Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới nhất

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 chính là phiếu lý lịch tư pháp số 2 cũng là tài liệu ghi chép toàn bộ lịch sử pháp lý cá nhân, bao gồm cả các án tích đã được xóa và chưa được xóa, cùng với thông tin liên quan đến cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp và hợp tác xã. Hãy cùng AZTAX tìm hiểu chi tiết về và cách thức điền đúng thông tin cần thiết để đảm bảo một Phiếu lý lịch tư pháp hoàn hảo.

1. Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 2 mới nhất

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới nhất là biểu mẫu quan trọng trong quá trình xin cấp lý lịch tư pháp tại Việt Nam. Biểu mẫu này cung cấp thông tin chi tiết về cá nhân, lịch sử tư pháp và là yếu tố then chốt trong nhiều thủ tục hành chính và pháp lý. Việc nắm rõ và điền chính xác mẫu tờ khai này đảm bảo tính minh bạch và chính xác của hồ sơ pháp lý cá nhân.

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 2 mới nhất
Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 2 mới nhất

Trong nghị định 03/2013/TT-LLTP, một phần của Thông tư 16/2013/TT-BTP đã được phát hành với mục đích quy định một mẫu tờ khai đặc biệt, được gọi là Phiếu lý lịch tư pháp số 2, với những yêu cầu và hướng dẫn cụ thể như sau:

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Tải mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Tại đây

2. Nhờ người khác làm hộ phiếu lý lịch tư pháp số 2 được không?

Nếu người yêu cầu họ cần cấp phiếu lý lịch tư pháp là những người cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền. Tuy nhiên không có được ủy quyền cho người khác để làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. “Nhờ người khác làm hộ phiếu lý lịch tư pháp số 2 được không?” là câu hỏi phổ biến của nhiều người khi muốn tiết kiệm thời gian và công sức trong thủ tục hành chính. Việc ủy quyền người khác thực hiện thay có được pháp luật cho phép không, và điều kiện cụ thể ra sao, là những vấn đề cần được làm rõ để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của quá trình xin cấp lý lịch tư pháp.

Nhờ người khác làm hộ phiếu lý lịch tư pháp số 2 được không?
Nhờ người khác làm hộ phiếu lý lịch tư pháp số 2 được không?

Trong Điều 46 của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, được viết rõ về quy trình và các bước cụ thể liên quan đến việc yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 như sau:

“Điều 46. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
1. Cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ thông tin về cá nhân đó theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này.
Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 của Luật này; trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 của Luật này; trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.”

Do đó, quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 phải được thực hiện bởi chính cá nhân đang yêu cầu và không thể ủy quyền cho bất kỳ ai khác để thực hiện thay mặt.

3. Tra cứu thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp ở đâu?

Thắc mắc của nhiều người khi cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý cính là việc biết rõ nơi tra cứu và cách thức tìm kiếm thông tin giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ chính xác của dữ liệu. Để tra cứu lý lịch tư pháp online, bạn cần truy cập vào https://lltptructuyen.moj.gov.vn, đây chính là địa chỉ của trang thông tin điện tử của trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Tra cứu thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp ở đâu?
Tra cứu thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp ở đâu?

Điều 47 của Luật Lý lịch tư pháp 2009 đã quy định rõ về quá trình tra cứu thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:

“Điều 47. Tra cứu thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp
1. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một nơi thường trú duy nhất tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi người đó thường trú.
2. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi tiếp nhận yêu cầu và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
3. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi tiếp nhận yêu cầu và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
4. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.”

Như vậy, quá trình tra cứu thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện tại các địa điểm sau đây:

 • Tại Sở Tư pháp của địa phương mà người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú, trong trường hợp: Người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một địa chỉ thường trú duy nhất tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, từ khi họ đủ 14 tuổi trở lên.
 • Tại Sở Tư pháp của địa phương tiếp nhận yêu cầu và tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, nếu:
 • Người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, từ khi họ đủ 14 tuổi trở lên.
 • Người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài.
 • Tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia: Khi không thể xác định được địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

4. Hướng dẫn điền tờ khai lý lịch tư pháp số 2

“Hướng dẫn điền tờ khai lý lịch tư pháp số 2” là tài liệu quan trọng hỗ trợ người dân trong quá trình xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Việc điền đúng và đầy đủ thông tin theo yêu cầu giúp đảm bảo hồ sơ hợp lệ và tránh các sai sót không đáng có.

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới nhất
Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới nhất

Dưới đây là hướng dẫn viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2:

 • Tên của tôi phải được viết bằng chữ in hoa và có đầy đủ dấu.
 • Nơi sinh cần được ghi rõ từng phần: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Trong trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú, cả hai địa điểm này đều cần được ghi vào tờ khai.
 • Giấy CMND/Hộ chiếu phải được chỉ rõ là chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 • Ở phần “Nghề nghiệp, nơi làm việc”, nếu người viết tờ khai từng phục vụ trong quân đội, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, thì cần ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
 • Đánh dấu vào mục “Yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2”, nếu yêu cầu phiếu số 2, đánh dấu vào “Số 2”.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm cả các án tích đã được xóa và chưa được xóa, cùng với thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Như vậy, qua bài viết trên AZTAX đã giải đáp thắc mắc của các bạn về mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. Hy vọng những thông tin mà AZTAX cung cấp sẽ giúp ích các bạn trong quá trình làm lý lịch tư pháp. Nếu có điều gì cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc hãy liên hệ đến số HOTLINE:0932.383.089 để được tư vấn miễn phí nhé.
Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon