm hoặc không được phép đảm nhiệm các vị trí chức vụ, tham gia vào việc thành lập và quản lý doanh nghiệp, hoặc hợp tác xã, đặc biệt trong các trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu lý lịch tư pháp là gì và nó bao gồm những loại nào?
Phiếu lý lịch tư pháp là gì và nó bao gồm những loại nào?

Phiếu Lý lịch tư pháp được phân thành hai loại chính, như đã quy định tại Điều 41 của Luật Lý lịch tư pháp 2009. Loại Phiếu số 1 được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, cũng như được cấp cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị hoặc tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu, để phục vụ cho công tác quản lý nhân sự, đăng ký kinh doanh và thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Loại Phiếu số 2 được cấp cho các cơ quan thực hiện các quá trình tố tụng, nhằm hỗ trợ trong các công việc điều tra, truy tố và xét xử, hoặc được cấp theo yêu cầu của cá nhân để họ biết về nội dung của lý lịch tư pháp của mình.

Với những quy định cụ thể và tính linh hoạt, Phiếu Lý lịch tư pháp không chỉ là một tài liệu đơn thuần, mà còn là một minh chứng quan trọng, thể hiện sự minh bạch và tính cần thiết trong việc quản lý pháp lý và xác định danh tính cá nhân.

2. Hồ xin xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 là tài liệu chỉ thể hiện những tiền án hiện tại (chưa bị xóa bỏ), được cấp cho cá nhân hoặc tổ chức, nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhân sự và xác định quyền hạn trong việc thành lập và quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hồ xin xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1
Hồ xin xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

Để yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp số 1, bạn cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ gồm:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 1, sử dụng mẫu đơn theo quy định: Mẫu số 3 đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp. Mẫu số 4 đối với trường hợp ủy quyền người khác nộp hồ sơ thay mình.
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có), đặc biệt khi người được cấp Phiếu không thể nộp hồ sơ trực tiếp.

3. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 như thế nào?

Thủ tục xin lý lịch tư pháp số 1 yêu cầu nộp đơn theo mẫu, bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu và giấy ủy quyền (nếu có) tại Sở Tư pháp nơi cư trú hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Thời gian giải quyết là 10 ngày trong nước và 20 ngày ở nước ngoài, với lệ phí thay đổi theo địa phương. Kết quả nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện. Cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cho trẻ dưới 14 tuổi.

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 như thế nào?
Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Để yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, cá nhân sẽ phải nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu và các giấy tờ liên quan tại các cơ quan sau đây:

 • Công dân Việt Nam sẽ thực hiện nộp tại Sở Tư pháp địa phương, tại nơi đăng ký thường trú; trong trường hợp không có đăng ký thường trú, họ sẽ nộp tại Sở Tư pháp tương ứng với nơi đăng ký tạm trú; đối với trường hợp cư trú ở nước ngoài, việc nộp sẽ được thực hiện tại Sở Tư pháp tại nơi cư trú trước khi đi nước ngoài.
 • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam sẽ nộp tại Sở Tư pháp địa phương, tại nơi họ đang cư trú; đối với những người đã rời khỏi Việt Nam, thủ tục này sẽ được thực hiện tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Bước 3: Chờ trả kết quả

Lưu ý:

 • Cá nhân có quyền ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Việc ủy quyền này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và được lập thành văn bản; tuy nhiên, trong trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu, việc này không yêu cầu văn bản ủy quyền.
 • Các cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật Lý lịch tư pháp, khi có nhu cầu yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, sẽ phải gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp tại địa phương mà người được cấp Phiếu thường trú hoặc tạm trú; trong trường hợp không xác định được địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, văn bản yêu cầu sẽ được gửi đến Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu này phải ghi rõ địa chỉ cụ thể của cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng Phiếu Lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật.
 • Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp sẽ được Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

4. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1?

Cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Hiện nay, có hai cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp là Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. Cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Sở Tư pháp nơi người yêu cầu cư trú hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia nếu người yêu cầu đang cư trú ở nước ngoài.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Đối với thẩm quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, theo quy định tại Điều 44 của Luật Lý lịch tư pháp 2009, được xác định như sau:

Điều 44. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

3. Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

4. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được ghi vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

Có thể thấy rằng, quy trình cung cấp Phiếu Lý lịch tư pháp phụ thuộc vào tình hình cư trú của cá nhân:

 • Đối với Công dân Việt Nam không xác định được nơi cư trú hoặc nơi tạm trú, cũng như đối với Người nước ngoài đã sinh sống tại Việt Nam, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp Phiếu.
 • Trong trường hợp Công dân Việt Nam có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trong nước, hoặc đang định cư ở nước ngoài, cũng như đối với Người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, việc cung cấp Phiếu sẽ do Sở Tư pháp tương ứng đảm nhiệm.

5. Đối tượng được cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 41 của Luật Lý lịch tư pháp 2009, Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 được cấp cho cá nhân, cũng như các cơ quan, tổ chức được quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 7 của Luật này, điều này được chi tiết theo nội dung bên dưới như sau.

Đối tượng được cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1
Đối tượng được cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1
 • Công dân Việt Nam và người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam đều có quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của mình.
 • Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có thẩm quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp để phục vụ các nhiệm vụ như quản lý nhân sự, đăng ký kinh doanh, thành lập, và quản lý doanh nghiệp, cũng như hợp tác xã.

6. Thời gian giải quyết thủ tục xin lý lịch tư pháp số 1

Cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ. Hiện nay, Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia là hai cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Người yêu cầu cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại một trong hai cơ quan này.

Thời gian giải quyết thủ tục xin lý lịch tư pháp số 1
Thời gian giải quyết thủ tục xin lý lịch tư pháp số 1

Dựa trên Khoản 1 Điều 48 của Luật Lý lịch tư pháp 2009, thời hạn cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được quy định như sau:

Thời gian cấp Phiếu không vượt quá 10 ngày, tính từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trong trường hợp người được cấp Phiếu là công dân Việt Nam có lịch sử cư trú ở nhiều địa điểm hoặc đã có thời gian cư trú ở nước ngoài, hoặc đối với người nước ngoài như được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 47 của Luật, nếu cần phải xác minh về việc điều kiện tự nhiên để xóa bỏ tiền án như quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật, thì thời hạn cấp Phiếu sẽ không vượt quá 15 ngày.

7. Lệ phí xin cấp lý lịch tư pháp số 1

Phải đóng lệ phí xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 vì lệ phí này được sử dụng để trang trải chi phí xử lý hồ sơ, xác minh thông tin, in ấn và các hoạt động hành chính liên quan. Ngoài ra, việc thu lệ phí cũng giúp đảm bảo nguồn kinh phí cho cơ quan cấp lý lịch tư pháp hoạt động hiệu quả.

Lệ phí xin cấp lý lịch tư pháp số 1
Lệ phí xin cấp lý lịch tư pháp số 1

Quy trình thu phí cho việc cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp được thực hiện như sau:

STT Nội dung Mức thu
(đồng/lần/người)
1 Phí cung cấp thông tin cho lý lịch tư pháp 200.000
2 Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho sinh viên, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ). 100.000

Trong trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp yêu cầu cấp hơn 02 Phiếu trong một lần, từ Phiếu thứ 3 trở đi, tổ chức sẽ thu thêm một khoản phí bù đắp chi phí in ấn mẫu Phiếu Lý lịch tư pháp, cụ thể là 5.000 đồng cho mỗi Phiếu.

Trên đây, AZTAX đã chia sẻ một số thông tin về thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cũng như đối tượng, thời gian cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Hãy liên hệ với AZTAX thông qua HOTLINE: 0932.383.089 để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất về lý lịch tư pháp nhé!

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon