Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 mới nhất

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 mới nhất

Hiện nay, việc xin lý lịch tư pháp là bước không thể thiếu đối với bất kỳ cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nào, dù ở Việt Nam hay nước ngoài. Trong quá trình này, Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 đóng vai trò vô cùng quan trọng. Điền đầy đủ thông tin vào mẫu này không chỉ là yêu cầu mà còn là bước đầu tiên quan trọng để đảm bảo quy trình xin cấp phiếu diễn ra thuận lợi và chính xác. AZTAX sẽ hướng dẫn bạn về mẫu tờ khai này và các bước cụ thể để điền thông tin một cách dễ dàng và hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết tại bài viết này.

1. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 mới nhất được sử dụng theo mẫu nào của Bộ Tư pháp?

Việc xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị tài liệu pháp lý. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu này, được Bộ Tư pháp quy định trong Phụ lục II của Thông tư 16/2013/TT-BTP, là Mẫu số 03/2013/TT-LLTP. Điều này đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và phù hợp với quy định. Hãy cùng đi vào chi tiết của mẫu tờ khai này để hiểu rõ hơn.

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 mới nhất được sử dụng theo mẫu nào của Bộ Tư pháp?
Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 mới nhất được sử dụng theo mẫu nào của Bộ Tư pháp?

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hiện hành đang được áp dụng theo Mẫu số 03/2013/TT-LLTP, được Bộ Tư pháp quy định trong Phụ lục II kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BTP. Cụ thể, nội dung và hình thức của mẫu tờ khai này như sau:

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1
Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

2. Cơ quan nộp tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Việc nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam là một quy trình quan trọng, được quy định cụ thể tại Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009. Theo đó, người nước ngoài phải nộp tại Sở Tư pháp nơi họ đang cư trú. Trong trường hợp đã rời Việt Nam, hồ sơ sẽ được nộp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Điều này đảm bảo rằng mọi quy trình diễn ra đúng quy định và minh bạch.

Cơ quan nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
Cơ quan nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, địa điểm nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được quy định như sau:

“Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

2. Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:
a) Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;
b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
3. Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.
4. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật này.
5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.”

>> Theo quy định, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam phải nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 tại Sở Tư pháp nơi họ đang cư trú. Nếu người nước ngoài đã rời khỏi Việt Nam, họ cần nộp hồ sơ này tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

3. Mức thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là bao nhiêu?

Mức thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 đang được quy định cụ thể theo Thông tư 244/2016/TT-BTC. Theo đó, mức phí là 200.000 đồng/lần/người. Đối với sinh viên, người có công với cách mạng, và thân nhân liệt sĩ, mức phí giảm còn 100.000 đồng/lần/người. Nếu người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp muốn nhận hơn 2 phiếu trong một lần yêu cầu, mỗi phiếu thêm sẽ phải nộp thêm 5.000 đồng. Điều này đảm bảo rằng mọi quy trình diễn ra đúng quy định và minh bạch.

Mức thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là bao nhiêu?
Mức thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là bao nhiêu?

Theo Điều 4 của Thông tư 244/2016/TT-BTC, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được xác định như sau:

“Mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp thực hiện như sau:

STT Nội dung thu Mức thu

( đồng/lần/người)

1 Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 200.000
2 Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ). 100.000

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.”

Ngoài ra, Điều 4 Thông tư 244/2016/TT-BTC còn được chi tiết hóa theo hướng dẫn tại Mục 1 của Công văn 44/TTLLTPQG-HCTH năm 2017 như sau:

“1. Về mức thu phí

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 244, mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người; đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi và người có công nuôi dưỡng liệt sỹ) là 100.000 đồng/lần/người. Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

Đối với những trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong 01 lần (01 hồ sơ) yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp 02 loại Phiếu (Phiếu lý lịch tư pháp số 01 và Phiếu lý lịch tư pháp số 02) thì Sở Tư pháp cũng thực hiện mức thu nêu trên.”

>> Như vậy, mức phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là 200.000 đồng/lần/người. Đối với sinh viên, người có công với cách mạng, và thân nhân liệt sĩ (bao gồm cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, người nuôi dưỡng liệt sỹ): mức phí là 100.000 đồng/lần/người.

Cụ thể:

  • Nếu người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp muốn nhận hơn 2 phiếu trong một lần yêu cầu, thì từ phiếu thứ 3 trở đi, mỗi phiếu sẽ phải nộp thêm 5.000 đồng.
  • Nếu người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong cùng một hồ sơ muốn nhận cả hai loại Phiếu (Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2), thì mức phí cũng được áp dụng như trên.

4. Hướng dẫn điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (03/2013/TT-LLTP) ban hành kèm Thông tư 16/2013/TT-BTP yêu cầu ghi rõ tên, nơi sinh, nơi thường trú và tạm trú, loại giấy tờ tùy thân, nghề nghiệp và nơi làm việc nếu từng phục vụ trong quân đội, và đánh dấu vào phiếu số 1 nếu cần. Phiếu số 1 ghi các án tích chưa xóa và các thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ khi có yêu cầu.

Hướng dẫn cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1
Hướng dẫn cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

Dưới đây là hướng dẫn viết tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1:

  • Tên của tôi phải được viết bằng chữ in hoa và có đầy đủ dấu.
  • Nơi sinh cần được ghi rõ từng phần: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Trong trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú, cả hai địa điểm này đều cần được ghi vào tờ khai.
  • Giấy CMND/Hộ chiếu phải được chỉ rõ là chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  • Ở phần “Nghề nghiệp, nơi làm việc”, nếu người viết tờ khai từng phục vụ trong quân đội, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, thì cần ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
  • Đánh dấu vào mục “Yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2”, nếu yêu cầu phiếu số 1, đánh dấu vào “Số 1”.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là phiếu ghi các án tích chưa được xóa, không ghi các án tích đã được xóa; và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào phiếu số 1 khi có yêu cầu.

Qua quá trình tìm hiểu về quy định lệ phí xin cấp lý lịch tư pháp, AZTAX tin rằng quý khách đã có được cái nhìn rõ ràng về mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về mẫu tờ khai cấp lý lịch tư pháp, xin vui lòng liên hệ với AZTAX qua HOTLINE: 0932.383.089 để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon